Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

Проекти рішень на 39-ту сесію

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № _____

____ сесія селищної ради                                             сьомого скликання

від ___ __________ 2018 року  

 

Про надання згоди Новогуйвинському ВЖРЕКП

на розбракування та здачі на металобрухт транспортного засобу

 

Розглянувши лист начальника Новогуйвинського ВЖРЕКП Корзуна В.Г. №278 від 02.10.2018року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету і фінансів та комісії житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, економіки та підприємницької діяльності, керуючись п.30 ч.1 ст.26, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Надати згоду Новогуйвинському виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному комунальному підприємству на розбракування та здачу на металобрухт транспортного засобу (додаток №1) у зв’язку з непридатністю для подальшої експлуатації та неефективністю проведення відновлювального ремонту.

2. Новогуйвинському виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному комунальному підприємству провести процедуру списання відповідно до чинного законодавства.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника Новогуйвинського ВЖРЕКП - Корзуна В.Г. та заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

          Селищний голова                                                       З.Г.Гончаренко

 

Додаток №1

                                                                                               До рішення ____ -ії сесії

                                                                                               Новогуйвинської селищної ради

                                                                                               сьомого скликання

                                                                                               №___ від «___»_______2018 року

 

Транспортний засіб, що планується до розбракування та здачі на металобрухт

 

 1. ГАЗ - 5302
 2. Рік випуску – 1980 рік     
 3. державний номерний знак - 4085 іов
 4. Інвентарний номер – 900973
 5. Початкова вартість – 14 552,88 грн.
 6. Залишкова вартість – 1 178,12 грн.
 7. Відсоток зносу – 81%

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № _____

 

____ сесія селищної ради                                              сьомого скликання

від ____ __________ 2018 року  

 

Про надання згоди Новогуйвинському ВЖРЕКП

на розбракування та здачі на металобрухт транспортного засобу

 

Розглянувши лист начальника Новогуйвинського ВЖРЕКП Корзуна В.Г. №302 від 17.10.2018року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету і фінансів та комісії житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, економіки та підприємницької діяльності, керуючись п.30 ч.1 ст.26, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новогуйвинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати згоду Новогуйвинському виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному комунальному підприємству на розбракування та здачу на металобрухт транспортного засобу (додаток №1) у зв’язку з непридатністю для подальшої експлуатації та неефективністю проведення відновлювального ремонту.

2.Новогуйвинському виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному комунальному підприємству провести процедуру списання відповідно до чинного законодавства.

3.Скасувати рішення 37-ої сесії сьомого скликання Новогуйвинської селищної ради №796 від 25.09.2018 року «Про надання згоди Новогуйвинському ВЖРЕКП на відчуження транспортного засобу»

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника Новогуйвинського ВЖРЕКП - Корзуна В.Г. та заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

          Селищний голова                                                       З.Г.Гончаренко

 

Додаток №1

                                                                                               До рішення ____ -ії сесії

                                                                                               Новогуйвинської селищної ради

                                                                                               сьомого скликання

                                                                                               №___ від «___»_______2018 року

 

 

Транспортний засіб, що планується до розбракування та здачі на металобрухт

 

 1. МАЗ - 5334-041
 2. Рік випуску – 1995 рік     
 3. Державний номерний знак - 4086 іов
 4. Інвентарний номер – 900265
 5. Початкова вартість – 2067,84 грн.
 6. Залишкова вартість – 10,56 грн.
 7. Відсоток зносу – 97%

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № ____

____ сесія селищної ради                                             сьомого скликання

від «___» _____________  2018 року  

 

Про затвердження

положення про Тендерний комітет Новогуйвинської селищної ради

та складу Тендерного комітету

 

         Заслухавши селищного голову Гончаренко З.Г., враховуючи ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі», «Примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» затверджене наказом Мінекономрозвитку №557 від 30.03.2016 року, беручи до уваги висновки постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись ст.25, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Положення про Тендерний комітет Новогуйвинської селищної ради (Положення додається).

2. Затвердити склад Тендерного комітету Новогуйвинської селищної ради:

Голова – Паньків О.Б. (заступник селищного голови)

Заступник Голови – Руцька Л.О. (заступник селищного голови)

Секретар – Шпильова О.А. (заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності)

Члени Тендерного комітету:

 Рудякевич Н.В. (начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності)

Ліщинська Н.А. (спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності) 

Бесараб О.Д. (юрист)

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Новогуйвинської селищної ради від 16.10.2013 року №505.

 

         Селищний голова                                                                 З.Г.Гончаренко

                                                                                       

                                                                                               Затверджено

                                                                                               Рішенням ___-ї сесії

                                                                                               сьомого скликання

                                                                                               Новогуйвинської селищної ради

                                                                                               №____ від __ __________ 2018 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про тендерний комітет Новогуйвинської селищної ради

І.Загальні положення

 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням наказу Мінекономрозвитку від 30.03.2016 року №557 і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Новогуйвинської селищної ради (далі – Тендерний комітет), а також їх права, обов’язки та відповідальність.

1.2. До складу Тендерного комітету (далі – Тендерний комітет) входять посадові особи виконавчого органу Новогуйвинської селищної ради, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3.Замовником торгів не може бути одночасно визначено відповідальними за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний комітет та уповноважену особу (осіб).

1.5. Метою створення Тендерного комітету є організація та проведення процедур закупівель Новогуйвинською селищною радою на засадах колегіальності та неупередженості.

1.6. Тендерний Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

 

2.1.Для організації та проведення процедур закупівель утворюється Тендерний комітет. Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням Новогуйвинської селищної ради. До складу Тендерного комітету входить не менше п’яти посадових осіб виконавчого органу Новогуйвинської селищної ради.

2.2. До складу Тендерного комітету не можуть входити посадові особи та представники Учасників закупівель, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати міської, районної в місті, районної, обласної рад, а також інші особи, визначені законодавством України. Членство в Тендерному комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами Замовника та Учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою Тендерного комітету здійснює його голова, який призначається рішенням Новогуйвинської селищної ради.

2.4. Голова Тендерного комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови Тендерного комітету його обов'язки виконує заступник голови Тендерного комітету якщо призначено кількох заступників голови Тендерного комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови Тендерного комітету на період своєї відсутності.

За відсутності секретаря Тендерного комітету його обов’язки виконує інший член  Тендерного комітету, визначений його головою.

Рішення голови Тендерного комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та  вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

 

 

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів Тендерного комітету. Засідання Тендерного комітету скликаються головою Тендерного комітету та проводяться у разі потреби. Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Тендерного комітету, та порядок денний доводяться до відома членів Тендерного комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Тендерного комітету є вирішальним. Рішення Тендерного комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Тендерного комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів Тендерного комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання. У разі відмови члена Тендерного комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Тендерний комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени Тендерного комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени Тендерного комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд Тендерного комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу Тендерного комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів виконавчого органу Новогуйвинської селищної ради інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

вносити свою окрему думку до протоколів засідань Тендерного комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів виконавчого органу Новогуйвинської селищної ради з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени Тендерного комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова Тендерного комітету:

організовує роботу Тендерного комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань Тендерного комітету;

визначає дату і місце проведення засідань Тендерного комітету;

пропонує порядок денний засідань Тендерного комітету;

веде засідання Тендерного комітету;

вносить на розгляд селищного голови пропозиції щодо внесення змін у складі Тендерного комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар Тендерного комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань Тендерного комітету;

оперативне інформування членів Тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови Тендерного комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова Тендерного комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени Тендерного комітету відповідають згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар Тендерного комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

Секретар

Новогуйвинської селищної ради                                                  

Фото без опису

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я № _____

 

____ - а сесія селищної ради                                          сьомого скликання

від  «____» ___________ 2018 року          

  

Про затвердження актів-приймання передачу

у комунальну власність житлового фонду смт. Озерне

 

Заслухавши інформацію заступника селищного голови Паньківа О.Б. про порядок приймання-передачі у комунальну власність Новогуйвинської селищної ради майна військового містечка №84 смт. Озерне, керуючись ч.2 ст.2, ч.1 ст.10, п. 51 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», п.15, п.16 «Порядком вилучення і передачі військового майна Збройних Сил» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1282 від 29.08.2002р. та відповідно до Директиви Міністра оборони України від 04.06.2009р. «Про безоплатну передачу військового майна в комунальну власність відповідних територіальних громад», ст.ст.78,136 Господарського кодексу України обговоривши дане питання, Новогуйвинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити акти приймання-передачі у комунальну власність територіальної громади Новогуйвинської селищної ради Житомирської району Житомирської області житлового фонду військового містечка № 84 смт. Озерне з додатками.

 

2. Передати житловий фонд Комунальному підприємству «Озерне» на умовах, визначених у п.1 рішення 38-ої сесії сьомого скликання Новогуйвинської селищної ради №823 від 30.10.2018 року.

 

3.Надати згоду комунальному підприємству «Озерне» Новогуйвинської селищної ради тимчасово користуватися тарифом з утримання будинків, споруд і прибудинкової території для смт. Озерне встановленим рішенням виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради № 15 від 18.01.2018 року починаючи з 01.12.2018 року.

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б. та начальника КП «Озерне» Барабашова Г.В. 

 

                 Селищний голова                                           З.Г. Гончаренко

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №___

 

«___» - я сесія селищної ради                                                сьомого скликання

 

від «___» ___________ 2018 року  

 

Про внесення змін

у структуру виконавчого органу

Новогуйвинської селищної ради

 

Заслухавши селищного голову Гончаренко З.Г. щодо необхідності внесення змін у структуру виконавчого органу Новогуйвинської селищної ради, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись п.5 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Новогуйвинська селищна рада

         ВИРІШИЛА:

1. Ввести в структуру виконавчого органу селищної ради одну штатну одиницю спеціаліста з бухгалтерського обліку та звітності з 01.12.2018 року.

2. Зобов’язати заступника селищного голови Руцьку Л.А. забезпечити проведення організаційних заходів щодо виконання даного рішення згідно чинного законодавства.

Селищний голова                                                                 З.Г. Гончаренко 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект

РІШЕННЯ

___- а сесія сьомого скликання

від  «____» _________ 2018 року                                                             №______ 

 

         Про затвердження

Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності

Новогуйвинської селищної ради (нова редакція)

 

         Заслухавши голову Новогуйвинської селищної ради Гончаренко З.Г., яка повідомила про необхідність затвердження у новій редакції положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Новогуйвинської селищної ради, враховуючи рекомендації комісії з питань законності, правопорядку та протидії корупції, а також комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, постанову КМУ №59 від 26.01.2011 року «Про затвердження типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», постанову КМУ №286 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  та керуючись ст.25, п.5 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обговоривши дане питання, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Новогуйвинської селищної ради (нова редакція) додається.

         2. Вважати таким, що втратив чинність п.3 рішення Новогуйвинської селищної ради 6 сесії 24-го скликання від 21.02.2003 року.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови Руцьку Л.А. та на комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.

 

Селищний голова                                                      З.Г. Гончаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____ -ї сесії

Новогуйвинської селищної ради

сьомого скликання

№____ від __ __________ 2018 року

 

Положення

про відділ бухгалтерського обліку та звітності Новогуйвинської селищної ради

(нова редакція)

 

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Відділ бухгалтерського обліку та звітності Новогуйвинської селищної ради (далі – Відділ) утворюється за рішенням Новогуйвинської селищної ради та є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради, підзвітний і підконтрольний селищному голові.

1.2.У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Бюджетним та Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нормативними актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, рішеннями Новогуйвинської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

1.3.Відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету в межах фонду на оплату праці. Працівникам Відділу гарантуються умови оплати праці на рівні не нижче визначеному чинним законодавством для посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням положень колективного договору.

1.4.На працівників Відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу Законів про працю України, Закону України «Про запобігання корупції».

 

РОЗДІЛ ІІ.

СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

 

            2.1. Структура і штат Відділу затверджується Новогуйвинською селищною радою за пропозицією селищного голови, штатний розпис – головою Новогуйвинської селищної ради.

2.2. Керівником Відділу є начальник відділу-головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним голові Новогуйвинської селищної ради.

Начальник відділу-головний бухгалтер призначається на посаду за результатами проведення конкурсу, або за іншою передбаченою законодавством процедурою та звільняється з посади, відповідно до законодавства про працю селищним головою.

2.3. Працівники Відділу, призначаються на посаду розпорядженням селищного голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням селищного голови відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Начальник відділу-головний бухгалтер має заступника начальника відділу-заступника головного бухгалтера, який у разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконує його обов'язки з правом підпису фінансово-господарських та фінансово-розрахункових документів, звітності тощо.

2.5.У разі відсутності заступника начальника відділу-заступника головного бухгалтера, покладання обов’язків головного бухгалтера здійснюється відповідно до розпорядження селищного голови на іншого працівника Відділу.

2.6. Положення про Відділ затверджується рішенням сесії Новогуйвинської селищної ради.

 

РОЗДІЛ ІІІ.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Основними завданнями Відділу є:

3.1.1.Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Новогуйвинської селищної ради та складання матеріалів звітності.

3.1.2.Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3.1.3.Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

3.1.4.Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

3.1.5.Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявленні і застосуванні внутрішньогосподарських резервів.

 

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

3.2.1.Веде бухгалтерський облік та складає на підставі даних обліку фінансову, статистичну, зведену та іншу передбачену законодавством обов’язкову звітність.

3.2.2.Забезпечує документальне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів, нарахування та перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.

3.2.3.Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих зобов’язань.

3.2.4.Контролює правильність зарахування та використання надходжень селищного бюджету.   

3.2.5.Приймає участь у складанні штатних розписів і розрахунків до нього, складає кошториси доходів і видатків на утримання виконавчого органу селищної ради та на інші програми і заходи, складає бюджетні запити та розрахунки до них, складає плани асигнувань загального фонду селищного бюджету та плани спеціального фонду селищного бюджету

3.2.6.Забезпечує своєчасне нарахування та виплату заробітної плати та інших виплат в межах видатків, передбачених селищним бюджетом.

3.2.7.Забезпечує проведення розрахунків за товари, роботи і послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.

3.2.8.Забезпечує суворе дотримання касової та розрахункової дисципліни, використання отриманих в установах банку грошових коштів за призначенням, дотримання порядку виписки чеків та зберігання чекових книжок.

3.2.9.Забезпечує повноту та достовірність даних первинних підтвердних документів, які формуються та подаються під час казначейського обслуговування.

3.2.10.Приймає участь у проведенні інвентаризації основних засобів, необоротних матеріальних активів, запасів, грошових коштів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, зобов’язань, розрахунків та інших статей балансу, а також у оформленні матеріалів нестачі, крадіжки коштів та майна, псуванні активів.

3.2.11.Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.2.12. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення контрольно-перевірних заходів, проведених уповноваженими органами державної влади.

3.2.13.Забезпечує належне зберігання бухгалтерських, первинних, звітних документів та здачу їх до архівних установ.

3.2.14.Здійснює, в межах повноважень, організаційно-аналітичну роботу щодо договорів, угод, контрактів, контрагентом яких виступає Новогуйвинська селищна рада або її виконавчий комітет.

3.2.15.Розглядає своєчасно та у відповідності до чинного законодавства депутатські звернення, заяви, звернення та скарги громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Відділу, а також запитів на отримання публічної інформації.

3.2.16.Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення селищного голови, рішення селищної ради та виконавчого комітету, актів органів вищестоящого рівня. 

3.2.17.Здійснює інші функції передбачені чинним законодавством України.

 

РОЗДІЛ ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1.Відділ має право:

4.1.1.Представляти виконавчий орган селищної ради в установленому порядку та з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах виконавчої влади, інших органах місцевого самоврядування, фондах загально обов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

4.1.2.Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу  первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4.1.3.Одержувати від посадових осіб виконавчого органу селищної ради документи, звіти та інформацію необхідну для виконання покладених на Відділ функцій.

4.1.4.Вносити селищному голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

4.1.5.У разі необхідності, за погодженням із селищним головою, керівниками підприємств, установ і організацій, залучати їх працівників для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4.1.6.Не приймати до опрацювання, виконання і оформлення документи за господарськими операціями, які порушують діюче законодавство і встановлений порядок приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, обладнання та інших матеріальних цінностей.

4.1.7.Надавати обов’язкові до виконання вказівки іншим працівникам, посадовим особам виконавчого органу селищної ради, пов’язані із виконанням Відділом покладених на нього завдань.   

 

РОЗДІЛ V. ОБОВ’ЯЗКИ  ВІДДІЛУ

5.1.Посадові особи Відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію Новогуйвинської селищної ради, її виконавчого комітету  та посадових осіб.

5.2.Посадові особи відділу несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3.Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

5.4. Начальник відділу-головний бухгалтер:

5.4.1.Здійснює керівництво за діяльністю відділу бухгалтерського обліку та звітності, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

5.4.2.Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та обліку господарсько-фінансової діяльності і контролює дотримання правил його ведення.

5.4.3.Здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком у відділі, керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання фінансової дисципліни.

5.4.4.Має право фінансового підпису та підписує разом з селищним головою або іншою уповноваженою особою фінансово-господарські та фінансово-розрахункові документи, звітність.

5.4.5.Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання подання зведеної бухгалтерської звітності  у відповідні терміни.

5.4.6.Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю нарахування та перерахування податків  та інших платежів, дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, стягненням у встановлений термін дебіторської та розрахунками по кредиторській заборгованості. У разі надходження документів, підготовлених з порушенням вимог, а також документів, що супроводжують господарські операції в порушення законодавства, відмовляє у їх прийнятті та повідомляє селищного голову про зазначені факти.

5.4.7.Забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між  працівниками Відділу з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

5.4.8.Надає селищному голові пропозиції щодо визначення облікової політики установи, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності селищної ради і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу,  додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями.

5.4.9.Вживає заходів щодо своєчасного розгляду депутатських звернень, заяв, звернень, запитів на публічну інформацію та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Відділу.

5.4.10.Складає кошторис доходів і видатків на утримання посадових осіб та працівників виконавчого органу селищної ради, та вносить пропозиції селищному голові щодо організації їх фінансування, надає також пропозиції селищному голові щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, своєчасного заміщення вакансій, присвоєння чергових рангів, заохочення, накладання стягнень тощо.

5.4.11.Здійснює контроль за правильним використанням фонду оплати праці, додержанням встановленого штатного розпису, подає пропозиції селищному голові щодо визначення оптимальної структури та чисельності Відділу.

5.4.12.Контролює за дотриманням працівниками Відділу законодавства про працю та законодавства України з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування, аналізує результати роботи працівників Відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

5.4.13. Інформує селищного голову про стан виконання завдань та функцій, покладених на Відділ.   

5.4.14. Відповідає за належне збереження бухгалтерських документів.

РОЗДІЛ VІ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

 

6.1.Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник відділу-головний бухгалтер.

6.2.Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.3.Працівники несуть відповідальність також за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, недотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, в порядку, визначеним чинним законодавством.

РОЗДІЛ VІІ.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1.З метою виконання покладених на Відділ завдань, його працівники забезпечуються необхідною матеріально-технічною базою. Виконавчий комітет організовує працівникам належні умови праці відповідно до вимог чинного законодавства.

7.1.Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням сесії Новогуйвинської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2 Зміни і доповнення до Положення вносяться  рішенням сесії Новогуйвинської селищної ради, прийнятим у відповідності до передбаченої Регламентом процедури.

Секретар

Новогуйвинської селищної ради                                                                       І.І. Каменська

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я №

-та сесія селищної ради                                                сьомого скликання

 

від  2018 року  

 

Про затвердження детального

плану території

 

Заслухавши______, яка ознайомила із заявою гр. Дятел С.П., та  детальним планом території, враховуючи рекомендації громадських слухань, враховуючи рекомендації комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та обговоривши дане питання, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 21, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про землеустрій», Земельного Кодексу України,  Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків в смт. Гуйва, Житомирського району, Житомирської області».

 

             Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

 

39-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

від  30 листопада 2018 року

 

 

Про надання дозволу ФОП Крушельницькій В.О.

на заміну вікна в орендованому приміщенні в

рахунок орендної плати

 

 

         Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. та розглянувши заяву ФОП Крушельницької В.О., щодо надання дозволу на зарахування оплати за встановлення метало пластикового вікна в орендованому приміщенні в рахунок орендної плати за орендоване приміщення, обговоривши дане питання, беручи до уваги висновок депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, керуючись ч.5 ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Новогуйвинська селищна рада

 

В И Р І Ш І Л А:

 

1.Надати дозвіл ФОП  Крушельницькій Валерії Олегівні, на заміну вікна в орендованому приміщенні та зарахування оплати за встановлення  метало пластикового вікна в рахунок орендної плати за орендоване приміщення  згідно поданого замовлення на суму 4825,00 грн.( чотири тисячі вісімсот двадцять п’ять гривень 00 копійок) .

2. Бухгалтерії селищної ради провести відповідні нарахування орендної плати ФОП Крушельницької В.О.

 

Селищний голова                                               З.Г.Гончаренко 

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

39-та сесія селищної ради                                            сьомого скликання

 

від ------------------ 2018 року  

 

Про виділення коштів на фінансову

підтримку Новогуйвинському ВЖРЕКП

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. та розглянувши лист Новогуйвинського ВЖРЕКП за № 325  від 05.11..2018р., щодо виділення коштів на фінансову підтримку Новогуйвинському ВЖРЕКП обговоривши дане питання,  керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада     

В И Р І Ш И Л А:

1. Виділити з вільного залишку загального фонду селищного бюджету кошти:

- в сумі 6198,56грн. (шість  тисяч сто дев’яносто вісім гривень 56 копійок ) на фінансову підтримку Новогуйвинському ВЖРЕКП для поточного ремонту зовнішньої водопровідної мережі за адресою смт Гуйва вул. Бердичівська,6 .

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Новогуйвинського ВЖРЕКП Корзуна В.Г. та заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

         Селищний голова                                               З.Г. Гончаренко

Фото без опису

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

 

39-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

Від   30 листопада  2018 року  

 

Про розгляд заяв  щодо                 

надання матеріальної допомоги

з бюджету селищної ради

 

         Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. та розглянувши   заяви: Лесько М.І., Демченко О.П., Головащенко Є.П., Оробей Р.І., Юхимчук Л.М., Рижук Л.М., Клименко Л.М., Вільшанівської Т.В., Федорович І.Г., Тумакова М.К., Вальчук В.В., Марчук О.П., Охмак А.А., Мельник В.А.,   щодо  виділення  коштів з бюджету селищної ради для надання матеріальної допомоги та беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись п.27 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Новогуйвинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити виплату коштів із загального фонду та надати матеріальну допомогу з бюджету селищної ради:

- Лесько Миколі Івановичу, жителю с_______ на його лікування в сумі

- Демченко Ользі Павлівні, жительці _______ на  її лікування в сумі

- Головащенко Євгенію Петровичу, жителю ________ на лікування його сина Головащенко І.Є. в сумі

- Оробей Раїсі Іванівні, жительці ________ на  її лікування в сумі

- Юхимчук Людмилі Миколаївні , жительці _____ на  лікування її матері Антоненко Р.В. в сумі

- Кислюк Тетяні Валеріївні , жительці _______ на її лікування в сумі

- Рижук Лідії Миколаївні, жительці смт ___ на  її лікування в сумі

- Клименко Лілії Михайлівні, жительці смт ________ на її лікування в сумі

- Вільшанівській Тетяні Володимирівні,  жительці смт _______ на  її лікування в сумі

- Федорович Ірині Геннадіївні, жительці смт ______ на лікування її доньки Федорович О.А. в сумі

- Тукмакову Михайлу Кириловичу, жителю смт _______на лікування його та його дружини Тукмакової Н.С. в сумі

- Вальчук Валентині Василівні, жительці смт _________ на лікування її та її чоловіка Вальчука Л.В. в сумі

- Охмак Антоніні Арсентіївні, жительці ________ на лікування її  та її чоловіка Охмак В.С. в сумі

- Марчук Олександрі Павлівні,зареєстрованій смт __________ на ремонт квартири в сумі

- Мельник Валентині Анатоліївні, жительці смт _________на лікування її сина Мельник Є.А. в сумі

- Рябченко Олені Вікторівні, жительці смт _______на  поховання її сина Рябченко Я.В. в сумі

 

2. Начальнику відділом бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні виплати з загального фонду селищного бюджету 2018 року .

  

 Селищний голова                                    З.Г.Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

39-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

Від 30 листопада 2018 року  

 

Про внесення зміни в рішення 35-ї сесії

сьомого скликання № 721 від 18.06.2018 року

«Про затвердження  кошторису на виконання

проектних робіт по об’єкту  «Капітальний ремонт

мережі водопостачання в смт.Новогуйвинське

Житомирського району Житомирської області»

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В., та обговоривши дане питання, керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни в рішення 35-ї сесії сьомого скликання № 721 від 18.06.2018 року «Про затвердження  кошторису на виконання проектних робіт по об’єкту  «Капітальний ремонт мережі водопостачання в смт.Новогуйвинське Житомирського району Житомирської області», а саме : скасувати п.3 даного рішення  «Визначити виконавцем пректно - вишукувальних робіт по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт системи водопостачання смт Новогуйвинське Житомирський район Житомирська область» - ТОВ «Арт Тех Проект.» та викласти п.3 даного рішення в наступній редакції  «Визначити виконавцем пректно - вишукувальних робіт по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт системи водопостачання смт Новогуйвинське Житомирський район Житомирська область»-------------------------»

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко 

Фото без опису

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я №

 

39-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

від            2018 року            

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

 

Заслухавши заяви: Кірси О.Й., та проектами землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, враховуючи рекомендації комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 20, 33, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.:

- Кірсі Олені Йосипівні, площею 0,0379 га для ведення особистого селянського господарства в смт. Гуйва, на території Новогуйвинської селищної ради, Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:02:001:0600).

2. Передати безкоштовно у власність земельну ділянку гр.:

- Кірсі Олені Йосипівні, площею 0,0379 га для ведення особистого селянського господарства в смт. Гуйва, на території Новогуйвинської селищної ради, Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:02:001:0600).

3. Громадянам оформити право власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                                         З. Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №

 

39-та сесія селищної ради                                            сьомого скликання

від  30 листопада 2018 року

 

Про визначення виконавця робіт по

капітальному ремонту вулиці Авіаційної

біля будинку 343 та 21А в смт Озерне

Житомирського району.  

 

           Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В., та беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Новогуйвинська селищна рада

   В И Р І Ш И Л А:

          1. Скасувати рішення 36-тої сесії сьомого скликання № 755 від 28.08.2018 року «Про визначення виконавця робіт по капітальному ремонту вулиці Авіаційної біля будинку 343 та 21А в смт Озерне Житомирського району.»

2. Затвердити проектно - кошторисну документацію по капітальному ремонту вулиці Авіаційної біля будинку 343 та 21А в смт Озерне Житомирського району на суму 150000,00 грн. (сто п’ятдесят  тисяч гривень 00 копійок)

          3. Визначити виконавцем робіт по капітальному ремонту вулиці Авіаційної біля будинку 343 та 21А в смт Озерне Житомирського району ТОВ «ПОКРИТТЯ-ЛІДЕР»

         4. Доручити селищному голові З.Г.Гончаренко заключити договір з ТОВ «ПОКРИТТЯ-ЛІДЕР» на виконання робіт по капітальному ремонту вулиці Авіаційної біля будинку 343 та 21А в смт Озерне Житомирського району на суму 145556,00 грн.(сто сорок п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість гривень 00 копійок.)

5. Начальнику  відділу бухгалтерського обліку  звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення бюджету на 2018 рік   

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

                 Селищний голова                               З.Г.Гончаренко

Фото без опису

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 РІШЕННЯ №  

 

39-та   сесія селищної ради                                          сьомого скликання

від  --------- 2018 року

 

 

Про преміювання селищного голови

та заступників селищного голови

 

Заслухавши Громового О.В., голову депутатської комісії з питань соціально - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів., щодо преміювання селищного голови та заступників селищного голови, керуючись Постановою КМУ №268 п.6 від 09.03.2006р. „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів,  Новогуйвинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Здійснювати преміювання селищного голови Гончаренко З.Г. та заступників селищного голови Руцьку Л.А. та Паньківа О.Б. щомісячно у розмірі _____% (____ відсотків) до середньомісячної заробітної плати  за фактично відпрацьований час  2019 року, а також до двох державних свят та двох професійних свят  в межах коштів передбачених у кошторисі видатків на утримання апарату селищної ради та економії фонду оплати праці.

Виплачувати щорічно матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки (її частини) у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

         2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В.  провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2019 р. та щомісячно виконувати відповідні нарахування.

Селищний голова                                              З.Г.Гончаренко                                            

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

 

39-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

від  30 листопада 2018 року  

 

Про скасування рішення 36-тої сесії селищної ради

сьомого скликання №754 від 28.08.2018 року

«Про затвердження проектно - кошторисної

документації по капітальному ремонту вулиці

Авіаційна в смт Озерне Житомирського району.»

Заслухавши інформацію голови комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В., керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення 36-тої сесії селищної ради сьомого скликання №754 від 28.08.2018 року «Про затвердження проектно – кошторисної документації по капітальному ремонту вулиці Авіаційна в смт Озерне Житомирського району.»

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

 

39-та сесія селищної ради                                            сьомого скликання

від  30 листопада 2018 року

 

 

Про внесення змін в рішення 37-мої сесії селищної

ради сьомого скликання № 800 від 25.09.2018 року

«Про виділення коштів на капітальний ремонт

вулиці Авіаційної від буд.21А до буд.113А

смт Озерне Житомирського району»

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. обговоривши дане питання,  керуючись п.23 ст.26, п.2 ст.64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Бюджетним кодексом України, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення 37-мої сесії селищної ради сьомого скликання № 800 від 25.09.2018 року  «Про виділення коштів на капітальний ремонт вулиці Авіаційної від буд.21А до буд.113А смт Озерне Житомирського району», а саме виключити з нього пункти 3; 4 та 5.

2. . Затвердити проектно - кошторисну документацію по капітальному ремонту вулиці Авіаційна від буд.21А до буд.113А смт Озерне Житомирського району згідно експертного звіту на суму 1349999,00 грн. (один мільйон триста сорок дев’ять тисяч гривень дев’ятсот дев’яносто дев’ять  00 копійок).

         3. Визначити виконавцем робіт по капітальному ремонту вулиці Авіаційної від буд.21А до межі населеного пункту смт Озерне Житомирського району ТОВ «ПОКРИТТЯ-ЛІДЕР»

         4. Доручити селищному голові З.Г.Гончаренко заключити договір з ТОВ «ПОКРИТТЯ-ЛІДЕР» на виконання робіт по капітальному ремонту вулиці Авіаційної від буд.21А до межі населеного пункту смт Озерне Житомирського району на суму 320000,00 грн. (триста двадцять  тисяч гривень 00 копійок).

5. Начальнику  відділу бухгалтерського обліку  звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення бюджету на 2018 рік.

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

    Селищний голова                                              З.Г.Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №

 

39-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

від  30 листопада 2018 року

 

Про визначення виконавця робіт по

поточному ремонту вулиці Приозерної

в смт Новогуйвинське  Житомирського району.  

 

           Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В., та беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Новогуйвинська селищна рада

   В И Р І Ш И Л А:

            

      1. Визначити виконавцем робіт по поточному ремонту вулиці Приозерної в смт Новогуйвинське Житомирського району Зарічанський ДЕД.

  

         2 . Доручити селищному голові З.Г.Гончаренко заключити договір з Зарічанський ДЕД на суму 165000,00 грн.(сто шістдесят п’ять   тисяч гривень 00 копійок.)

 

3. Начальнику  відділу бухгалтерського обліку  звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення бюджету на 2018 рік.

        

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

                 Селищний голова                               З.Г.Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №

 

39-та сесія селищної ради                                            сьомого скликання

 

від  30 листопада 2018 року

 

Про виділення коштів на експертизу

кошторисної документації робочого проекту

будівництва вуличного освітлення в смт. Гуйва 

Житомирського району. 

 

           Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В., та беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Новогуйвинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Виділити кошти із вільного залишку бюджету розвитку селищного бюджету в сумі 3240,00грн.(три тисячі двісті сорок гривень 00 копійок)на експертизу кошторисної документації робочого проекту будівництва вуличного освітлення в смт. Гуйва  Житомирського району.         

          2. Начальнику  відділу бухгалтерського обліку  звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення бюджету на 2018 рік.

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

                 Селищний голова                               З.Г.Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ №

 

39-та сесія селищної ради                                            сьомого скликання

 

від 30 листопада 2018 року  

 

Про внесення змін у Програму «Інші видатки

на соціальний захист та соціальне забезпечення

населення Новогуйвинської селищної ради на 2017 рік»  

затверджену рішенням Новогуйвинської селищної ради

№296 від 27.01.2017 року

 

Заслухавши інформацію селищного голови З.Г. Гончаренко, яка повідомила про необхідність внесення змін у Програму «Інші видатки на соціальний захист

та соціальне забезпечення населення Новогуйвинської селищної ради на 2017 рік», враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обговоривши дане питання, Новогуйвинська селищна рада

 

         ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни у Програму «Інші видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення Новогуйвинської селищної ради на 2017 рік» доповнивши пунктом 7 наступного змісту:

 •  

Матеріальна допомога надається згідно рішення сесії при наявності наступних документів:

 

 • заява;
 • копія документів, що посвідчують особу та копія ІПН;
 • акт обстеження житлово-побутових умов;
 • довідка про склад сім’ї;
 • документ про надання дитині відповідного статусу;

 

Допомога надається один раз на рік дітям (сиротам), позбавленим батьківського піклування, які мають на праві власності житло, що потребує проведення поточних ремонтних робіт.

Розмір допомоги встановлюється бюджетною комісією, яка після всебічного розгляду поданих документів на своєму засіданні, виносить на розгляд сесії відповідні рекомендації. Видатки на дані виплати здійснюються в межах асигнувань, передбачених у селищному бюджеті. Граничний розмір виплати даної матеріальної допомоги становить 20 000 грн.»

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Руцьку Л.А. та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів

Рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

 

Селищний голова                                                                 З.Г. Гончаренко         

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я №

 

39-та сесія селищної ради                                             сьомого скликання

від            2018 року            

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

 

Заслухавши заяви: Кірси О.Й., та проектами землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, враховуючи рекомендації комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 20, 33, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.:

- Кірсі Олені Йосипівні, площею 0,0379 га для ведення особистого селянського господарства в смт. Гуйва, на території Новогуйвинської селищної ради, Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:02:001:0600).

2. Передати безкоштовно у власність земельну ділянку гр.:

- Кірсі Олені Йосипівні, площею 0,0379 га для ведення особистого селянського господарства в смт. Гуйва, на території Новогуйвинської селищної ради, Житомирського району Житомирської області (кадастровий номер 1822055600:02:001:0600).

3. Громадянам оформити право власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

Селищний голова                                                          З. Г. Гончаренко

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь