Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

 № 103-ОД Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у  Новогуйвинській селищній раді та її виконавчих органах

Дата: 13.06.2023 14:03
Кількість переглядів: 94

Фото без опису

У К Р А Ї Н А

     НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Новогуйвинського селищного голови

 

13.06. 2023р.             смт Новогуйвинське                                                 № 103-ОД

 

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять

службову інформацію у  Новогуйвинській селищній раді

та її виконавчих органах

 

               Відповідно до ст.ст. 6, 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 р. № 938 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації», Інструкції про порядок  ведення обліку, зберігання, використання і  знищення документів та інших матеріальних  носіїв інформації, що містять службову інформацію, у виконавчому комітету та інших виконавчих органах  Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області, затвердженої рішенням виконавчого комітету селищної ради від 15.07.2023р. № 197 (зі змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.07.2021 №433 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Житомирській обласній державній адміністрації»:

 

 1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Новогуйвинській селищній раді Житомирського району Житомирської області та її виконавчих органах (крім тих, на які поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.01.2021 за №52/35674) (далі - Перелік), що додається.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами Новогуйвинської селищної ради Тамару ПОДОРОЖНУ.

 

 

Секретар селищної ради                                                        Олександр ЛОВИНЮК

 

 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням селищного голови

від  13.06.2023 р.    №103-ОД

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

у Новогуйвинській селищній раді Житомирського району Житомирської області та її виконавчих органах (крім тих, на які поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 23.12.2020 №383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.01.2021 за №52/35674)

 

 

І. Загальні відомості

 

 1. Інформація, що міститься у документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності селищної ради та її виконавчих органів, або здійсненням ними контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю, а також розголошення якої може призвести до порушення громадського порядку, конституційних прав і свобод людини, а шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні інформації.
 2. Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку службової інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації.
 3. Документи, що містять службову інформацію, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 4. Реєстраційно-облікові документи діловодства «ДСК», додатки 3, 4, 5, 6 до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 15.07.2021 № 197.

ІІ. Питання мобілізаційної підготовки

 1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційних планів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій усіх форм власності щодо:

        створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

       виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

       виробництва, закупівлі і поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

       виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

       мобілізаційних завдань із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

       забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

      створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

      показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки Новогуйвинської селищної територіальної громади на особливий період;

      підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

      надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в Новогуйвинській селищній територілаьній громаді в особливий період;

       виробництва найважливішої цивільної промислової продукції (електроенергія, вугілля, газ, нафта і нафтопродукти, прокат чорних металів, автомобілі, цемент, тканини, взуття) в Новогуйвинській селищній територіальній громаді в особливий період;

        номенклатури, обсягів (норм) (за виключенням відомостей щодо розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, що знаходяться на відповідальному зберіганні на підприємствах, в установах, організаціях Новогуйвинської селищної територіальної громади;

        капітального будівництва в особливий період;

        створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в Новогуйвинській селищній територіальній громаді в особливий період;

        потреби сільського господарства Новогуйвинської селищної територіальної громади в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

 

 1. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки Новогуйвинської селищної територіальної громади.

 

 1. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях.

 

 1. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органу місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій територіальної громади в особливий період.

 

 1. Відомості про стан мобілізаційної готовності органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

 

 1. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Новогуйвинської селищної ради Збройним силам України, іншим військовим формуванням України в особливий період.

 

 1. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується органу місцевого самоврядування,  окремих підприємств територіальної громади.

 

 1. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційних планів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій Новогуйвинської селищної територіальної громади.

 

 1. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

 

 1. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки  органів місцевого самоврядування.

 

 1. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій Новогуйвинської селищної територіальної громади.

 

 1. Відомості про запасні пункти управління, пункти евакуації, пункти управління, у тому числі їх штатні розписи.

 

 1. Відомості (за окремими показниками) про кількість військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, та кількість військовозобов’язаних, призначених на доукомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань України.

 

 1. Відомості (за окремими показниками) про кількість техніки, що перебуває на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, ліміти її вилучення, та кількість техніки, призначеної на доукомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань України, її технічний стан та укомплектованість запасними частинами і майном.

 

ІІІ. Питання оборонної роботи

 

 1. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони.

 

 1. Відомості щодо розробки документів з питань територіальної оборони.

 

 1. Відомості (за окремими показниками) про переліки, дислокацію, систему охорони об’єктів першої та другої груп регіонального і місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану і особливого періоду.

 

 1. Відомості про поштові, телефонні та телеграфні реквізити військових частин та установ, якщо в них згадуються їх дійсні найменування (за винятком тих військових структур, яким умовна назва «військова частина» не присвоєна).

 

IV. Питання забезпечення законності та правопорядку

 1. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.

 

 1. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

 

 1. Відомості щодо заходів з антитерористичної діяльності.

 

 1. Відомості щодо планування, організації запровадження та фактичного стану заходів з реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами.

 

 

V. Питання будівництва, архітектури, земельних відносин

 1. Розділи схеми планування території Новогуйвинської селищної територіальної громади, що належить до інформації з обмеженим доступом.

 

 1. Відомості, які містяться в розділах «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту», що розроблені у складі схем районного планування.

 

 1. Відомості, які містяться в розділах містобудівної документації місцевого рівня (генеральних планів, схем планування територій, іншої документації), яким надано гриф «Для службового користування» у відповідності з вимогами чинного законодавства.

 

 1. Топографічні, спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які мають повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, виробництва вимірів і інших заходів господарського та оборонного значення, якщо вони дають можливість визначати місцезнаходження головних споруд, насосних станцій, гідротехнічних споруд (гребель, дамб тощо).

 

 1. Плани населених пунктів, виконаних на топографічних та картографічних матеріалах у масштабі:

        1 : 50000 і крупніше у будь-якій системі координат крім державної;

        1 : 100000 у державній системі координат 1942 р. або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

 

VІ. Питання цивільного захисту

 1. Виписки з радіоданих при ліквідації надзвичайних ситуацій в мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях регіонального рівня.

 

 1. Виписки з таблиці позивних посадових осіб області.

 

 1. Зведені відомості щодо технічного стану та готовності регіональної системи оповіщення цивільного захисту.

 

 1. Схема організації зв’язку цивільного захисту Новогуйвинської селищної територіальної громади з переліком позитивних та діючих частот.

 

 1. Відомості про наслідки масового ураження населення Новогуйвинської селищної територілаьної громади, руйнування сховищ, нафто-, газо продуктів, транспортних та інженерних комунікацій, гідротехнічних споруд.

 

 1. Наукова інформація, результати наукових досліджень (проміжні звіти), одержані в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення.

 

 1. План цивільного захисту Новогуйвинської селищної територілаьної громади на особливий період.

 

 1. Розробка та здійснення заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та загрози зберіганню матеріальних носіїв секретної інформації в Новогуйвинській  селищній раді та її виконавчих органах.

 

VІІ. Питання екології та природних ресурсів, промисловості,
продовольчого забезпечення

 

 1. Відомості про розвідані запаси та перспективні ресурси окремих родовищ (ділянок) тих видів корисних копалин, балансові запаси яких в цілому по Україні становлять державну таємницю.

 

 1. Відомості щодо формування пропозицій та програм зі створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків озброєння і військової техніки та створення для цього спеціальних технологій.

 

 1. Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.

 

 1. Відомості, аналітичні висновки, прогнози щодо явних негативних тенденцій у продовольчому забезпеченні населення та заходи щодо їх усунення та локалізації.

VІІІ. Питання житлово-комунального господарства

 

 1. Відомості, що розкривають схеми діючих та резервних водозаборів з артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ, громадських колодязів (шахтних та насосних), які призначені для забезпечення подавання води до комунальних водоводів по об'єкту, селах, селищах міського типу, району.

 

 1. Відомості про фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих та підземних резервних джерел водозабезпечення, які призначені для подавання води до комунальних водоводів по об'єкту, селах, селищах міського типу, району.

 

 1. Відомості про організацію охорони в цілому та конкретно об'єктів теплопостачання та стан захисту джерел водопостачання по об'єкту, селах, селищах міського типу, району.

 

 1. Відомості про інженерно-технічні заходи, розголошення яких може призвести до порушення стійкого водо-,теплопостачання та каналізації по по об'єкту, селах, селищах міського типу, району.

 

 1. Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об΄єктів промисловості.

 

 1. Координати об΄єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

 

 1. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

ІХ. Питання технічного захисту інформації

 

 1. Відомості про створення та функціонування комплексної системи захисту інформації.

 

 1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності в інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно- телекомунікаційній системі.

 

 1. Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації у Новогуйвинській  селищній раді та її виконавчих органах.

 

 1. Модель загроз об’єкта інформаційної діяльності Новогуйвинської селищної ради та її виконавчих органів.

 

 1. Відомості про технічні характеристики комп’ютерного парку, автоматизованих робочих місць і серверів.

 

 1. Інформація, яка містить відомості про обстеження та категоріювання об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю та службову інформацію.

 

 1. Акти категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності.

 

 1. Акти про придатність приміщення (зони, території) для проведення конкретних видів секретних робіт.

 

 1. Алгоритм отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в автоматизованій інформаційній системі.

 

 1. Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються у комп’ютерних мережах, де обробляється інформація з обмеженим доступом.

 

 1. Відомості про роботу (розміщення), у т.ч. кабелів локальної обчислювальної мережі, серверного та комунікаційного обладнання, доступу до цього обладнання та баз даних (облікові записи).

 

 1. Узагальнені відомості про комплексну систему захисту інформації ІV категорії в автоматизованій системі (АС-1)

 

Х. Питання охорони державної таємниці

 

 1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

 

 1. Зведені відомості щодо обліку, зберігання, приймання, передачі, перевірки наявності, перегляду грифів секретності, знищення матеріальних носіїв секретної інформації, які не розкривають змісту цієї інформації; номенклатура секретних справ.

 

 1. Відомості щодо оформлення, надання, переоформлення, призупинення дії або скасування дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

 

 1. Відомості щодо оформлення, надання, припинення, скасування допуску та доступу до державної таємниці.

 

 1. Відомості щодо облікової картки (форма 6) та картки результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці (форма 8).

 

 1. Відомості, які містяться в звіті про стан забезпечення охорони державної таємниці.

 

 1. Зведені відомості про наявність режимних приміщень, місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації.

 

 1. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення особливого періоду або надзвичайного стану.

 

 1. Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень режиму секретності, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

 

 1. Відомості щодо організації роботи з питань забезпечення шифрованим документальним зв’язком.

 

ХІ. Питання зв’язку

 

         Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

 

 

 

ХІІ. Питання міжнародного співробітництва

 

        Відомості, які розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь