Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

  № 34-ОД Про затвердження Порядку  особистого прийому громадян   у Новогуйвинській селищній раді та її виконавчих органах

Дата: 23.02.2023 11:42
Кількість переглядів: 93

Фото без опису

       У К Р А Ї Н А

     НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Новогуйвинського селищного голови

 

23.02.2023р.             смт Новогуйвинське                                                  № 34-ОД

 

Про затвердження Порядку 

особистого прийому громадян  

у Новогуйвинській селищній раді

та її виконавчих органах

 

        Керуючись ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою належної організації та проведення особистого прийому громадян у Новогуйвинській селищній раді та її виконавчих органах:

 

 1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Новогуйвинській селищній раді  Житомирського району Житомирської області та її виконавчих органах (додається).

 

 1. Відділу організаційного та інформаційного забезпечення селищної ради оприлюднити Порядок особистого прийому громадян у Новогуйвинській селищній раді  Житомирського району Житомирської області та її виконавчих органах на офіційному вебсайті селищної ради.

 

 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ діловодства селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                                    Олександр ЛОВИНЮК

 

 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       Розпорядженням

                                                                                       від 23.02.2023 р № 34-ОД

 

П О Р Я Д О К

особистого прийому громадян

           у Новогуйвинській селищній раді

Житомирського району Житомирської області

та її виконавчих органах

 

 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Новогуйвинській селищній раді Житомирського району Житомирської області та її виконавчих органах (далі відповідно - селищна рада, виконавчі органи).

 

 1. Особистий прийом громадян проводиться з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та оперативного вирішення актуальних питань на основі якісного і своєчасного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

 

 1. Посадові особи, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими законоджавчими та нормативно- правовими актами.

 

 1. Особистий прийом громадян керівництвом селищної ради та її виконавчого комітету і старостами проводиться згідно із затвердженими графіками, які розробляються відділом діловодства селищної ради та затверджуються розпорядженням селищного голови.

        У разі відсутності  селищного  голови (особи, що здійснює його повноваження)  особистий  прийом громадян здійснює заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків та взаємозаміщення, про  що  завчасно  повідомляються громадяни шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному вебсайті селищної ради та на інформаційних дошках (дошках оголошень) у приміщеннях старостатів та адмінприміщенні селищної ради.

        Особистий прийом громадян керівництвом виконавчих органів селищної ради, які є відокремленими структурними підрозділами селищної ради зі статусом юридичної особи, проводиться згідно із графіками, розробленими та затвердженими наказами керівників цих виконавчих органів.

        Особистий прийом громадян керівництвом виконавчих органів селищної ради та структурних підрозділів селищної ради без статусу юридичної особи здійснюється у дні та години упродовж всього робочого часу встановленого Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

         У разі відсутності керівника відповідного виконавчого органу чи структурного підрозділу селищної ради прийом здійснюється заступником керівника або іншим працівником  цього виконавчого органу чи структурного підрозділу.

 

 1.  У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою   посадовою особою селищної ради, громадянин має право подати письмове звернення, яке опрацьовується та реєструється відповідно до  Закону України «Про звернення громадян».

 

 1. Питання організації прийому громадян керівництвом селищної ради та її виконавчого комітету, облік, реєстрація звернень громадян, контроль за виконанням доручень покладаються на відділ діловодства селищної ради.

        Питання організації прийому громадян старостами, облік, реєстрація звернень громадян, контроль за виконанням доручень покладаються на старост та діловодів, закріплених за відповідними старостинськими округами.

         Питання організації прийому громадян керівництвом виконавчих органів селищної ради покладаються на керівників цих виконавчих органів.

 

 1. Особистий прийом громадян керівництвом селищної ради та її виконавчого комітету проводиться в адміністративному приміщенні селищної ради за адресою: вул. Дружби народів, 5 смт Новогуйвинське Житомирський район Житомирська область, згідно із затвердженим графіком.

 

 1. Особистий прийом громадян старостами проводиться в адміністративних  приміщеннях старостатів за адресами їх розташування згідно із затвердженими графіками прийому громадян.

    

 1. Особистий прийом громадян керівниками виконавчих органів  та структурних підрозділів селищної ради проводиться за місцем їх фактичного розташування згідно із затвердженими графіками прийому громадян.

 

 1. Порядок особистого прийому громадян розміщується  на офіційному вебсайті селищної ради.

 

 1. Графіки особистого прийому громадян розміщується  на офіційному вебсайті селищної ради та на інформаційних дошках (дошках оголошень) в адмінприміщенні селищної ради та в приміщеннях старостатів і на території старостинських округів.

 

 1. Особистий прийом громадян здійснюється без попереднього запису.

 

 

 1. Під час особистого прийому громадянин зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі відсутності такого документа або відмови його пред’явити громадянин не допускається до особистого прийому.

 

 1.  Під час особистого прийому громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що посвідчують їхні особи та підтверджують повноваження.

 

 1. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.
 2. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
 3. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань, під час особистого прийому, посадові особи, які здійснюють особистий прийом громадян, можуть залучати до їх розгляду працівників відповідних виконавчих органів, структурних підрозділів селищної ради, керівників підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління селищної ради та її виконавчих органів, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.
 4. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові, за його згодою, надається усна або письмова відповідь.
 5. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до компетенції селищної ради або її виконавчого органу, в термін не більше п’яти днів з дня реєстрації, воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

         У разі якщо  звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий термін воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

 

 1. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому громадян підлягають реєстрації.

 

 1.  Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому громадян керівництвом селищної ради та її виконавчого комітету надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності - особою, яка виконує її обов’язки.
 2. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому громадян старостою надається за підписом старости, який здійснював цей прийом. У разі відсутності - особою, яка виконує його обов’язки.
 3. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому громадян керівництвом виконавчих органів селищної ради надається за підписом керівника відповідного виконавчого органу селищної ради, який здійснював цей прийом. У разі відсутності - особою, яка виконує його обов’язки.

        У разі, якщо особистий прийом громадян здійснювався іншою посадовою виконавчого органу селищної ради, відповідь на звернення, подане під час особистого прийому громадян, надається за підписом керівника цього виконавчого органу або особи, яка виконує його обов’язки.

 

 1. Під час особистого прийому громадян відомості щодо кожного заявника та інформація про прийняте під час особистого прийому рішення вносяться   до Журналу обліку особистого прийому громадян, згідно з формою, визначеною Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

 

 1. У разі, якщо заявник після проведення особистого прийому не вимагає письмової відповіді, вона не надається, про що робиться відмітка у Журналі обліку особистого прийому громадян.

 

 1. Облік особистого прийому громадян та контроль строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому керівництвом селищної ради та її виконавчого комітету здійснюються відділом діловодства селищної ради.

 

 1. Облік особистого прийому громадян та контроль строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому старостою здійснюються старостою та діловодом відповідного старостинського округу.

 

 1. Облік особистого прийому громадян та контроль строків розгляду усних звернень, прийнятих під час особистого прийому керівництвом чи іншими посадовими особами виконавчого органу селищної ради без статусу юридичної особи, здійснюється особою, що здійснювала прийом, а письмових звернень – відділом діловодства селищної ради.

 

 1. Облік особистого прийому громадян та контроль строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому громадян керівництвом чи іншими посадовими особами виконавчого органу селищної ради зі статусом юридичної особи, здійснюється посадовою особою з ведення діловодства у відповідному виконавчому органі.
 2. Відділ діловодства селищної ради щорічно здійснює узагальнення інформації щодо звернень громадян, які надійшли до селищної ради та її виконавчих органів, у т. ч. прийнятих під час особистого прийому громадян керівництвом селищної ради і її виконавчого комітету та виконавчими органами ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь