Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

Про забезпечення освітнього інклюзивного простору у Новогуйвинській територіальній громаді

Дата: 14.06.2023 16:19
Кількість переглядів: 110

Фото без опису

       У К Р А Ї Н А

     НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

            РІШЕННЯ № _____

 

«____» _________ 20__ р.                                                   смт Новогуйвинське

 

Про забезпечення освітнього інклюзивного простору у Новогуйвинській територіальній громаді

Відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 №957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 3 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу та заслухавши начальника Відділу освіти селищної ради Валентини Слінчук  щодо організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти селищної ради виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

 1. Інформацію начальника Відділу освіти селищної ради Валентини СЛІНЧУК про організацію інклюзивного навчання в закладах освіти Новогуйвинської селищної ради взяти до відома (довідка додається).
 2. Відділу освіти Новогуйвинської селищної ради:
  1. Створити умови  в закладах освіти Новогуйвинської селищної ради для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, здібностей й інтересів.
  2. Забезпечити створення безбар’єрного простору в закладах освіти Новогуйвинської селищної ради до 2030 року відповідно до Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тетяну ПАРФЕНТІЄВУ та відділ освіти Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області.

 

Секретар селищної ради                                              Олександр ЛОВИНЮК

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області

від ____________ №_________

 

ДОВІДКА

про забезпечення інклюзивного освітнього простору в громаді

 

Вирішення проблеми рівного доступу до якісної освіти, сприяння реалізації прав на особистий розвиток дітей з особливими освітніми потребами є одним із пріоритетних напрямів державної політики в галузі освіти.

На сучасному етапі розвитку освіти дітей з особливими освітніми потребами пріоритетного значення набуває створення інклюзивного освітнього середовища. У такому середовищі всі діти навчаються разом у системі масової освіти за загальноосвітніми навчальними програмами, що пристосовані до потреб такої дитини.

Метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту на рівні з іншими особами саме розвиток інклюзивного освітнього середовища створює умови доступності дітей з особливими освітніми потребами до закладів освіти, наближених до місця проживання.

Відповідно до пункту 13 статті 1 Закону України «Про освіту» інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

Складовими інклюзивного освітнього середовища можна визначити:

 • забезпечення фізичного середовища, що безпосередньо стосується дитини;
 • організація безпечного освітнього середовища;
 • налагодження соціальних і психологічних складових безпосереднього оточення дитини;
 • застосування сучасних принципів універсального дизайну у сфері освіти;
 •  врахування потреби всіх учасників освітнього процесу;
 • модифікація і адаптація освітніх програм, способів оцінювання, технологічного середовища, обладнання, меблів;
 • обладнання додаткового простору для індивідуальної та групової роботи з учнями;
 • організація розвивального простору;
 • функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечення психолого-педагогічного супроводу дитини;
 • насичення інформаційно-просвітницького простору серед педагогічних працівників, батьків і дітей.

Вимога щодо формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору при розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти реалізується за такими критеріями та індикаторами:

Критерій 1. Облаштування приміщення та території закладу освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

 1. Забезпечення архітектурної доступності території та будівлі.
 2. Приміщення і територія адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу.
 3. Наявність ресурсної кімнати, дидактичних засобів для осіб з особливими освітніми потребами.

Критерій 2. Застосування методик та технологій роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

 1. Забезпечення фахівцями для реалізації інклюзивного навчання: асистентом вчителя, практичним психологом, вчителем-дефектологом.
 2. Забезпечення корекційної спрямованості освітнього процесу.
 3. Застосування форм, методів, прийомів роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 4. Співпраця педагогічних працівників з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами: створення команди психолого-педагогічного супроводу, розроблення індивідуальної програми розвитку.

Критерій 3. Взаємодія з батьками дітей  з особливими освітніми потребами, фахівцями Інклюзивно-ресурсного центру.

 1. Участь батьків у розроблення індивідуальної програми розвитку та залучення асистента дитини в освітній процес.
 2. Співпраця закладу освіти з інклюзивно-ресурсним центром.

Критерій 4. Мотивація здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.

 1. Формування навичок здорового способу життя та екологічно доцільної поведінки.
 2. Освітнє середовище сприяє формуванню ключових компетентностей та наскрізних вмінь.

Критерій 5. Створення простору інформаційної взаємодії та соціально-культурній комунікації учасників освітнього процесу

 1. Використання простору і ресурсів бібліотеки/інформаційно-ресурсного центру для індивідуальної, групової, проектної та іншої роботи
 2. Використання ресурсів бібліотеки/інформаційно-ресурсного центру для формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти.

 

Станом на 01.06.2023 в закладах освіти Новогуйвинської селищної ради відкрито 12 інклюзивних класів та 8 інклюзивних груп, в яких здобуває освіту 34 дитини з особливими освітніми потребами:

Новогуйвинський ліцей ім. С. Процика – 18 дітей, 9 класів

Озерянківська гімназія – 2 дитини, 2 класи

Пряжівська гімназія – 2 дитини, 2 класи

Озерненський ліцей – 1 дитина, 1 клас

Сінгурівський ліцей – 1 дитина, 1 клас

Всього в ЗЗСО 24 дитини з ООП.

Озерненський ЦРД «Сонячний теремок» - 7 дітей, 5 груп

Новогуйвинський ЗДО «Дзвіночок» - 2 дитини, 2 групи

Троянівський ЗДО «Берізка» - 1 дитина, 1 група.

Всього в ЗДО 10 дітей з ООП.

Також в Озерненському ЦРД функціонує 2 групи спеціального призначення, а саме логопедичні, які відвідує 17 дітей з порушенням мовлення.

Особисто орієнтоване спрямування освітнього процесу для учнів з особливими освітніми потребами забезпечують асистенти вчителя та команда супроводу. В закладах освіти Новогуйвинської селищної ради працює 19 асистентів вчителя та відкрита вакансія в Новогуйвинському ліцеї ім.С.Процика.

Команда супроводу дитини з ООП складає індивідуальні програми розвитку, асистенти ведуть щоденники спостережень, звіт успішності емоційного і психологічного росту, спостерігаючи за станом дитини в динаміці. Це допомагає не втрачати комунікативні, освітні та розвиткові навички.

Відповідно до комплексної оцінки та визначених потреб дітям з особливими освітніми потребами надаються корекційно-розвиткові послуги. Корекційно-розвиткові послуги забезпечують психологи, логопеди, дефектологи та інші фахівці на умовах договорів цивільно-правового характеру. Фінансування даного виду послуг забезпечує субвенція на підтримку дітей з ООП (так звана інклюзивна субвенція). На жаль, даний вид субвенції під час війни був значно скорочений, її бракує, хоча дітей з ООП в інклюзивних класах та групах стає більше. Крім того, існує складність з пошуком фахівців, зокрема дефектолога та реабілітолога, тому наявні фахівці перевантажені.

Для організації процесу навчання учнів з особливими освітніми потребами в закладах освіти мають бути облаштовані ресурсні кімнати та медіатеки.  Станом на 01.06.2023 року лише 1 заклад освіти громади (Новогуйвинський ліцей імені С.Процика) має облаштовану ресурсну кімнату та 2 заклади (Новогуйвинський ліцей ім.С.Процика, Озерненський ліцей) мають медіатеку.

22 дитини з ООП перебувають в спеціальних закладах Житомирської області (Житомирській спецшколі №2, Денишівській спецшколі, Березівській спецшколі, Бердичівській спецшколі), оскільки організація освітнього процесу для дітей зі складними порушеннями потребує спеціальних умов та відповідних фахівців, які здебільшого відсутні у громаді.

Крім того, згідно зі ст.89 Кодексу України визначено, що видатки на дошкільну освіту мають здійснюватися з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад. Тому, з метою забезпечення прав дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами на навчання та отримання корекційно-розвиткових послуг, недопущення соціальної напруги серед батьків, Відділом освіти Новогуйвинської селищної ради у січні 2023 року були укладені договори з Березівською спеціальною школою Житомирської обласної ради та з Житомирською спеціальною школою №2 Житомирської обласної ради. Фінансування навчання дітей територіальної громади у дошкільних групах вищезазначених спеціальних закладів було ухвалено рішенням тридцять четвертій сесії восьмого скликання Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області від 07.03.2023 року  № 1203.

На території Новогуйвинської громади функціонує Інклюзивно-ресурсний центр Новогуйвинської селищної ради, головним завданнями якого є проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження осіб з особливими освітніми потребами. Протягом 2022-2023 навчального року спеціалістами центру було проведено 100 комплексних оцінок розвитку дітей (Новогуйвинська ТГ – 40, Глибочицька ТГ – 13, Березівська ТГ – 18, Станишівська ТГ – 16, Тетерівська ТГ – 13), надано 328 консультацій батькам та педагогічним працівникам, взято участь у 98 засіданнях команд психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Оскільки фахівці Інклюзивно-ресурсного центру надають послуги не лише мешканцям Новогуйвинської громади, у січні 2022 року було укладено Меморандуми про співпрацю між Новогуйвинською селищною радою та Березівською, Глибочицькою, Станишівською і Тетерівською сільськими радами щодо спільного фінансування (спільного утримання) Інклюзивно-ресурсного центру Новогуйвинської селищної ради. Згідно цього Меморандуми Відділом освіти Новогуйвинської селищної ради регулярно направляються листи на відшкодування коштів за обслуговування дітей відповідних громад, за січень-травень 2023 року загальна сума відшкодування складає 63 375, 20 грн.

Також на базі ІРЦ щотижнево (8 занять на місяць) проводять розвиткові заняття фахівці Попаснянського реабілітаційного центру «Лелека».

Проблемним залишаються питання:

1. забезпечення безбар’єрного простору, облаштування приміщення та території закладів освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування, адаптації території до використання всіма учасниками освітнього процесу, а саме: відсутні пандуси у більшості приміщень та укриттів закладів освіти, санітарні кімнати не пристосовані для використання маломобільними групами населення (зокрема, на візочках або милицях), відсутні сигнальні лампочки (маячки), звукові сигналізатори тощо;

2. створення ресурсних кімнат та медіатек у закладах освіти, оскільки спостерігається тенденція збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, особливо в умовах війни;

3. значне скорочення обсягу державної субвенції на підтримку дітей з ООП, що призвело до затримки оплати наданих корекційно-розвиткових послуг фахівцям, і в подальшому негативно позначається на залучені фахівців до надання таких послуг.

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь