Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

Проекти рішень на 45-ту сесію (частина 3)

29.07.2019

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект

Р І Ш Е Н Н Я №

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

від  31 липня  2019 року  

 

Про збільшення статутного фонду

КП «Озерне» на капітальний ремонт  

тепломережі  поряд з  ЦТП  по вул. Авіаційній,67

в смт.Озерне, Житомирського району

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В., розглянувши лист начальника КП «Озерне» № 137 від 22 березня 2019 року щодо виділення коштів на капітальний ремонт теплових мереж в смт. Озерне по вул. Авіаційній, буд.67 обговоривши дане питання та беручи до уваги висновок депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, керуючись п.27 ст.26   Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проектно - кошторисну документацію на капітальний ремонт  тепломережі  поряд з  ЦТП   по вул. Авіаційній,67 в  смт.Озерне, Житомирського району  в сумі  424800,00 грн. 00коп. (чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок).

 

2. Виділити кошти з перевиконання  загального фонду селищного бюджету на збільшення статутного фонду Комунальному підприємству « Озерне»   в сумі       424800,00 грн. (чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок) на капітальний  ремонт  тепломережі  поряд з  ЦТП   по вул. Авіаційній,67 в  смт.Озерне, Житомирського району

 

3. Внести зміни до Статуту     КП «Озерне».   

 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В.  провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2019 рік.

 

5.Контроль даного питання покласти на  начальника КП «Озерне Барабашова В. Г. та заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

                       Селищний голова                                            З.Г. Гончаренко

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №

 

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

від  31 липня 2019 року

 

Про внесення змін до статутного фонду

та затвердження Статуту

Комунального підприємства "Озерне"

Новогуйвинської селищної ради у новій редакції

 

Заслухавши інформацію селищного голови З.Г. Гончаренко, розглянувши лист КП "Озерне" ,враховуючи ст.ст.26,27,28,54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши статут Комунального підприємства "Озерне" Новогуйвинської селищної ради у новій редакції та обговоривши дане питання Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області

ВИРІШИЛА:

1. Змінити  статутний фонд Комунального підприємства "Озерне" Новогуйвинської селищної ради та затвердити Статут Комунального підприємства "Озерне" Новогуйвинської селищної ради у новій редакції абзац 2 п.4.1 розділу 4 "Статутний фонд підприємства сформовано з коштів, що передаються на баланс Підприємству згідно з рішенням Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області, і становить     10 360 997 грн. 54 коп. (десять мільйонів триста шістдесят  тисяч дев’ятсот дев’яносто сім  гривень 54 копійок).

2. Надати повноваження на внесення змін до відомостей, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, надати статут в новій редакції для державної реєстрації - начальнику Комунального підприємства "Озерне" Новогуйвинської селищної ради Барабашову Г.В.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б. та начальника Комунального підприємства "Озерне" Новогуйвинської селищної ради Барабашова Г.В.

 

 

         Селищний голова                                                       З.Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

від  31 липня  2019 року  

 

Про виділення коштів на збільшення

статутного фонду  КП «Озерне»

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. та розглянувши лист КП «Озерне» за №195  від 25.04.2019р., щодо виділення коштів на збільшення статутного фонду КП «Озерне», обговоривши дане питання,  керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.  Виділити (відмовити) кошти з перевиконання  загального фонду селищного бюджету на  збільшення статутного фонду КП «Озерне» :  

- в сумі 26000,00 грн. (двадцять шість  тисяч гривень 00 коп.) на придбання подрібнювача гілок «Володар» РМ-90Д.

2. Внести зміни до Статуту    КП «Озерне».

 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2019 рік.

 

4. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б. та  начальника КП «Озерне» Барабашова Г.В.

 

         Селищний голова                                               З.Г. Гончаренко

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект

Р І Ш Е Н Н Я №  

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

Від   31 липня  2019 року  

 

Про розгляд заяв  щодо                 

надання матеріальної допомоги

з бюджету селищної ради

 

         Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. та розглянувши   заяви: Майстренко Л.І., Левицької К.С., Погорелової О.В., Марченко А.М., Асєєвої Г.В., Вовокодав Н.С., Воронкової Я.А., Тукмакова М.К., Жудової В.Ф., Вальчук В.В., Бобчик Л.В., Петрук І.С., Смиковської Г.П., щодо  виділення  коштів з бюджету селищної ради для надання матеріальної допомоги та беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись п.27 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Новогуйвинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Погодити виплату коштів із загального фонду та надати матеріальну допомогу з бюджету селищної ради:

- Майстренко Людмилі Іванівні, жительці смт Озерне вул. Авіаційна, буд. на її лікування в сумі 2000,00 грн.( дві тисячі гривень 00 копійок);

- Левицькій Клавдії Станіславівні, жительці смт Новогуйвинське, вул. Миру буд. на її лікування в сумі 1000,00 грн. ( одна тисяча гривень 00 копійок);

- Погореловій Олені Вікторівні, жительці смт Озерне, вул. на поховання її сина Погорелова А.А. в сумі 1500,00 грн. ( одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок);

- Марченко Анатолію Миколайовичу, жителю смт Гуйва, вул. Армійська будна його лікування в сумі 5000,00 грн. ( п’ять тисяч гривень 00 копійок);

- Асєєвій Ганні Валентинівні, жительці смт Озерне, вул. Авіаційна кв. на її лікування в сумі 5000,00 грн. ( п’ять тисяч гривень 00 копійок);

Вовкодав Наталії Сергіївні, жительці смт Озерне, вул. Авіаційна на її лікування в сумі  3000,00 грн. ( три тисячі 00 копійок);

- Воронковій Ядвізі Ананівні, жительці смт Новогуйвинське, вул. Ветеранів буд. на її лікування в сумі  2000,00 грн.( дві тисячі гривень 00 копійок);

- Тукмакову Михайлу Кириловичу, жителю смт Новогуйвинське, вул. Миру на його лікування в сумі 2000,00 грн.( дві тисячі гривень 00 копійок).;

- Жудовій Валентині Федорівні, жительці смт Озерне, у зв'язку із скрутним матеріальним становищем та на її лікування в сумі 4000,00 грн. ( чотири тисячі гривень 00 копійок );

- Вальчук Валентині Василівні, жительці смт Озерне вул. Авіаційна на іі лікування в сумі 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 копійок);

- Бобчик Ліні Віталіївні,, жительці смт Новогуйвинське  вул. Миру на лікування її чоловіка Бобчик М.М. в сумі 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 копійок);

- Петрук Ірині Степанівні, жительці смт Озерне вул. Авіаційна буд. на її лікування в сумі 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 копійок);

- Смиковській Галині Петрівні, проживаючій смт Новогуйвинське, вул. Дружби народів буд. на її лікування в сумі 8000,00 грн. (вісім тисяч гривень 00 копійок).

 

2. Начальнику відділом бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні виплати з загального фонду селищного бюджету 2019 року .

                    

                    Селищний голова                                               З.Г. Гончаренко

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

від  31 липня 2019 року

 

Про розгляд листа директора

Новогуйвинської гімназії

 

         Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. та розглянувши листа директора Новогуйвинської гімназії та листа Житомирської РДА № 18-5/1196 від 12.06.2019 року , щодо надання іншої субвенції  відділу освіти Житомирської РДА на співфінансування капітального ремонту шкільного стадіону Новогуйвинської гімназії , беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Новогуйвинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Відмовити у виділенні коштів для надання іншої субвенції відділу освіти Житомирській РДА на співфінансування капітального ремонту шкільного стадіону Новогуйвинської гімназії

 

                        Селищний голова                                  З.Г.Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

від 31 липня 2019 року  

 

Про виділення коштів на  встановлення блискавкозахисту 

в Озерненському ЦРД «Сонячний теремок»

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В., розглянувши лист директора Озерненського ЦРД « Сонячний теремок» № 54 від 03.07.2019 року,  згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ та обговоривши дане питання, керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити кошти з перевиконання загального фонду селищного бюджету згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ: 

- в сумі 138735,22 грн. (сто тридцять вісім  тисяч сімсот тридцять п’ять гривень 22 копійки) та направити на  встановлення блискавкозахисту   в Озерненський ЦРД «Сонячний теремок»

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2019 рік.

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

від 31 липня 2019 року

 

Про надання іншої субвенції  з бюджету селищної ради

до Житомирського районного бюджету для

співфінансування поточного ремонту варильного

цеху в Озерненській гімназії.

 

         Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. та розглянувши листа директора Озерненської гімназії Житомирського району Житомирської області від 12.06.2019р. №142 , щодо надання іншої субвенції відділу освіти Житомирської РДА на співфінансування поточного ремонту варильного цеху в Озерненській гімназії , беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Новогуйвинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Виділити кошти з перевиконання загального фонду селищного бюджету в сумі 30000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок) для надання  іншої субвенції з бюджету селищної ради до  Житомирського районного бюджету на спів фінансування в проведені робіт  поточного ремонту варильного цеху в Озерненській гімназії за адресою : 12443, Житомирський район, Житомирська область, смт. Озерне ,вул. Авіаційна1а.

 

2. Начальнику  відділу бухгалтерського обліку  звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення бюджету на 2019 рік.

 

3.  Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

 

Селищний голова                                                З.Г.Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

Від 31 липня  2019 року  

                                                              

Про прийняття іншої субвенції.

                

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В., щодо прийняття іншої субвенції та уточнення селищного бюджету на 2019 рік та керуючись п.23,27 ст.26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обговоривши дане питання та беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до селищного бюджету на 2019 рік  згідно рішення № 823 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»  від 31.07.2019р  24-ї сесії Житомирської районної ради сьомого скликання , а саме:

1.1 прийняти іншу субвенцію із загального фонду районного бюджету:

 

1.1.1. в сумі 20000,00 грн. ( двадцять тисяч грн..) та направити  на спів фінансування встановлення меморіалу військовослужбовцям, які загинули в АТО;

 

1.2 прийняти іншу субвенцію із  спеціального фонду районного бюджету:

 

1.2.1 в сумі 150000,00 грн. (сто п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) та направити на виконання робіт по капітальному ремонту приміщень ( коридори, медблок) ДНЗ «Дзвіночок» в смт Новогуйвинське;

 

1.2.2 в сумі 34000,00грн. ( тридцять чотири тисячі грн..) та направити на збільшення статутного фонду Новогуйвинського ВЖРЕКП на придбання відвалу комунального передньонавісного ширина 2500.

 

2. Начальнику відділом бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2019рік.

 

Селищний голова                                     З.Г. Гончаренко

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект

Р І Ш Е Н Н Я №  

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

від   31 липня  2019 року

 

 

 Про виділення коштів на проведення

поточного  ремонту м’якої  покрівлі б.№42

по вул. Авіаційній в смт Озерне, Житомирського району

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. , розглянувши листи КП «Озерне» № 161 від 08.04.2019 року та від 17.05.2019 року, обговоривши дане питання,  керуючись п.23 ст.26, п.2 ст.64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Бюджетним кодексом України, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1.  Виділити (відмовити) кошти з перевиконання загального фонду селищного бюджету кошти в сумі – 26324,00 грн. (двадцять шість  тисяч триста двадцять чотири грн. 00 коп.) та направити на  проведення поточного  ремонту м’якої покрівлі б.№ 42 по вул. Авіаційній в смт. Озерне, Житомирського району.

 

        

2. Начальнику  відділу бухгалтерського обліку  звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення бюджету на 2019 рік.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

 

    Селищний голова                                              З.Г.Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект

Р І Ш Е Н Н Я №  

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

від   31 липня  2019 року

 

 

 Про виділення коштів на проведення

поточного  ремонту шиферної покрівлі б.№11

по вул. Авіаційній в смт Озерне, Житомирського району

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. , розглянувши лист КП «Озерне» № 233 від 17.05.2019 року, обговоривши дане питання,  керуючись п.23 ст.26, п.2 ст.64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Бюджетним кодексом України, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Виділити (відмовити) кошти з перевиконання загального фонду селищного бюджету в сумі – 31876,00 грн. (тридцять  одна тисяча вісімсот сімдесят шість грн. 00 коп.) та направити на  проведення поточного  ремонту шиферної покрівлі б.№11 по вул. Авіаційній в смт. Озерне, Житомирського району.

 

        

2. Начальнику  відділу бухгалтерського обліку  звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення бюджету на 2019 рік.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

    Селищний голова                                              З.Г.Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

від 31 липня 2019 року  

 

Про виділення коштів

Новогуйвинському ДНЗ « Дзвіночок »

на придбання дезінфікуючих, миючих засобів

та засобів із шкідниками та гризунами.

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. , розглянувши листа директора Новогуйвинського ДНЗ « Дзвіночок» № 9 від 13.03.2019 року, згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ та обговоривши дане питання, керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити кошти з перевиконання загального фонду селищного бюджету згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ: 

 

- в сумі 6000,00 грн. (шість тисяч гривень 00 копійок) та направити на придбання дезінфікуючих, миючих засобів та засобів із шкідниками та гризунами в Новогуйвинський ДНЗ «Дзвіночок».

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2019 рік.

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

від 31 липня 2019 року  

 

Про виділення коштів

Новогуйвинському ДНЗ « Дзвіночок »

на встановлення  громовідводу   .

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. , розглянувши листи директора Новогуйвинського ДНЗ « Дзвіночок» № 6 від 13.03.2019 року, № 18 від 14.05.2019 року, згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ та обговоривши дане питання, керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити кошти з перевиконання загального фонду селищного бюджету згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ: 

- в сумі 15000,00 грн. (п'ятнадцять  тисяч гривень 00 копійок) та направити на  встановлення громовідводу в Новогуйвинський ДНЗ «Дзвіночок».

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2019 рік.

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко 

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

від 31 липня 2019 року  

 

Про виділення коштів

Новогуйвинському ДНЗ « Дзвіночок »

на калібрування терезів.

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. , розглянувши листа директора Новогуйвинського ДНЗ « Дзвіночок» № 10 від 13.03.2019 року, згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ та обговоривши дане питання, керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити кошти з перевиконання загального фонду селищного бюджету згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ: 

- в сумі 900,00 грн. (дев’ятсот  гривень 00 копійок) та направити на  калібрування терезів для зважування харчових продуктів та сировини в Новогуйвинський ДНЗ «Дзвіночок».

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2019 рік.

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко 

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

від 31 липня 2019 року  

 

Про виділення коштів

Новогуйвинському ДНЗ « Дзвіночок » на

проведення робіт по ОМ-вимірюванню та

перевірці заземлення, перезарядці вогнегасників.

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. , розглянувши листи директора Новогуйвинського ДНЗ « Дзвіночок» № 6 від 13.03.2019 року, № 18 від 14.05.2019 року, згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ та обговоривши дане питання, керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити кошти з перевиконання загального фонду селищного бюджету згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ: 

- в сумі 3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) та направити на  проведення робіт по ОМ-вимірюванню та перевірці заземлення в Новогуйвинському ДНЗ «Дзвіночок»;

- в сумі 5000,00 грн. ( п’ять  тисячі гривень 00 копійок) та направити на  перезарядку вогнегасників в Новогуйвинському ДНЗ «Дзвіночок».

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2019 рік.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко 

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

45-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

від 31 липня 2019 року  

 

Про виділення коштів

Новогуйвинському ДНЗ « Дзвіночок »

на встановлення  пожежної сигналізації.

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. , розглянувши листи директора Новогуйвинського ДНЗ « Дзвіночок» № 6 від 13.03.2019 року, № 18,17 від 14.05.2019 року, згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ та обговоривши дане питання, керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити кошти з перевиконання загального фонду селищного бюджету згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ: 

- в сумі 120000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень 00 копійок) та направити на  встановлення пожежної сигналізації в Новогуйвинський ДНЗ «Дзвіночок».

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2019 рік.

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь