Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

Проекти рішень на 38-му сесію

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я №

 

38-ма сесія селищної ради                                            сьомого скликання

від  30 жовтня 2018 року         

  

Про внесення змін в рішення 37-ї сесії

сьомого скликання від 25.09.2018 року

№ 791 «Про прийняття житлового фонду

військового містечка №84 смт. Озерне у

комунальну власність Новогуйвинської селищної ради»

 

Заслухавши інформацію заступника селищного голови Паньківа О.Б. про умови і порядок передачі у комунальну власність Новогуйвинської селищної ради майна військового містечка №84 смт. Озерне та земельних ділянок, розглянувши лист т.в.о начальника КЕВ м.Житомира О.Ю.Клименко від 05.09.2018 року №4327 керуючись п. 51 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», «Порядком вилучення і передачі військового майна Збройних Сил» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1282 від 29.08.2002р. та відповідно до Директиви Міністра оборони України від 04.06.2009р. «Про безоплатну передачу військового майна в комунальну власність відповідних територіальних громад»

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в п.3 рішення 37-ї сесії сьомого скликання від 25.09.2018 року № 791 «Про прийняття житлового фонду військового містечка №84 смт. Озерне у комунальну власність Новогуйвинської селищної ради», а саме:

 ввести членів комісії

 • Очкаляс О.І. - начальника відділу розквартирування військ і землекористування,- заступник начальника Північного територіального квартирно - експлуатаційного управління;
 • Шпильову О.А.-заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Новогуйвинської селищної ради

вивести з членів комісії

 • Нестеренко С.Д. – головного інженера КП «Озерне»,
 • Джигирей Л.В. – головного бухгалтера КП «Озерне»,
 • Турова М.С. – начальника котелені КП «Озерне».

5. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

                 Селищний голова                                           З.Г. Гончаренко

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

38-та сесія селищної ради сьомого скликання

від ___________ 2018 року

 

Про впорядкування реєстрації проектів

рішень та внесення змін до регламенту

Новогуйвинської селищної ради

 

Заслухавши голову  комісії з питань регламенту та депутатської етики щодо впорядкування реєстрації та оприлюднення проектів рішення Новогуйвинської селищної ради, обговоривши дане питання, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Новогуйвинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Всі проекти рішень Новогуйвинської селищної ради реєструвати в журналі реєстрації проектів рішень ради в якому зазначати реєстраційний номер проекту та автора (співавторів) його розроблення.

2. Кожний проект рішення з його реєстраційним номером оприлюднювати на офіційному сайті селищної ради в день його реєстрації із зазначенням його реєстраційного номера та дати оприлюднення.

3. В статтю 7 регламенту Новогуйвинської селищної ради додати пункт наступного змісту: «В розпорядженні селищного голови про скликання сесії ради включається порядок денний сесії в якому зазначаються реєстраційні номери проектів рішень, які передбачається розглянути на сесії»

4. В день оприлюднення розпорядження голови селищної ради про скликання сесії ради всім депутатам, на їх електронні адреси, надсилається порядок денний з реєстраційними номерами проектів рішень.

5.В статті 1 тастатті 11 регламенту селищної ради встановити однаковий термін подання проектів рішень секретарю ради – 20 днів.

6. Відповідальним за реєстрацію проектів рішень Новогуйвинської селищної ради, їх оприлюднення та надіслання порядку денного депутатам на їх електронні адреси призначити секретаря ради;

7. Відповідальним за виконання цього рішення призначити секретаря ради та комісію питань регламенту та депутатської етики

 

Селищний голова  З.Г. Гончаренко

Проект підготував

депутат Остапчук П.І.

 

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

38-ма сесія селищної ради сьомого скликання

від  ___     вересня   2018 року

 

Про звільнення земельної ділянки

 від самовільно встановленої споруди

 

Заслухавши голову  комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища щодо порушень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», обговоривши дане питання та керуючись регламентом Новогуйвинської селищної ради сьомого скликання, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Зобовязати  виконавчий орган Новогуйвинської селищної ради в особі його голови Гончаренко З.Г.  на протязі 15 діб з дня прийняття цього рішення звернутися до суду на ФОП Решотка Н. з метою звільнення земельної ділянки  біля центральної автобусної зупинки в смт. Новогуйвинське від самовільно встановленої споруди (МАФ).

 

Селищний голова З.Г. Гончаренко

Проект підготував депутат  П. Остапчук

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №

 

38-ма сесія селищної ради                                           сьомого скликання

від  30 жовтня  2018 року

 

Про внесення змін до програми

здійснення заходів, що не могли бути

передбачені під час складання бюджету

по КТКВК 0180 «Інша діяльність у сфері  

державного управління» на 2018 рік

затвердженої рішенням №601 від 27.02.2018 року

33-ої сесії селищної ради сьомого скликання

        

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В.,   та розглянувши програму здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету по КТКВК 0180 «Інша діяльність у сфері  державного управління» на 2018 рік затверджену рішенням №601 від 27.02.2018 року 33-ої сесії селищної ради сьомого скликання, обговоривши проект програми, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись  п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Новогуйвинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни в програму здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету по КТКВК 0180 «Інша діяльність у сфері  державного управління» на 2018 рік затверджену рішенням №601 від 27.02.2018 року 33-ої сесії селищної ради сьомого скликання, а саме добавивши п.5.6 «Заходи програми»

пп

Назва заходу

Місце впровадження заходу (адреса)

Вартість заходу тис. грн.

Джерела та обсяги

фінансування

1.

Реконструкція електропостачання частини нежитлового приміщення по вул. Авіаційна,28 в смт Озерне

смт.Озерне,

вул.Авіаційна,буд.28

10,848

Районний бюджет

 

2. Контроль за виконанням програми покласти на  заступників селищного голови.

       

 Селищний голова                                             З.Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

 

38-ма сесія селищної ради                                           сьомого скликання

 

від 30 жовтня 2018 року  

 

Про виділення коштів на фінансову

підтримку КП «Озерне»

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. та розглянувши лист КП «Озерне» за №303  від 14.09.208 р., щодо виділення коштів на фінансову підтримку КП «Озерне», обговоривши дане питання,  керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А:

1.Збільшити надходження доходної частини селищного бюджету на 2018 рік по ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»  на суму 74896,40грн. ( сімдесят чотири  тисячі вісімсот дев’яносто шість гривень 40 копійок )в зв’язку з зростанням цін .

2. Направити кошти  із збільшення доходної частини селищного бюджету на 2018 рік по ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»  загального фонду: 

- в сумі 43584,00грн. ( сорок три тисячі п’ятсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок ) на фінансову підтримку КП «Озерне» на придбання комп’ютерної техніки;

- в сумі 17823,00грн. ( сімнадцять тисяч вісімсот двадцять три гривні 00 копійок ) на фінансову підтримку КП «Озерне» на придбання мотокосилки та бензопили ;

-в сумі 13489,40грн. (тринадцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять гривень 40 копійок ) на фінансову підтримку КП «Озерне» на придбання будівельного обладнання та матеріалів.

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк Т.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2017 рік.

 

 

         Селищний голова                                               З.Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

 

38-ма сесія селищної ради                                            сьомого скликання

 

Від   30 жовтня  2018 року  

 

Про розгляд заяв  щодо                 

надання матеріальної допомоги

з бюджету селищної ради

 

         Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. та розглянувши   заяви: Рогової І.А., Бондарчука А.В., Ступак Л.В., Хмара А.І.,  

Буніч І.В., Кислюк Т.В., Власова В.Ю., Данилюк В.А., щодо  виділення  коштів з бюджету селищної ради для надання матеріальної допомоги та беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, керуючись п.27 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Новогуйвинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити виплату коштів із загального фонду та надати матеріальну допомогу з бюджету селищної ради:

- Роговій Інні Анатоліївні, жительці смт Озерне вул. ______ на  лікування її дочки Рогової В.С. в сумі

- Бондарчуку Анатолію Васильовичу, жителю  смт Новогуйвинське вул. _______ на його лікування в сумі

- Хмарі Анатолію Івановичу, жителю смт Новогуйвинське вул. _________ на його лікування в сумі

- Буніч Ірині Володимирівні, жительці смт Новогуйвинське вул. _________ на  лікування її батька Буніча В.Г. в сумі

- Кислюк Тетяні Валеріївні , жительці смт Озерне вул. _______на її лікування в сумі

- Власову Василю Юрійовичу, жителю смт Новогуйвинське вул. ______ на  його лікування в сумі

- Данилюк Валентині Анатоліївні, жительці смт Новогуйвинське вул. ____на  її лікування в сумі

2. Начальнику відділом бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк Т.В. провести відповідні виплати з загального фонду селищного бюджету 2018 року .

  

 Селищний голова                                    З.Г.Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

 

38-ма сесія селищної ради                                            сьомого скликання

 

від  30 жовтня  2018 року  

                                                              

Про прийняття іншої субвенції.

                

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В., щодо прийняття іншої субвенції та уточнення селищного бюджету на 2018 та керуючись п.23,27 ст.26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до селищного бюджету на 2018 рік  згідно рішення № 673 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»  від 03.08.2018р  19-ї сесії Житомирської районної ради сьомого скликання , а саме:

 

1.1 прийняти іншу субвенцію із загального фонду районного бюджету:

 

          1.1.1 в сумі 24114,00 грн.( двадцять чотири тисячі сто чотирнадцять гривень 00 копійок) та направити на встановлення охоронної сигналізації в Новогуйвинській бібліотеці та оплату послуг по охороні бібліотеки;

 

1.1.2 в сумі 7000,00 грн. (сім тисяч гривень 00 копійок) та направити  на пошиття сорочок в українському стилі  для Новогуйвинського будинку культури;

 

1.1.3 в сумі 24114,00 грн.( двадцять чотири тисячі сто чотирнадцять гривень 00 копійок) та направити  на заміну вікон в групі «Сонечко» Озерненського ЦРД «Сонячний теремок»;

 

1.1.4 в сумі 160000,00 грн. (сто шістдесят тисяч гривень 00 копійок) та направити на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 

1.2 прийняти іншу субвенцію із спеціального  фонду районного бюджету:

 

1.2.1 в сумі 10848,00грн.( десять тисяч вісімсот сорок вісім гривень 00 копійок ) та направити  на  реконструкцію електропостачання частини нежитлового приміщення по вул. Авіаційна,28 в смт. Озерне Житомирського району Житомирської області;

 

1.2.2 в сумі 900000,00 грн. (дев’яносто тисяч гривень 00 копійок) та направити на капітальний ремонт вулиці Авіаційної від буд. 21А до буд. 113А в смт Озерне Житомирського району;

 

1.2.3 в сумі 149926,00 грн. (сто сорок дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять шість гривень 00 копійок) та направити на капітальний ремонт приміщень ДНЗ «Дзвіночок» в смт Новогуйвинське;

 

2. Начальнику відділом бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк Т.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2018рік.

 

Селищний голова                                     З.Г. Гончаренко

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

38-ма сесія селищної ради                                           сьомого скликання

 

від ------------- 2018 року  

 

Про виділення коштів

Новогуйвинському ДНЗ « Дзвіночок »

на поточний ремонт мережі теплопостачання .

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально  - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В. згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ та обговоривши дане питання, та розглянувши лист № 305 від 18.10.2018 року начальника Новогуйвинського ВЖРЕКП, керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити кошти з вільного залишку загального фонду селищного бюджету згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ: 

- в сумі 5608,00 грн. (п’ять  тисяч шістсот вісім гривень 00 копійок) та направити на  поточний ремонт мережі теплопостачання Новогуйвинський ДНЗ «Дзвіночок».

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В.  провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2018 рік.

 

Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

38-ма сесія селищної ради                                           сьомого скликання

 

від 30 жовтня 2018 року  

 

Про виділення коштів на виплату

щорічної винагороди педагогічним

працівникам та премій працівникам

Новогуйвинському ДНЗ «Дзвіночок».

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В., розглянувши листи Новогуйвинського ДНЗ «Дзвіночок» №35  від 17.09.2018 року, згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ та обговоривши дане питання, керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.57 Закону України «Про освіту»,  беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити кошти  із збільшення доходної частини селищного бюджету на 2018 рік по ККД 14031900 «Пальне» загального фонду згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ: 

- в сумі 85026,00 грн. (вісімдесят п’ять  тисяч двадцять шість гривень 00 копійки) для виплати по преміюванню працівникам Новогуйвинського ДНЗ «Дзвіночок».

                                                                                                  

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2018 рік.

 

Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

38-ма сесія селищної ради                                           сьомого скликання

 

від 30 жовтня 2018 року  

 

Про виділення коштів на виплату

щорічної винагороди педагогічним

працівникам та премій працівникам

Озерненському ЦРД «Сонячний теремок».

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Громового О.В., розглянувши лист Озерненського ЦРД «Сонячний теремок» №66  від 14.09.2018 року, згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ та обговоривши дане питання, керуючись п.27 ст.26, п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.57 Закону України «Про освіту», беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити кошти  із збільшення доходної частини селищного бюджету на 2018 рік по ККД 14031900 «Пальне» загального фонду згідно п.п. «а» пункту 2 ч.1 ст.89 БКУ( утримання навчально-виховних комплексів «дошкільних навчальних закладів - загальноосвітніх навчальних закладів», а також п.п  «б» пункту 2  ч.1, ст.89 БКУ: 

- в сумі 104129,00 грн. (сто чотири тисячі сто двадцять девять  гривень 00 копійки) для виплати по преміюванню працівникам Озерненського ЦРД «Сонячний теремок»;

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Рудякевич Н.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2018 рік.

 

Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

36-та сесія селищної ради                                            сьомого скликання

 

від 28 серпня 2018 року  

 

Про виділення коштів по депутатському зверненню

депутата Новогуйвинської селищної ради Дорожинського О.А.

Заслухавши Громового О.В., голову  депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, та розглянувши депутатське звернення депутата Дорожинського О.А. Новогуйвинської селищної ради, щодо виділення коштів для ремонту покрівлі будинку 18 по вул. Перемоги в смт. Новогуйвинське Житомирського району Житомирської області, обговоривши дане питання, керуючись п.23 ст.26, п.2 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновки депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити  кошти з вільного залишку загального фонду селищного бюджету кошти:

- в сумі 35000,00 грн. (тридцять п’ять  тисяч гривень 00 копійки) на збільшення статутного фонду Новогуйвинського ВЖРЕКП для ремонту покрівлі будинку 18 по вул. Перемоги в смт. Новогуйвинське Житомирського району Житомирської області.

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Тарасюк Т.В. провести відповідні уточнення до селищного бюджету на 2018 рік.

 

Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я №

 

38-ма сесія селищної ради                                           сьомого скликання

від _________2018 року         

  

Про розроблення містобудівної документації

 

Заслухавши_____________, яка ознайомила з заявами гр. Подлосінської Л.К., Майстренко М.О., Менчинської О.В., щодо виготовлення детального плану території земельних ділянок, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8, 19, 20, 21, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р.№555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», Новогуйвинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території земельної  ділянки гр.:

- Подлосінській Л.К., орієнтовною площею 0,30 га для будівництва гаража в смт. Гуйва, вул. Бердичівська (біля буд. №2), на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району.

- Майстренко М.О., Менчинській О.В., орієнтовною площею 0,90 га для будівництва гаражів в смт. Гуйва, вул. Житомирська (біля буд. №11), на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району.

2. Замовником містобудівної документації, вказаної в п.1 визначити виконавчий комітет Новогуйвинської селищної ради.

3. Виконавчому комітету Новогуйвинської селищної ради забезпечити:

 3.1. Оприлюднення прийнятого рішення щодо розроблення детального плану території.

3.2.Проведення громадських слухань для розгляду та узагальнення пропозицій громадськості до вищезазначеного проекту.

3.3. Подання завершеного проекту містобудівної документації на засідання сесії Новогуйвинської селищної ради для затвердження. 

4.Фінансувавання робіт з розробки детального плану території здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету та/або за рахунок коштів інших джерел, не заборонених законом.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

                 Селищний голова                                           З.Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я №

 

38-ма сесія селищної ради                                           сьомого скликання

від _________2018 року         

  

Про розроблення містобудівної документації

 

Заслухавши_____________, яка ознайомила з заявами гр. Проценко А.П., Шприхера В.О., щодо виготовлення детального плану території земельних ділянок, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8, 19, 20, 21, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р.№555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», Новогуйвинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території земельної  ділянки гр.:

- Проценко Артему Петровичу, орієнтовною площею 1,00 га для розміщення житлової забудови садибного типу в смт. Гуйва, вул. Бердичівська на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району.

- Шприхер Віталію Олксандровичу, орієнтовною площею 0,30 га для будівництва гаража в смт. Новогуйвинське, вул. Лісова на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району.

2. Замовником містобудівної документації, вказаної в п.1 визначити виконавчий комітет Новогуйвинської селищної ради.

3. Виконавчому комітету Новогуйвинської селищної ради забезпечити:

 3.1. Оприлюднення прийнятого рішення щодо розроблення детального плану території.

3.2.Проведення громадських слухань для розгляду та узагальнення пропозицій громадськості до вищезазначеного проекту.

3.3. Подання завершеного проекту містобудівної документації на засідання сесії Новогуйвинської селищної ради для затвердження. 

4.Фінансувавання робіт з розробки детального плану території здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету та/або за рахунок коштів інших джерел, не заборонених законом.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

                 Селищний голова                                           З.Г. Гончаренко

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

38-ма сесія селищної ради                                          сьомого скликання

від ___ ________________2018 року

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

 

 

Розглянувши заяви: Менчинської О.В., Майстренко М.О.,Мирончук Ю.Г.,  Ковтонюк О.Ю., Шприхер В.О., щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про землеустрій", ст. 12, 33, 38, 39, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати (відмовити у наданні) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину:

- Менчинській Олені Вікторівні, орієнтовною площею 0,0100 га для будівництва індивідуального гаража в смт. Гуйва, вул. Житомирська на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району;

- Майстренко Миколі Олександровичу, орієнтовною площею 0,0100 га для будівництва індивідуального гаража в смт. Гуйва, вул. Житомирська на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району;

- Мирончуку Юрію Григоровичу, орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства в смт. Гуйва, вул. Армійська на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району;

- Ковтонюк Оксані Юріївні, орієнтовною площею 0,0200 га для ведення особистого селянського господарства в смт. Гуйва, вул. Армійська на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району;

- Шприхер Віталію Олександровичу, орієнтовною площею 0,0100 га для будівництва індивідуального гаража в смт. Новогуйвинське, вул. Лісова на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району;

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є комерційним ризиком замовника.

3. Замовникам надати до селищної ради погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для затвердження його на сесії селищної ради та подальшого оформлення права власності на земельну ділянку.

                

Селищний голова                                           З.Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ,  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я №

 

38-та сесія селищної ради                                            сьомого скликання

 

від  2018 року            

 

Про внесення змін до рішення 36-ї сесії 7-го скликання №785 від 28.08.2018 року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність»

 

 

Заслухавши землевпорядника селищної ради Базаренко О.В., яка ознайомила з заявою Сікан В.О.. щодо внесення змін до рішення,  враховуючи рекомендації комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та обговоривши дане питання, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 38, 39, 123, 124 Земельного Кодексу України, Новогуйвинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести зміни до  рішення 36-ї сесії 7-го скликання №785 від 28.08.2018 року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність», а саме виклавши його в новій редакції:

«Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) площею 0,0680 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. Новогуйвинське, вул. Ветеранів на території Новогуйвинської  селищної ради Житомирського району.

        

             Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я №

 

38-та сесія селищної ради                                            сьомого скликання

 

від  2018 року  

 

Про затвердження детального

плану території

 

Заслухавши інформацію землевпорядника селищної ради Базаренко О.В., яка ознайомила із детальним планом території, враховуючи рекомендації громадських слухань, враховуючи рекомендації комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та обговоривши дане питання, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 21, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про землеустрій», Земельного Кодексу України,  Новогуйвинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території земельної ділянки під розміщення житлового будинку та господарської будівлі в смт. Гуйва, Житомирського району».

 

             Селищний голова                                           З. Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект

РІШЕННЯ

 

38 сесія сьомого скликання

 

від  «____»2018 року                                                                      №______ 

 

         Про продаж земельної ділянки

 

Розглянувши заяву Погрібної О.В. щодо продажу земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, керуючись п.«а» ст. 12, п.«б» ст.80, ст.83, п.«а» ст.90, ч.1 ст.116, ч.1 ст.122, ч.1 ст.127, ч.6-8 ст.128 Земельного кодексу України, ст.2, ч.4 ст.11, ч.1 ст.182, ст. 203, п.2 ч.1 ст.208, ч.3 ст.237, ст.327, ч.3-4 ст.334, ч.1 ст.374, ст.657 Цивільного кодексу України,  

ч.2 ст.2, ч.1 ст.10, ч.5 ст.16, п.п.30,43 ч.1 ст.26, п.16 ч.1 ст.42, ст.59, ч.ч.1,5 ст.60  ч.1 ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року №280/97-ВР, п.1 ч.1 ст.4, ч.1 ст.5, п.1 ч.1 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 року №1952-IV обговоривши дане питання, Новогуйвинська селищна рада

 

         ВИРІШИЛА:

Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 1822055600:04:002:0003) площею 0,02 Га по вул. Авіаційній 50-Б у смт. Озерне виконаний ПП «ЮрЕкс» від 16.09.2016 року;

Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 1822055600:04:002:0003) площею 0,02 Га по вул. Авіаційній 50-Б у смт. Озерне у розмірі 20455 (двадцять тисяч чотириста п’ятдесят п’ять) гривень згідно звіту про експертну грошову оцінку (висновок від 16.09.2016 року);

Продати Погрібній Олені Василівні земельну ділянку (кадастровий номер 1822055600:04:002:0003) площею 0,02 Га по вул. Авіаційній 50-Б у смт. Озерне для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за ціною 20455 (двадцять тисяч чотириста п’ятдесят п’ять) гривень;

Погрібній Олені Василівні укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки із Новогуйвинською селищною радою у двомісячний термін з моменту прийняття даного рішення;

Уповноважити селищного голову Гончаренко Зою Григорівну на укладання від імені територіальної громади Новогуйвинської селищної ради договору купівлі-продажу земельної ділянки та здійснення інших пов’язаних з укладанням договору дій;

Встановити, що продаж земельної ділянки здійснюється за умови сплати Покупцем (Погрібною О.В.) повної вартості земельної ділянки на відповідний рахунок Новогуйвинської селищної ради та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

Заявнику зареєструвати речове право на земельну ділянку у відповідності до чинного законодавства, а також дотримуватися обов’язків передбачених ст. 91 Земельного кодексу України;

Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника селищної ради – Базаренко О. В. та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища;

 

Селищний голова                                                                 З.Г. Гончаренко         

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я №

 

38-та сесія селищної ради                                            сьомого скликання

 

від 2018 року  

 

Про розгляд заяви голови ГО «ФК «Гуйва»

 

Заслухавши голову постійної комісії Остапчука П.І. та розглянувши заяву голови громадської організації «ФК «Гуйва» Безсмертного С.В., враховуючи рекомендації комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, обговоривши дане питання та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 79¹, 93, 122, 123, 124, 126, 134, 186 Земельного кодексу України, ст. 16, 17 Закону України «Про оренду землі», Новогуйвинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Надати погодження (відмовити) на укладання договору оренди (суборенди) Новогуйвинському ВЖРЕКП з ГО «ФК «Гуйва».

Селищний голова                                                          З. Г. Гончаренко

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

38-та сесія селищної ради                                           сьомого скликання

від ___ ________________2018 року

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

 

 

Розглянувши заяви: Бушман М.О., щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, обговоривши дане питання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про землеустрій", ст. 12, 33, 38, 39, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Новогуйвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати (відмовити у наданні) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину:

- Бушман Максиму Олександровичу, орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Гуйва (масив Великий Шумськ)  на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району;

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є комерційним ризиком замовника.

3. Замовникам надати до селищної ради погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для затвердження його на сесії селищної ради та подальшого оформлення права власності на земельну ділянку.

                 

Селищний голова                                           З.Г. Гончаренко

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 

 

____-ма сесія селищної ради                                                 сьомого скликання

 

від ________ 2018року

 

Про затвердження Примірного положення про

тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)

 

Заслухавши заступника селищного голови Паньківа О.Б., який ознайомив з положенням про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) Новогуйвинської селищної ради, враховуючи рекомендації комісії з питань законності, правопорядку та протидії корупції, а також комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, відповідно до пункту 11 частини першої статті 8 та частини п’ятої статті 11 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) та ст 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новогуйвинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) Новогуйвинської селищної ради (положення додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

 

 

            Селищний голова                                                               З.Г.Гончаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Новогуйвинської

селищної ради

від ___________ № ______

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

 про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)

 

I. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету та уповноваженої особи (осіб), а також їх права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Уповноважена особа (особи) − службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту).

1.4. Замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний комітет та уповноважену особу (осіб).

1.5. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.6. Метою діяльності уповноваженої особи (осіб) є організація та проведення процедур закупівлі в інтересах замовника на засадах об’єктивності та неупередженості.

1.7. Комітет і уповноважена особа (особи) у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

 

2.1. Замовник для організації та проведення процедур закупівель може утворити один або декілька комітетів у залежності від особливостей своєї діяльності.

Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є менше ніж п’ять осіб, до складу комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та  вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету відповідають згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

ІІІ. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи (осіб)

 

3.1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі рішення (наказу) замовника або трудового договору (контракту) у відповідності до норм трудового законодавства.

У разі укладення трудового договору, такий договір може укладатися на встановлений чи невизначений строк за погодженням замовника та уповноваженої особи (осіб) або на час організації та проведення процедур (процедури) закупівель.

Уповноважена особа (особи) може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання замовником таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

3.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.

3.3. Під час організації та проведення процедур закупівель уповноважена особа (особи) не повинна створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа (особи) інформує про це замовника, який приймає відповідне рішення щодо проведення процедури без участі такої особи.

3.4.  Замовник має право визначити одну, двох чи більше уповноважених осіб у залежності від обсягів закупівель.

3.5. У разі визначення однієї уповноваженої особи замовник має право визначити особу, яка буде виконувати обов’язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).

3.6. Уповноважена особа (особи) повинна мати:

вищу освіту;

не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель.

У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі (особам) доцільно орієнтуватися в одному чи декількох питаннях:

в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон’юнктуру;

у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником;

у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

3.7. Оплата праці уповноваженої особи (осіб) здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів. Розмір заробітної плати уповноваженої особи (осіб) визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно до вимог законодавства.

3.8. У разі визначення двох і більше уповноважених осіб замовник може прийняти рішення щодо створення відповідного окремого структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.

3.9. Уповноважена особа (особи) під час виконання своїх функцій керується наступними принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;

недискримінація учасників;

об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

3.10. Уповноважена особа (особи):

складає та затверджує річний план закупівель;

здійснює вибір процедури закупівлі;

проводить процедури закупівель;

забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону;

представляє інтереси замовника з питань, пов’язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;

надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;

аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом;

здійснює інші дії, передбачені Законом, трудовим договором (контрактом) або розпорядчим рішенням замовника.

3.11. Уповноважена особа (особи) має право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;

приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;

вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель;

брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками уповноваженої особи (осіб);

давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи (осіб);

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

3.12. Уповноважені особа (особи) зобов’язана:

дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель;

у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель.

3.13. Уповноважена особа (особи) персонально відповідає:

за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;

за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель.

 

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № _____

 

____ сесія селищної ради                                             сьомого скликання

 

від ____ __________ 2018 року  

 

Про надання згоди Новогуйвинському ВЖРЕКП

на розбракування та здачі на металобрухт транспортного засобу

 

Розглянувши лист начальника Новогуйвинського ВЖРЕКП Корзуна В.Г. №302 від 17.10.2018року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету і фінансів та комісії житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, економіки та підприємницької діяльності, керуючись п.30 ч.1 ст.26, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новогуйвинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Надати згоду Новогуйвинському виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному комунальному підприємству на розбракування та здачу на металобрухт транспортного засобу (додаток №1) у зв’язку з непридатністю для подальшої експлуатації та неефективністю проведення відновлювального ремонту.

 

2.Новогуйвинському виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному комунальному підприємству провести процедуру списання відповідно до чинного законодавства.

 

3.Скасувати рішення 37-ої сесії сьомого скликання Новогуйвинської селищної ради №796 від 25.09.2018 року «Про надання згоди Новогуйвинському ВЖРЕКП

на відчуження транспортного засобу»

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника Новогуйвинського ВЖРЕКП - Корзуна В.Г. та заступника селищного голови Паньківа О.Б.

 

  

 

          Селищний голова                                                       З.Г.Гончаренко

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

Додаток №1

                                                                                               До рішення ____ -ії сесії

                                                                                               Новогуйвинської селищної ради

                                                                                               сьомого скликання

                                                                                               №___ від «___»_______2018 року

 

 

 

 

Транспортний засіб, що планується до розбракування та здачі на металобрухт

 

 1. МАЗ - 5334-041
 2. Рік випуску – 1995 рік     
 3. Державний номерний знак - 4086 іов
 4. Інвентарний номер – 900265
 5. Початкова вартість – 2067,84 грн.
 6. Залишкова вартість – 10,56 грн.
 7. Відсоток зносу – 97%

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь