Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

Нове Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти 27 сесії 8 скликання від 15.06.2022 року № 997

Дата: 18.04.2023 11:44
Кількість переглядів: 312

Додаток

до рішення 27  сесії

Новогуйвинської селищної ради

Житомирського району

Житомирської області

восьмого скликання

від «15» червня 2022 року № 997

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника

закладу загальної середньої освіти Новогуйвинської селищної ради

 

І. Загальні положення

 

  1. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Новогуйвинської селищної ради (далі – Положення) визначає процедуру проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності (далі – заклад освіти), засновником яких є Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області (далі – селищна рада).
  2. Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності відповідно до цього Положення.
  3.  Призначення керівника закладу освіти здійснюється Новогуйвинським селищним головою (далі – суб’єкт призначення) за результатами конкурсу на посаду керівника закладу освіти комунальної форми власності (далі – конкурс), що проводиться відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та цього Положення, шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).
  1. Підставою для проведення конкурсу є розпорядження Новогуйвинського селищного голови про проведення конкурсу.

  1.5. Рішення про проведення конкурсу приймається Новогуйвинським селищним головою:

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу освіти;

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

1.6. Конкурс складається з таких етапів:

 1. прийняття рішення про проведення конкурсу;
 2. оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 3. прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
 4. перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 5. допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 6. ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти;
 7. проведення конкурсного відбору;
 8. визначення переможця конкурсу;
 9. оприлюднення результатів конкурсу.

1.7. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 

ІІ. Конкурсна комісія

 

2.1. Для організації проведення конкурсів на посаду керівників закладу загальної середньої освіти утворюється комісія з проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти селищної ради (далі – конкурсна комісія), персональний склад якої затверджує Новогуйвинський селищний голова.

2.2. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова. Веде протокол засідання відповідальний секретар комісії (голова і секретар обираються на першому засіданні комісії).

2.3. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 6 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять:

 • представники засновника ˗ працівники Відділу освіти та депутати Новогуйвинської селищної ради (за згодою, не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);
 • представники від управління Державної служби якості освіти у Житомирській області (за згодою) чи Житомирської районної державної адміністрації;
 • представники від інститутів громадянського суспільства - (громадського об’єднання керівників  закладів загальної середньої освіти, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників та інших громадських формувань).

2.4. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

2.5.  До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

 • визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 •  має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 •  відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

2.6. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

 •  брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
 •  заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених пунктом 2.5 Положення, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

2.7. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів затвердженого складу комісії. Члени конкурсної комісії можуть висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

2.8. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

2.9. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

2.10. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписуються всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Новогуйвинської селищної ради та офіційному веб-сайті закладу освіти протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

2.11. Функції з формування персонального складу конкурсної комісії, підготовки проєкту розпорядження щодо створення та затвердження персонального складу конкурсної комісії, покладається на відділ освіти Новогуйвинської селищної ради  Житомирського району Житомирської області (далі – відділ освіти).

З метою формування та затвердження складу конкурсної комісії, до прийняття рішення про проведення конкурсу, відділ освіти Новогуйвинської селищної ради надсилає сторонам, визначених у пункті 2.3 Положення, лист-клопотання щодо делегування представників до складу конкурсної комісії.

2.12.  Для включення до складу конкурсної комісії подаються:

  • супровідний лист у довільній формі із зазначенням представника (представників), які делегуються;
  • заява від представника за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;
  • протокол засідання постійної комісії селищної ради з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення щодо делегування представників від депутатського корпусу, враховуючи делегування депутатів, що представляють  населений пункт (старостинський округ), на території якого розташований відповідний заклад освіти;
  • протокол засідання громадського об’єднання керівників  закладів освіти щодо делегування представників.

2.13. Відділ освіти селищної ради при формуванні складу конкурсних комісій повідомляє суб’єктів подання до складу конкурсних комісій та осіб, включених до складу відповідних конкурсних комісій, про обов’язковість подання ними  відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за формою, у спосіб та строки, встановлені законодавством.

2.14. Члени конкурсної комісії розробляють критерії оцінювання розв’язання ситуаційного завдання та презентації стратегії розвитку освітнього закладу.

     

ІІІ. Оголошення про проведення конкурсу

 

3.1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Новогуйвинської селищної ради, офіційному веб-сайті закладу освіти (у разі наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

  • найменування і місцезнаходження закладу освіти;
  • найменування посади та умови оплати праці;
  • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
  •  вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі;
  • дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
  • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

 

ІV. Участь у конкурсі

 

4.1. Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
  • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
  • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
  • довідку про відсутність судимості;
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
  • заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

4.2. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

4.3. Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк і реєструється в журналі обліку заяв претендентів на участь у конкурсі на посади керівників закладів освіти. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

4.4. Строк подання документів для участі в конкурсі може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

4.5. Подані документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються у Відділі освіти.

4.6. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

  • перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
  • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
  • оприлюднює на офіційному веб-сайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі  - кандидати).

4.7. До участі у конкурсному відборі не можуть бути допущені особи, які:

  • не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
  • подали не всі документи, визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Положенням для участі в конкурсі;
  • подали документи після завершення строку їх подання.

4.8. Кандидат на посаду керівника має право отримати від Відділу освіти дані про освітній заклад, на посаду керівника якого оголошено конкурс. 

4.9. Відділ освіти зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом освіти, на посаду керівника якого оголошений конкурс, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування цього закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 

V. Конкурсний відбір

 

5.1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

  • перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
  • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
  • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (на 2 роки - для осіб, які раніше не обіймали посаду керівника закладу освіти та на 6 років - для осіб, які раніше обіймали посаду керівника закладу освіти), на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

5.2. Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування та вирішення письмового ситуаційного завдання з метою об’єктивної оцінки та перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу освіти.

5.3. Тестування та вирішення ситуаційного завдання проводяться в один день.

5.4. Зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестування і ситуаційного завдання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Новогуйвинської селищної ради відповідно до цього Положення.

5.5. Відділ освіти Новогуйвинської селищної ради забезпечує відеофіксацію та, за можливості, відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному веб-сайті Новогуйвинської селищної ради відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

5.6. Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються Відділом освіти Новогуйвинської селищної ради із загального переліку питань, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Варіанти тестування та відповіді на тестові завдання затверджуються начальником Відділу освіти. Кожне тестове завдання передбачає кілька варіантів відповідей, лише одне з яких є правильним або завдання з вписуванням правильних відповідей.

Тестування проходить письмово не довше 60 хвилин у присутності членів комісії не менше двох третин від її затвердженого складу.

Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.

5.7. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

  • один бал за правильну відповідь;
  • нуль балів за неправильну відповідь.

5.8. Максимальна кількість балів, яку може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30.

5.9. Результати тестування фіксуються у відомості згідно з додатком 4 цього Положення.

5.10. Кандидати, які за результатами тестування набрали 15 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, про що й зазначається у протоколі.

5.11. Кандидати, які набрали 16 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання.

5.12. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин за зразком (додаток 2 цього Положення).

Кандидат обирає один із запропонованих варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

5.13. При підготовці до вирішення ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом Відділу освіти. Перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.

5.14. Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, проводиться перевірка шляхом оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії індивідуально. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується у відомості згідно з додатками 3 та 4.

Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.

5.15. Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання конкурсна комісія використовує розроблені нею критерії оцінювання.

5.16. Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до вирішення ситуаційного завдання, та середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії за вирішення ситуаційного завдання. Загальна сума балів заноситься у відомість, форма якої наведена в додатку 4 до цього Положення та фіксується у протоколі. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

5.17. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у Відділі освіти Новогуйвинської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

5.18. У визначений конкурсною комісією термін, кандидати проводять відкриту публічну презентацію стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти, надають відповіді на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Члени комісії оцінюють відповіді за розробленими комісією критеріями.

Потім рахується середнє арифметичне суми балів кожного члена комісії.

5.19. Після презентації стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії, конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

5.20. Члени комісії здійснюють підрахунок балів за всі етапи конкурсу, оформляють відповідні протоколи та голова комісії оголошує результати голосування на засіданні конкурсної комісії, про що й фіксується у протоколі конкурсної комісії. Переможцем вважається той, хто набрав найбільшу кількість балів.

 

VI. Визначення переможця

 

6.1. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та передає протокол результатів конкурсного відбору Відділу освіти для оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті Новогуйвинської селищної ради.

         Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

6.2. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення конкурсною комісією рішення про:

  • визначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу освіти та рішення щодо призначення на посаду директора закладу шляхом укладення строкового трудового договору (контракту);
  • те, що конкурс не відбувся.

6.3.  Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

  • відсутні заяви про участь у конкурсі;
  • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
  • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

6.4. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу (на підставі рішення конкурсної комісії) Новогуйвинський селищний голова призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.

       Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону.

         Проект розпорядження про призначення та проект контракту готує відділ освіти селищної ради.

6.5. Форма строкового трудового договору (контракту) затверджується рішенням Новогуйвинської селищної ради відповідно до чинного законодавства.

6.6. Строковий трудовий договір (контракт) укладається з переможцем конкурсу строком на шість років. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З переможцем конкурсу, який призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, строковий трудовий договір (контракт) укладається строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

6.7. Керівник закладу загальної середньої освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору. Припинення трудового договору з керівником комунального закладу загальної середньої освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється суб’єктом призначення з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

Підставами для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:

  • порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;
  • порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;
  •   порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;
  •   систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту»;
  • неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

 

VIІ. Заключні положення

 

  1.  Організацію та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти, а також роботу конкурсної комісії та методичне забезпечення проведення конкурсного відбору здійснює відділ освіти селищної ради.
  2. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять (входили) до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (крім іноземців нерезидентів, які входять до складу таких комісій), зобов’язані подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, (далі - декларація) за формою, що визначається НАЗК, та у строки, встановлені законодавством.

         Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» відділ освіти селищної ради, як суб’єкт створення конкурсної комісії з відбору керівника закладу загальної середньої освіти, зобов’язаний перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які входять чи входили до складу відповідної конкурсної комісії, декларацій та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

  1.  Призначення керівників закладів загальної середньої освіти у період дії воєнного стану здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та іншими нормативно-правовими актами.

 

Секретар селищної ради                                                      Олександр ЛОВИНЮК

 

Додаток 1

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Новогуйвинської селищної ради

 

 

Начальнику Відділу освіти _______________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові представника) _______________________________________ (місце проживання (реєстрації) _______________________________________ (контактний телефон) _______________________________________ (контактний е-mail)

 

 

ЗАЯВА

 

Я, ______________________________________________________________                 (прізвище, ім’я та по батькові)

даю згоду на участь у складі конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника ____________________________________________________ ____________________________________________________________________

(повна назва закладу загальної середньої освіти, на посаду керівника якого буде оголошений конкурс)

від__________________________________________________________________ (найменування громадського об’єднання, що рекомендує на включення особи до складу конкурсної комісії/ найменування закладу загальної середньої освіти, трудовий колектив якого висуває представників до складу конкурсної комісії)

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

 

 

«____» ________________ 20 __ року   _____________                                                                              (підпис) (прізвище,ініціали)

 

 

Примітка.

 Заява має бути написана власноручно особою, висунутою відповідною стороною.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Новогуйвинської селищної ради

 

 

 

ЗРАЗОК № 1

 

ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Новогуйвинської селищної ради

 

 

  

 

Голова конкурсної комісії _________________________________ 

                  (підпис, прізвище, ініціали)

 

 

«___» __________________20__ року

 

 

 

 Варіант № _____

Ситуаційне завдання

для перевірки професійних компетентностей кандидатів на посаду керівника загальної середньої освіти комунальної форми власності

 

У п’ятому класі закладу загальної середньої освіти є учень, у якого певні проблеми з поведінкою. Вкотре батьки класу приходять до директора освітнього закладу з проханням забрати учня з їхнього класу. При цьому зауважують, що, якщо так не станеться, то будуть скаржитися до Відділу освіти Новогуйвинської селищної ради.

Якими мають бути подальші дії директора, щоб конструктивно вирішити проблему?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Новогуйвинської селищної  ради

 

 

ВІДОМІСТЬ

індивідуального оцінювання членами конкурсної комісії ситуаційного завдання кандидата___________________________________________________

                                                                  (прізвище та ініціали)

на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності____________________________________________________________                    (повна назва закладу загальної середньої освіти)

 

від «___» ____________ 20__ року

 

 

Члени комісії

Варіант ситуаційного завдання

Кількість балів за вирішення ситуаційного завдання

Підпис члена комісії

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Загальна сума балів

 

Середнє арифметичне значення індивідуальних балів

 

 Голова комісії

(підпис)

Секретар комісії

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Новогуйвинської селищної ради

 

 

          ВІДОМІСТЬ

проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності____________________________________________________________

                          (повна назва закладу загальної середньої освіти)

 

від «___» ____________ 20__ року

 

 

№ з/п

  Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Кількість балів за тестування

Допуск до вирішення ситуаційного завдання

Середній бал за вирішення ситуаційного завдання

Загальна сума балів за тестування та вирішення ситуаційного завдання

Підпис кандидата

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

_________________________________         _______________ (підпис)

 

Члени комісії

_________________________________         _______________ (підпис)

_________________________________         _______________ (підпис)

_________________________________         _______________ (підпис)

 

Секретар комісії

_________________________________         _______________ (підпис)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь