Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

Проекти рішень на 41-шу сесію

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 Р І Ш Е Н Н Я №  

41-ша сесія селищної ради                                           сьомого скликання

від  --- січня 2019 року

 

Про звітування голів постійних

депутатських комісій

 

Заслухавши  звіти голів постійних депутатських комісій: Громового О.В. - голову комісії  з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів;  Дорожинського О.А.-  голову комісії  з питань освіти, роботи з молоддю, соціального захисту, медичного забезпечення, розвитку культури, фізкультури і спорту; Остапчука П.І. - голову комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища; Яковлева Ю.Т. - голову комісії з питань ЖКГ, управління комунальною власністю, економіки та підприємницької діяльності; Ващенко С.П. - голову комісії  з питань регламенту депутатської діяльності та етики; Закшевського  О.С. - голову комісії  з питань законності, правопорядку та протидії корупції та  керуючись п.11 ст..26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні,  Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіти голів постійних депутатських комісій – прийняти до відома.

2.Головам комісій надати секретарю селищної ради протоколи рішень комісій за 2018 рік для впорядкування номенклатури справ за 2018 рік.

 

Селищний голова                                                З.Г.Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №

 

41-ша сесія селищної ради                                           сьомого скликання

від   січня 2019 року

 

Про затвердження на 2019 рік Програми

фінансування видатків на компенсаційні

виплати за пільговий проїзд окремих

категорій громадян автомобільним

транспортом на приміських автобусних

маршрутах загального користування

 

         Заслухавши інформацію заступника селищного голови Руцької Л.А. та на виконання статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців Новогуйвинської селищної ради, з метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення Новогуйвинської селищної ради на маршруті №115 Житомир - Озерне, Озерне - Житомир, автомобільним транспортом загального користування, відповідно до статей 7 та 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Новогуйвинська селищна рада

 

В  И  Р  І  Ш  І  Л  А  :

 

1. Затвердити  Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування Новогуйвинської селищної ради на 2019 рік.(додається).

2. Встановити, що дана Програма упродовж 2019 рік є чинною до моменту врегулювання питання фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян за рахунок державного бюджету України.

3. Затвердити бланк розрахунку необхідної суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміських маршрутах Новогуйвинської селищної ради (додаток 1).

4. Затвердити бланк зведеного розрахунку коефіцієнту співвідношення безоплатних та платних пасажирів на приміському маршруті маршрутного режиму (додаток 2).

5. Затвердити поданий виконавчим комітетом список пільгових категорій громадян, які мають право на відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування (додаток 3)

6. Затвердити порядок відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на території Новогуйвинської селищної ради на 2019 рік (додаток 4).

7. Уповноважити селищного голову Гончаренко З.Г. укласти з перевізником договори на відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування, підписувати всі необхідні документи та вживати заходів, необхідних для виконання даного рішення, згідно розрахунків (додаток 1, 2).

8. Затверджувати на сесії щорічно при формуванні бюджету на наступний рік розрахунок компенсації за пільговий проїзд населення зареєстрованих на території Новогуйвинської селищної ради в розрізі населених пунктів.

9. Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання розрахунків до Новогуйвинської селищної ради за пільгове перевезення пасажирів для надання відшкодування, покласти на перевізників, з якими укладені відповідні договори.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на бюджетну комісію селищної ради.

 

         Селищний голова                                        З.Г.Гончаренко

 

ДОДАТКИ 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ №  

 

41-ша сесія селищної ради                                          сьомого скликання

від  --- січня  2019 року

 

Про розгляд  та затвердження програми  

здійснення заходів, що не могли бути

передбачені під час складання бюджету

по КТКВК 0180 «Інша діяльність у сфері

державного управління» на 2019 рік

        

Заслухавши інформацію заступника селищного голови Паньківа О.Б. та розглянувши програму здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету по КТКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на 2019 рік, обговоривши проект програми, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись  п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити програму здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету по КТКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на 2019 рік (програма додається).

2. Контроль за виконанням програми покласти на  заступників селищного голови.

 

Селищний голова                                              З.Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ №

 

41-ша сесія селищної ради                                                   сьомого скликання

від --- січня  2019 року                                                                         

 

Про затвердження заходів

 економічної діяльності на 2019р.

 

Заслухавши інформацію заступника селищного голови Паньківа О.Б., щодо затвердження заходів економічної діяльності на 2019 рік у виконкомі Новогуйвинської селищної ради, керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Новогуйвинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити заходи економічної діяльності на 2019 рік у виконкомі Новогуйвинської селищної ради ( додаток №1, №2 додається)

 

Селищний голова                                                                          З.Г.Гончаренко

Додаток №1

 до рішення  41-ї сесії

7-го скликання № --- від

--- січня 2019 року

ЗАХОДИ

щодо встановлення плати  з питань економічної діяльності у виконкомі Новогуйвинської селищної ради

№ п/п

З М І С Т     З А Х О Д У

Термін

Виконання,та сума послуг

Виконавець

1.

Забезпечення виконання технічних послуг по виготовленню заповіту та дублікату заповіту.

По мірі звернення

Каменська І.І.

2.

Отримані кошти від виконання технічних послуг здавати  в касу селищної ради

По мірі надходження,30 грн.за 1-н заповіт та дублікат заповіту

Каменська І.І.

5

Отримані кошти за виконання технічних послуг по виготовленню заповітів, дублікату заповіту використовувати для придбання канцтоварів та господарчих товарів

На протязі року

Тарасюк Т В

  Секретар                                       Каменська І.І.

 

Додаток №2

до рішення   41-ї сесії

7-го скликання № ---- від

--- січня 2019року

ЗАХОДИ

щодо встановлення плати за виконання обрядовим старостою обрядових послуг у виконкомі Новогуйвинської селищної ради

№ п/п

З М І С Т     З А Х О Д У

Термін

Виконання,та сума послуг

Виконавець

1

Забезпечення виконання обрядовим старостою обрядових послуг по надходженню заяв на урочисту реєстрацію шлюбу в музичному супроводі

По мірі надходження заяв,

300 грн

Мельник Д.В.

2

Забезпечення виконання обрядовим старостою обрядових послуг по надходженню заяв на реєстрацію шлюбу не урочисто без музичного супроводу

По мірі надходження заяв

50 грн

Мельник Д.В.

3

Отримані кошти за проведенню обряду реєстрації шлюбів використовувати для придбання канцтоварів, господарчих товарів та виплати заробітної плати обрядовому старості

На протязі року

Тарасюк Т В

 

  Секретар                                       Каменська І.І.

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 РІШЕННЯ №

 

41-ша сесія селищної ради                                          сьомого скликання

від  ---- січня 2019 року

 

Про встановлення орендної плати

у розмірі 1 грн. на рік

 

         Відповідно п.24 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст.18 Декрету КМУ «Про місцеві податки і збори», рішення сесії 6 скликання селищної ради від 28.04.2012 р.№307 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду спільного майна територіальної громади», беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів, Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш І Л А:

1. Встановити на 2019 рік річну орендну плату за оренду індивідуально визначеного нерухомого майна, яке належить до спільної власності територіальної громади Новогуйвинської селищної ради та перебуває на балансі Новогуйвинської селищної ради у розмірі 1 грн. на рік:

1.1.ЖРЦСССДМ на орендованій площі в смт Новогуйвинське вул. Дружби Народів,5.

1.2.КУ «Центр первинної медико - санітарної допомоги» на орендованій площі в смт Новогуйвинське вул. Дружби Народів,5.

1.3.КУ «Центр первинної медико - санітарної допомоги» на орендованій площі в смт Озерне вул. Авіаційна буд.28.

1.4.КУ «ТСО» на орендованій площі в смт Новогуйвинське вул. Дружби Народів,5.

1.5. КУ «ТСО» на орендованій площі в в смт Озерне вул. Авіаційна буд.28.

1.6.Римсько-католицькій парафії святої Софії м. Житомир на орендованій площі в смт Новогуйвинське вул. Дружби Народів,3.

1.7.УДППЗ «Укрпошта» на орендованій площі під Новогуйвинське відділення в смт Новогуйвинське вул. Дружби Народів,5 та на орендованій площі.

1.8.КУ «Новогуйвинська КДЮСШ Житомирської районної ради» на орендованій площі в смт Новогуйвинське вул. Дружби Народів,3.

Селищний голова                                                 З.Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

41-ша сесія селищної ради                                           сьомого скликання

Від---січня 2018 року

Про план роботи пленарних засідань Новогуйвинської

селищної ради на перше півріччя 2019р.

 

 

 

Заслухавши інформацію секретаря селищної ради Каменської І.І. про план роботи Новогуйвинської селищної ради на перше півріччя 2019р., керуючись п.7 ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити план роботи пленарних засідань селищної ради на перше півріччя 2019 року (додається).
 2. Головам постійних комісій, виконавчому комітету забезпечити своєчасну підготовку та виконання намічених заходів.

Селищний голова                                                З.Г.Гончаренко

ПЛАН РОБОТИ

пленарних засідань

Новогуйвинської селищної ради

на перше півріччя 2019 року

 

І квартал

СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ.

 1. Про затвердження програми соціально-економічного розвитку населених пунктів селищної ради.
 2. Про затвердження заходів економічної діяльності на 2019р.
 3. Про стан та шляхи покращення криміногенного стану та заходи по профілактичній роботі .
 4. Про стан роботи комунальних служб селищної ради з питань фінансово-господарської діяльності.
 5. Розгляд заяв громадян.

ІІ квартал

КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ.

 1. Про наведення належного санітарного стану на території селищної ради .
 2. Про затвердження заходів по виконанню критичних зауважень висловлених виборцями під час загальних зборів
 3. Про підсумки роботи комунальних підприємств по забезпеченню теплом та підготовку селищ до наступного опалювального сезону.
 4. Про затвердження місцевих податків, зборів та розмірів їх ставок
 5. Розгляд заяв громадян.

Секретар ради                                          І.І.Каменська

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 РІШЕННЯ № 

 

41-ша сесія селищної ради                                           сьомого скликання

від  --- січня 2019 року

 

Про преміювання селищного голови

та заступників селищного голови

 

Заслухавши інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В., щодо преміювання селищного голови та заступника селищного голови, керуючись Постановою КМУ №268 п.6 від 09.03.2006р. „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів,  Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснювати преміювання селищного голови Гончаренко З.Г. та заступників селищного голови Руцьку Л.А. та Паньківа О.Б. щомісячно у розмірі ----- % (------- відсотків  ) посадового окладу за фактично відпрацьований час  2019 року, а також до двох професійних свят та до двох державних в межах коштів передбачених у кошторисі видатків на утримання апарату селищної ради та економії фонду оплати праці.

Виплачувати щорічно матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки (її частини) у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

         2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В.  провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2019 р. та щомісячно виконувати відповідні нарахування.

 

Селищний голова                                                 З.Г.Гончаренко           

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

41-ша сесія селищної ради                                           сьомого скликання

 

від ___________ 2019 року  

 

Про затвердження Програми будівництва,

реконструкції, ремонту та утримання автомобільних

доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в

населених пунктах та інших доріг, які знаходяться на території

Новогуйвинської селищної ради на 2019-2021 роки

Заслухавши інформацію заступника селищного голови Паньківа О.Б. щодо необхідності затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах та інших доріг, які знаходяться на території Новогуйвинської селищної ради на 2019-2021 роки, на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та з метою покращення автомобільного сполучення на території Новогуйвинської селищної ради, що сприятиме підвищенню соціально-економічного рівня селища в цілому, створенню нових суб'єктів господарської діяльності, забезпечення умов для повноцінного проживання, роботи і відпочинку мешканців населених пунктів, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах та інших доріг, які знаходяться на території Новогуйвинської селищної ради на 2019-2021 роки (далі - Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б. та завідуючого сектору житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища селищної ради Ловинюка О.Г.

 

Селищний голова                                                        З.Г.Гончаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 41-ї сесії 7-го скликання

від --- січня 2019 року № ___

ПРОГРАМА

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання

автомобільних доріг місцевого значення ,

вулиць і доріг комунальної власності ,

в населених пунктах

та інших доріг , які знаходяться на території Новогуйвинської селищної ради

на 2019 - 2021 роки

 

смт Новогуйвинське

2019рік

 

1. ПАСПОРТ

Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, в населених пунктах та інших доріг, які знаходяться на території Новогуйвинської селищної ради на 2019-2021 роки

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Виконком Новогуйвинської селищної ради

2

Законодавство, дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» (із змінами), відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 235, Закон України «Про автомобільні дороги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року № 1096 «Про концепцію реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування», статті 91 Закону України «Про Держаний бюджет України»

 

3

Розробник та відповідальний виконавець Програми

Новогуйвинська селищна рада

4

Учасник Програми

Новогуйвинська селищна рада, підприємства, установи та організації, які мають ліцензії на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг.

5

Відповідальний виконавець(замовник)

Новогуйвинська селищна рада

6

Термін реалізації Програми

2019-2021 р.р.

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Селищний  та районний бюджет

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, всього,

- кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми

Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

1. автомобільні дороги загального користування державного значення;

2. автомобільні дороги загального користування місцевого значення;

3. автомобільні дороги комунальної власності у населених пунктах;

4. відомчі (технологічні) автомобільні дороги;

5. автомобільні дороги на приватних територіях.

Державне управління автомобільними дорогами загального користування здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях – Служби автомобільних доріг.

Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

З метою ефективного використання коштів та належного утримання автомобільних доріг на території селищної ради здійснюються наступні заходи:

- проводяться комісійні обстеження стану автомобільних доріг, за підсумками яких коригуються поточні та перспективні плани роботи по ремонту та утриманню доріг місцевого значення;

- за рахунок коштів місцевого бюджету проводяться поточні та капітальні ремонти доріг;

          - в зимовий період часу проводиться очистка доріг комунальної власності від снігу та посипка пісчано - сольовою сумішшю,

Сьогодні є незадовільним експлуатаційний стан деяких доріг місцевого значення, які мають статус районних, і доріг комунальної власності. Практично половина з них уражена ямковістю.

Такий стан автомобільних доріг загального користування гальмує соціально-економічний розвиток селища, негативно впливає на розвиток цілих галузей, створює соціальну напругу.

Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг, враховуючи їх незадовільний експлуатаційний стан є:

- збереження мережі автомобільних доріг;

- забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

- забезпечення транспортної доступності центр - периферія;

- реконструкція і розбудова мережі автомобільних доріг з урахуванням соціально-економічного і адміністративно-територіального розвитку селища.

Обсяги фінансування з державного й місцевого бюджетів упродовж останніх років не забезпечували нормативних термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг.

3. Мета Програми

Основною метою даної Програми є:

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території селища;

- покращення соціально-економічного розвитку селища, збільшення інвестиційної привабливості та розвитку виробництва за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності селища;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, установ, організацій громади незалежно від форм власності шляхом покращення сполучення.

4. Відповідальні виконавці Програми

Відповідальним виконавцем Програми є селищна рада та сектор житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища селищної ради в частині складання Програми.

Відповідальним виконавцем у частині забезпечення робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної власності, є їх балансоутримувач.

5. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок районного та місцевого бюджету селищної ради, як балансоутримувачів доріг, так і в частині співфінансування ними цих об’єктів на договірних засадах, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

Розпорядником коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг і вулиць комунальної власності виступає Новогуйвинська селищна рада.

6. Координація, контроль та порядок виконання Програми

Сектор житлово-комунального господарства селищної ради здійснює контроль за реалізацією Програми в частині моніторингу за ходом виконання і дотриманням графіка робіт.

Відповідальні виконавці Програми, щороку до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду, подають до сесії селищної ради звіт про стан виконання заходів Програми .

7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

- збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності від руйнування, своєчасне виконання поточного ремонту та виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування;

- покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху;

- ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій.

8. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, необхідні для реалізації програм розвитку дорожнього господарства України, можуть здійснюватися за рахунок бюджетних та інших коштів.

Визначити джерелом фінансування видатків Програми, кошти субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт, та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та кошти місцевого бюджету селищної ради.

Головним розпорядником поточних видатків є селищна рада.

Селищна рада використовують кошти відповідно до укладеної угоди, порядку та умов надання субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на поточний ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах селищної ради.

9. Завдання і заходи Програми, результативні показники

Одним із першочергових завдань Програми в 2019-2021 році для громади є акумулювання коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточні ремонти автомобільних доріг загального користування та вулиць і доріг комунальної власності, та їх ефективне використання.

Виходячи з наявних фінансових ресурсів щорічно плануються заходи по будівництву, реконструкції та ремонту вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах селищної ради. Вирішення цієї проблеми дозволить покращити автомобільне сполучення в громаді, що сприятиме підвищенню соціально-економічного рівня громади в цілому, залученню нових інвестицій, розвитку діючих підприємств, створенню нових суб'єктів господарської діяльності, забезпечить умови для повноцінного проживання, роботи і відпочинку мешканців громади відповідно до додатку (додається).

Після закінчення робіт, введення в експлуатацію та повного розрахунку за виконані роботи організації. що проводили відповідні роботи передає балансоутримувачу витрати по об'єкту.

10. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на заступника селищного голови Паньківа О.Б. та завідуючого сектору житлово-комунального господарства, благоустрою та охорони навколишнього середовища селищної ради Ловинюка О.Г.

 

Секретар ради                                          І.І.Каменська

              

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 РІШЕННЯ №

 

41-ша сесія селищної ради                                          сьомого скликання

від   січня 2019 року

 

Про розгляд  та затвердження програми

«Інші видатки на соціальний захист

та соціальне забезпечення населення

Новогуйвинської селищної ради»на 2019 рік

 

Заслухавши інформацію  селищного голови про «Інші видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення Новогуйвинської селищної ради»на 2019 рік, обговоривши проект програми, беручи до уваги висновки депутатських комісій, керуючись  п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити програму «Інші видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення Новогуйвинської селищної ради»на 2019 рік (програма додається).

2.Контроль за виконанням програми покласти на  заступників селищного голови.

Селищний голова                                              З.Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 РІШЕННЯ №

 

41-ша сесія селищної ради                                          сьомого скликання

від  --- січня 2019 року

 

Про розгляд  та затвердження програми

соціально-економічного розвитку населених

пунктів Новогуйвинської селищної

ради на 2019р.

 

Заслухавши інформацію заступника селищного голови Паньківа О.Б. про Програму соціально-економічного розвитку населених пунктів селищної ради на 2018 рік, обговоривши проект програми, беручи до уваги висновки депутатських комісій, керуючись  п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити програму соціально-економічного розвитку населених пунктів Новгуйвинської селищної на 2019 рік (програма додається).

2.Контроль за виконанням програми покласти на  заступників селищного голови.

Селищний голова                                              З.Г. Гончаренко

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 РІШЕННЯ № 

 

41-ша сесія селищної ради                                          сьомого скликання

від  --- січня 2019 року

 

Про обчислення стажу державної

служби Гончаренко З.Г.

 

Заслухавши заступника селищного голови Руцьку Л.А. та відповідно до ст. 22 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування",  Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови Кабінету Міністрів України № 758 від 10.11.94 р. "Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби", беручи до уваги, що станом на 01.01.2018 року стаж служби в органах місцевого самоврядування Гончаренко З.Г. становить 15 років, 10 днів Новогуйвинська селищна рада

 
ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити Гончаренко Зої Григорівні, селищному голові щомісячну надбавку за стаж державної служби понад 15 років у розмірі 25 % з 01.01.2018 року.

  2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності           Рудякевич Н.В. проводити відповідні нарахування.          

 

Селищний голова                                                З.Г.  Гончаренко

 

   

Фото без опису

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я №

 

41-ша сесія селищної ради                                           сьомого скликання

від _________2018 року         

  

Про коригування містобудівної документації

 

Заслухавши_____________, яка ознайомила з заявою гр. Федорова В.В., щодо коригування детального плану території, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8, 19, 20, 21, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р.№555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», Новогуйвинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл Федорову Володимиру Володимировичу на коригування детального плану території земельних  ділянок під розміщення індивідуальних гаражів в смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, Житомирського району, Житомирської області.

2. Замовником містобудівної документації, вказаної в п.1 визначити виконавчий комітет Новогуйвинської селищної ради.

3. Виконавчому комітету Новогуйвинської селищної ради забезпечити:

 3.1. Оприлюднення прийнятого рішення щодо розроблення детального плану території.

3.2.Проведення громадських слухань для розгляду та узагальнення пропозицій громадськості до вищезазначеного проекту.

3.3. Подання завершеного проекту містобудівної документації на засідання сесії Новогуйвинської селищної ради для затвердження. 

4.Фінансувавання робіт з розробки детального плану території здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету та/або за рахунок коштів інших джерел, не заборонених законом.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

                 Селищний голова                                           З.Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №  ___

 

-ту сесію селищної ради                                            сьомого скликання

від     січня 2019 року

 

Про виділення коштів на фінансову

підтримку комунальним підприємствам

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В., та розглянувши листи Новогуйвинського ВЖРЕКП № 370 від 21.12.2018 року та  КП «Озерне» №2 від 02.01.2019 року щодо, виділення коштів на сплату рахунку ТОВ «ЖОЕК» за електричну енергію  керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

      В И Р І Ш И Л А:

 1. Виділити кошти  комунальним підприємствам з вільного залишку бюджету Новогуйвинської селищної ради на фінансову підтримку, а саме:

1.1. Новогуйвинському ВЖРЕКП в сумі ___________ грн. на оплату ТОВ «ЖОЕК» за електричну енергію;

1.2. КП «Озерне» в сумі ____________ грн. на оплату ТОВ «ЖОЕК» за електричну енергію.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В.  провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2019 рік.

3. Контроль даного питання покласти на  заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

Селищний голова                                    З.Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

___-та сесія селищної ради                                          сьомого скликання

 

від ___ ________ 2018 року  

 

Про затвердження програми розвитку

та удосконалення організації харчування

в закладах дошкільної освіти

Новогуйвинської селищної ради на 2019-2021 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В., керуючись вимогами Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 07.11.2012 р. № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», спільним наказом МОН і МОЗ України від 01.06.2005 р. № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» селищна рада.

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку та вдосконалення організації харчування в закладах дошкільної освіти Новогуйвинської селищної ради на 2019-2021 роки (далі – Програма) додається.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності селищної ради Рудякевич Н.В. при плануванні бюджету селищної ради передбачити кошти на харчування.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів селищної ради.

 

 

               Селищний голова                                               З.Г.Гончаренко   

 

 

 

 

 

                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            рішення ___ сесії 7-го скликання

від ______________ року № ____

 

 

 

 

 

 

 

Програма

розвитку та удосконалення організації харчування

у закладах дошкільної освіти Новогуйвинської селищної ради

на 2019 - 2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Новогуйвинське

2019 рік

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку та удосконалення організації харчування

у закладах дошкільної освіти Новогуйвинської селищної ради

на 2019 - 2021 роки

1

Ініціатор розроблення програми

 

Новогуйвинська селищна рада

2

Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження

плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами); спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»; спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 24.12.2015 №911-19

3

Розробник програми

Новогуйвинська селищна рада

4

Відповідальні виконавці програми

Новогуйвинська селищна рада, відділ бухгалтерського обліку та звітності та керівники закладів освіти

5

Учасники програми

Новогуйвинська селищна рада, відділ бухгалтерського обліку та звітності та керівники закладів освіти

6

Термін реалізації програми

2019 – 2021 роки

7

Джерела фінансування

 

- районний та селищний бюджет;

- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України

 

 

 1. Загальні положення

Одним з основних завдань сучасної освітньої політики при організації навчально-виховного процесу є збереження здоров’я та формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація харчування вихованців у дошкільних навчальних закладах, дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю.

Сьогодні має місце поступове зростання поширеності серед підростаючого покоління хвороб органів травлення, що безпосередньо залежить від якості та організації харчування. Тому постала необхідність посилення роботи щодо дотримання норм харчування дітей дошкільного віку, сприяння організації повноцінного, безпечного та якісного харчування.

З метою створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення вихованців раціональним і якісним харчуванням розроблена Програма розвитку та удосконалення організації харчування у закладах дошкільної освіти Новогуйвинської селищної ради на 2019-2021 роки. Програма розроблена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами); спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»; спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; Закону України від 24.12.2015 року №911-VII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

У Новогуйвинській селищній раді функціонує 2 заклади дошкільної освіти з 10,5 годинним  перебуванням, вихованці яких 100% охоплені триразовим гарячим харчуванням.

Здійснюється систематичний контроль за нормами харчування і якістю продукції, яка надходить на харчоблоки.

Виходячи з вище викладеного, розроблено Програму розвитку та удосконалення організації харчування у закладах дошкільної освіти на 2019 - 2021 роки (далі – Програма) для створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування вихованців закладів дошкільної освіти.

2. Опис Програми

2.1. Мета та завдання Програми

Головною метою Програми є:

- реалізація Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами); спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»; спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», Закону України від 24.12.2015 року №911-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»;

- сприяння збереженню здоров'я вихованців закладів дошкільної освіти та забезпечення їх раціональним, якісним та безпечним харчуванням;

- організація (безкоштовне) харчування дітей в логопедичних та інклюзивних групах, а також з малозабезпечених сімей;

- пільгове харчування дітей із багатодітних сімей;

Основними завданнями Програми є:

- створення умов для повноцінного харчування вихованців, організація гарячого харчування дітям, які перебувають у закладах дошкільної освіти Новогуйвинської селищної ради;

- удосконалення управління системою організації харчування з метою оптимізації витрат на її функціонування та збільшення охоплення харчуванням дітей закладів дошкільної освіти.

3. Реалізація Програми

Аналіз стану та тенденцій розвитку системи організації харчування у закладах дошкільної освіти Новогуйвинської селищної ради на рік дозволить визначити напрями та заходи, які сприяють виконанню першочергових завдань, визначених програмними документами загальнодержавного та місцевого рівня у сфері дошкільного харчування, усуненню проблем, що стоять на заваді її подальшого розвитку, на виконання яких спрямовано Програму на 2019 - 2021 роки.

Пріоритетними напрямками роботи з організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти вважати :

3.1. Удосконалення якості харчування вихованців закладів дошкільної освіти:

- забезпечення якісним та пільговим харчуванням дітей соціально незахищених категорій відповідно до чинного законодавства;

- забезпечення збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров'я дітей, урізноманітнення раціону харчування.

3.2. Удосконалення управління системою забезпечення харчуванням дітей закладів дошкільної освіти:

- контроль за дотриманням фізіологічних норм харчування;

- контроль за поставкою і прийманням сировини для приготування їжі;

- оптимізація вартості харчування;

- використання нових технологій приготування їжі, форм і методів обслуговування дітей.

4. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів районного та місцевого бюджету

- інших джерел, не заборонених законодавством України.

Батьківська плата за харчування дітей вноситься у грошовій формі батьками.

Кошти з районного та місцевого бюджетів використовуються на:

- організацію (безкоштовне) харчування дітей в логопедичних та інклюзивних групах, а також з малозабезпечених сімей;

- пільгове харчування дітей із багатодітних сімей.

 

 

п/п

Розділ програми

Вартість на один день (грн)

2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

Організація повноцінного, безпечного та якісного харчування вихованців змішаних груп

40,00

4438163

4881979

5370176

 

Забеспечення харчуванням дітей пільгових категорій

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Організіція додаткового прийому їжі вихованців змішаних груп під час оздоровчого (літнього) періоду у закладах дошкільної освіти (другий сніданок з 10..00.до 11.00) у вигляді фруктів,соків

45,00

493130

542443

596687

 

Організація додаткового прийому їжі дітей пільгових категорій під час оздоровчого (літнього) періоду у закладах дошкільної освіти

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього

 

4931293

5424422

5966863

 

 

 

5. Реалізація основних заходів Програми та контроль за їх виконанням

        Реалізацію цієї Програми здійснює  Новогуйвинська селищна рада, відділ бухгалтерського обліку та звітності та керівники закладів освіти.

 

        Контроль за використанням коштів, спрямованих на забеспечення виконання Програми,здійснюється відповідно до законодавства.

        Основні напрямки та заходи Програми можуть коригуватись у період її дії з урахуванням соціально -економічної ситуації у Новогуйвинській селищній раді.

       Зміни до програми вносяться у разі потреби та можуть передбачати:

 • включення до затвердженої Програми додаткових заходів і завдань;
 • уточнення показників,обсягів і джерел фінансування ,перелікувиконавців,строків виконання Програми та окремих заходів і завдань;
 • виключення із затвердженої програми окремих заходів і завдань,щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.

 

                           6. Очікувані результати виконання Програми

Завдяки реалізації заходів Програми на 2019 - 2021 роки прогнозується створення сприятливих умов для удосконалення системи організації харчування дітей дошкільного віку.

У результаті реалізації комплексу заходів, визначених Програмою, очікується досягнення таких основних кількісних та якісних показників цієї сфери:

1. Організація харчування дітей пільгових категорій (відповідно до законодавства України).

2.Організація пільгового харчування вихованців, батьки яких є учасниками АТО або загинули в зоні АТО.

3.Поліпшення показників здоров'я вихованців дошкільних закладів Новогуйвинської селищної  ради (зниження захворюваності системи травлення, тощо), що безпосередньо залежить від якості їх харчування.

4.Збільшення кількості дітей, охоплених гарячим харчуванням.

5.Забезпечення збалансованого харчування вихованців закладів дошкільної освіти Новогуйвинської селищної ради.

6.Формування навичок правильного та здорового харчування.

7.Забезпечення дотримання нормативно-правових документів щодо організації харчування у закладах дошкільної освіти.

8. Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов з метою попередження спалаху гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь.

9.Раціональне та ефективне використання місцевих коштів.

 

                              7. Контроль за виконанням Програми

1. Контроль за виконанням Програми розвитку та удосконалення організації харчування у закладах дошкільної освіти Новогуйвинської селищної ради

на 2019 - 2021 роки покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №___

 

«___» - я сесія селищної ради                                               сьомого скликання

 

від «___» ___________ 2019 року  

 

Про внесення змін

у структуру виконавчого органу

Новогуйвинської селищної ради

 

Заслухавши селищного голову Гончаренко З.Г. щодо необхідності внесення змін у структуру виконавчого органу Новогуйвинської селищної ради, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись п.5 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Новогуйвинська селищна рада

 

         ВИРІШИЛА:

1. Ввести в структуру виконавчого органу Новогуйвинської селищної ради одну штатну одиницю керуючого справами виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради з 01.02.2019 року.

2. Зобов’язати заступника селищного голови Руцьку Л.А. забезпечити проведення організаційних заходів щодо виконання данного рішення згідно чинного законодавства.

 

 

Селищний голова                                                                 З.Г. Гончаренко 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь