A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

Звіт про здійснення державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності   виконавчими органами Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області у 2022 році

Дата: 07.06.2023 14:35
Кількість переглядів: 47

Звіт про здійснення державної регуляторної  політики

у сфері господарської діяльності  

виконавчими органами Новогуйвинської селищної ради

Житомирського району Житомирської області

у 2022 році

 

        Законом України «Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи визначені регуляторними органами у сфері господарської діяльності. Відповідно до п.9 частини першої ст. 26, п. 18-1 частини першої, частиною шостою ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  ст. 38 Закону України «Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» селищний голова бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені законом, та щорічно звітує перед радою про здійснення державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності  виконавчими органами ради. У зв’язку з вакантністю посади селищного голови секретар селищної ради відповідно до  частини другої ст. 42 та ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює повноваження селищного голови.

       Відповідно до Закону України «Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:  

       державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України;

     регуляторний акт – це:

       прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання;

      прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

    регуляторна діяльність - діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами, фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, територіальними громадами в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України,  Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими нормативно-правовими актами.

         Відповідно до статті 31 Закону України «Про засади державної регуляторної політики організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики покладено на відділ економічного розвитку, проєктної та інвестиційної діяльності селищної ради, а повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики селищною радою  покладені на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

       На офіційному вебсайті селищної ради створено окремий розділ «Регуляторна політка», у якому розміщені плани підготовки регуляторних актів, проєкти та прийняті регуляторні акти та аналізи регуляторного впливу, щорічні звіти про здійснення регуляторної політики, звіти про відстеження результативності, переліки чинних регуляторних актів та інша інформація.

 

           Забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає:

 

  1. планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів.

   Селищною радою як регуляторним органом щорічно затверджуються плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік.

       План підготовки регуляторних актів на 2022 рік затверджено рішенням 18 сесії 9 грудня 2021 року № 785 з дотриманням вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та п. 7 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

       План на 2022 рік передбачав розробку трьох проєктів регуляторних актів:

       проєкт рішення селищної ради -  «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новогуйвинської селищної ради на 2023 рік»

       проєкт рішення селищної ради - «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новогуйвинської селищної ради на 2023 рік»

       проєкт рішення селищної ради - «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2023 рік».

       Мета прийняття кожного з них - узгодження ставок податків та зборів з урахуванням вимог чинного законодавства;

       Строк підготовки -  до 31.05.2022р.;

       Відповідальний за підготовку проєктів регуляторних актів – управління фінансів селищної ради.

       Затверджений план оприлюднено 15 грудня 2021 року – у термін, що передбачений ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» - не пізніше 10 днів після його затвердження, у розділах «Регуляторна політика» та «Рішення сесій».

 

       Рішенням 30 сесії 23 листопада 2022 року № 1105 затверджено  план Новогуйвинської селищної ради та її виконавчих органів з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік.

       План на 2023 рік передбачє розробку трьох проєктів регуляторних актів:

    проєкт рішення селищної ради - «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новогуйвинської селищної ради на 2024 рік»

        проєкт рішення селищної ради - «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новогуйвинської селищної ради на 2024 рік»

        проєкт рішення селищної ради - «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2024 рік».

       Мета прийняття кожного з них - узгодження ставок податків та зборів з урахуванням вимог чинного законодавства;

       Строк підготовки -  до 31.05.2023р.;

       Відповідальний за підготовку проєктів регуляторних актів – управління фінансів селищної ради.

       Затверджений план на 2023 рік оприлюднено 29 листопада 2022 року – у термін, що передбачений ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» - не пізніше 10 днів після його затвердження, у розділах «Регуляторна політика» та «Рішення сесій».

 

  1. -  підготовку проєктів регуляторних актів.

Відповідальним розробником – управлінням фінансів селищної ради –  у 2022 році відповідно до затвердженого плану підготовлено проєкти наступних регуляторних актів:

        «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новогуйвинської селищної ради на 2023 рік»

       «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новогуйвинської селищної ради на 2023 рік»

       «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2023 рік».

 

  1.  - підготовку аналізу регуляторного впливу,

4 - погодження проєктів регуляторних актів із Державною регуляторною службою (її територіальними підрозділами),

5- повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів,

6- підготовка постійною комісією експертного висновку.

         Відповідно до п. 1 розділу І Закону України від 24.03.2022  №2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» та відповідно змін до  п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України (набрання чинності 05.04.2022) на період дії воєнного чи надзвичайного стану сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, мають право приймати рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів без застосування процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

        Зважаючи на норми чинного законодавства щодо прийняття рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів у період дії воєнного стану, повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту не публікувалося, аналіз регуляторного впливу на проєкти регуляторних актів не готувався, погодження із Державною регуляторною службою не здійснювалося.

    

7- прийняття регуляторних актів.

         За результатами розгляду на засідання постійної  комісії з питань планування, бюджету та фінансів 14 червня 2022 року та  пленарному засіданні 27 сесії 15 червня 2022 року прийнято рішення

       № 1000 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новогуйвинської селищної ради на 2023 рік»

       № 1001 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новогуйвинської селищної ради на 2023 рік»

       № 1002 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2023 рік».

 

8- відстеження результативності регуляторних актів.

     Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» упродовж 2022 року було здійснено повторне відстеження результативності наступних регуляторних актів:

       15.02.2022р. – повторне відстеження (за 2021 рік) результативності регуляторних актів рішення 55 сесії 7 скликання Новогуйвинської селищної ради від 19 червня 2020 №1254 "Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Новогуйвинської селищної ради на 2021 рік", рішення 44 сесії 7 скликання Сінгурівської сільської ради від 26 червня 2020 №351 «Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік», рішення 41 сесії 7 скликання Троянівської сільської ради від 25 червня 2020 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік», рішення 37 сесії 7 скликання Вертокиївської сільської ради від 30 червня 2020 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік», рішення 50 сесії 7 скликання Головенківської сільської ради від 15 червня 2020 №346 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік», рішення 32 сесії 7 скликання Руднє – Городищенської сільської ради від 10 липня 2020 №51 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік»;

 

       15.02.2022р. – повторне відстеження (за 2021 рік) результативності регуляторних актів рішення 55 сесії 7 скликання Новогуйвинської селищної ради від 19 червня 2020 №1255 "Про встановлення місцевих податків та зборів на території Новогуйвинської селищної ради на 2021 рік", рішення 44 сесії 7 скликання Сінгурівської сільської ради від 26 червня 2020 №352 «Про встановлення єдиного податку на території Сінгурівської сільської ради у 2021 році», рішення 44 сесії 7 скликання Сінгурівської сільської ради від 26 червня 2020 №353 «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Сінгурівської сільської ради на 2021 рік», рішення 41 сесії 7 скликання Троянівської сільської ради від 25 червня 2020 №337 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Троянівської сільської ради на 2021 рік», рішення 42 сесії 7 скликання від 30 червня 2020 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік», рішення 37 сесії 7 скликання Вертокиївської сільської ради від 30 червня 2020 №203 «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Вертокіївської сільської ради», рішення 50 сесії 7 скликання Головенківської сільської ради від 15 червня 2020 №347 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік (транспортного, єдиного), рішення 50 сесії 7 скликання від 22 травня 2020 №2 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік», рішення 32 сесії 7 скликання Руднє – Городищенської сільської ради від 10 липня 2020 №51 «Про втановлення місцевих податків та зборів на території Руднє – Городищенської сільської ради»;

 

          15.02.2022р. – повторне відстеження (за 2021 рік) результативності регуляторних актів рішення 55 сесії 7 скликання Новогуйвинської селищної ради від 19 червня 2020 №1256 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік», рішення 44 сесії 7 скликання Сінгурівської сільської ради від 26 червня 2020 №356 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік», рішення 32 сесії 7 скликання Троянівської сільської ради від 25 червня 2020 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік», рішення 37 сесії 7 скликання Вертокиївської сільської ради від 30 червня 2020 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік», рішення 50 сесії 7 скликання Головенківської сільської ради від 15 червня 2020 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік», рішення 50 сесії 7 скликання Озерянківської сільської ради від 22 травня 2020 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік», рішення 32 сесії 7 скликання Руднє – Городищенської сільської ради від 10 липня 2020 №50 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік»;

 

         12.08.2022р. - повторне (за І-е півріччя 2022 року)  та 15.02.2023р. - повторне (за 2022 рік) відстеження результативності регуляторного акта - рішення 9 сесії 8 скликання селищної ради від 24 червня 2021  №398 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік»;

 

          12.08.2022р. - повторне (за І-е півріччя 2022 року)  та 15.02.2023р. - повторне (за 2022 рік) відстеження результативності регуляторного акта - рішення 9 сесії 8 скликання Новогуйвинської селищної ради від 24 червня 2021  №414 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік»;

 

          12.08.2022р. - повторне (за І-е півріччя 2022 року)  та 15.02.2023р. - повторне (за 2022 рік) відстеження результативності регуляторного акта - рішення 9 сесії 8 скликання Новогуйвинської селищної ради від 24 червня 2021  №397 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік».

 

       Відстеження результативності регуляторного акта включає: виконання заходів з відстеження результативності, підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності. Звіти про відстеження результативності були оприлюдщнені на офіційному вебсайті селищної ради у підрозділі «Відстеження результативності» розділу «Регуляторна політика».

 

        9- перегляд регуляторних актів.

        Упродовж 2022 року на 29 сесії селищної ради  26 липня 2022 року було переглянуто 1 регуляторний акт – внесено зміни до регуляторного акту – рішення 27 сесії 8 скликання № 1002 від 15.06.2022 року «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2023 рік» -  доповнено 5 категорій земель сільськогосподарського призначення, 4 категоріями земель житлової забудови, 4 категоріями земель громадської забудови, 4 категоріями земель рекреаційного призначення тощо.

 

        10 - Ведення реєстру діючих регуляторних актів.

      На офіційному вебсайті Новогуйвинської селищної ради у розділі «Регуляторна політика» розміщено Реєстр регуляторних актів та забезпечено його підтримку в актуальному стані.

     Чинні регуляторні акти 2022 року:

      Рішення № 397 від 24.06.2021р. «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік»

      Рішення № 398 від 24.06.2021р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік»

       Рішення № 414 від 24.06.2021р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік рішення селищної ради».

 

        У зв’язку з введенням 24 лютого 2022 року на всій території України режиму воєнного стану в умовах дії воєнного стану регуляторна діяльність селищної ради та її органів здійснювалася з урахуванням обмежень прав і свобод людини і громадянина, які встановлюються відповідно до Конституції України та  Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,  та з урахуванням п. 1 розділу І Закону України від 24.03.2022  №2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України (набрання чинності 05.04.2022) без застосування процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» при прийнятті рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь