A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

№ 691 Про створення Місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії на території Новогуйвинської територіальної громади

Дата: 17.02.2023 11:41
Кількість переглядів: 1040

У К Р А Ї Н А

     НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

            РІШЕННЯ №691

 

«16» лютого  2023р.                                                   смт Новогуйвинське

 

Про створення Місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної

комісії на території Новогуйвинської територіальної громади

 

Розглянувши лист Житомирського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області від 02.02.2023р. за вих. № 21/15-01/-ДВ, керуючись  Законом України «Про ветеринарну медицину», постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022р. № 479 «Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну  комісію при Кабінеті Міністрів України, Типового положення про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», з метою здійснення контролю, керівництва і координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності щодо запобігання спалахам особливо небезпечних хвороб, включених до списку Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, інвазійних хвороб і масовим отруєнням тварин та їх ліквідації, виконавчий комітет    

ВИРІШИВ:

 1. Створити Місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію на території Новогуйвинської селищної територіальної громади.
 2. Затвердити  Положення про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію на території Новогуйвинської селищної територіальної громади згідно з  типовим Положенням про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022р. № 479.
 3. Затвердити склад Місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії на території Новогуйвинської селищної територіальної громади (додається).
 4. Голові Місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії на території Новогуйвинської селищної територіальної громади затвердити персональний склад комісії.
 5. Це рішення набирає чинності з 21.03.2023р.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та екології та відділ земельних ресурсів та екології селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                                     Олександр ЛОВИНЮК

 

                                                                       СХВАЛЕНО

                                                                      Рішення виконкому

                                                                      Новогуйвинської селищної ради

                                                                       Житомирського району

                                                                       Житомирської області

                                                                       восьмого скликання

                                                                       від 16.02.2023 р. № 691

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію  

на території Новогуйвинської селищної територіальної громади

 

 1. Це Положення визначає основні засади функціонування та організації діяльності Місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії на території Новогуйвинської селищної територіальної громади (далі - комісія).
 2. Комісія є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим комітетом селищної ради у межах адміністративно-територіальних одиниць Новогуйвинської територіальної громади для здійснення оперативного контролю, керівництва та координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності щодо запобігання спалахам особливо небезпечних хвороб, включених до списку Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (далі - інфекційні хвороби), інвазійних хвороб і масовим отруєнням тварин та їх ліквідації в межах адміністративно-територіальних одиниць громади.

        Комісія зобов’язана виконувати рішення, прийняті Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів України, та звітувати їй про свою діяльність.

 1. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням.
 2. Основними завданнями комісії є:

       1) здійснення оперативного контролю через орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, а також керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій за:

        проведенням заходів щодо профілактики інфекційних, інвазійних хвороб тварин, зоонозів та масових отруєнь тварин;

       проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення занесення на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці збудників інфекційних, інвазійних хвороб тварин з інших держав та регіонів України;

       дотриманням фізичними та юридичними особами незалежно від форми власності вимог під час застосування ветеринарно-санітарних заходів, спрямованих на захист людей і охорону навколишнього природного середовища;

        2) надання практичної допомоги підприємствам, установам і організаціям, розміщеним на території адміністративно-територіальних одиниць громади, у проведенні протиепізоотичних заходів.

 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

       заслуховує та схвалює звіт відповідного структурного підрозділу територіального органу Держпродспоживслужби про виконання плану протиепізоотичних заходів за попередній рік;

        погоджує план протиепізоотичних заходів відповідної територіальної громади на наступний рік;

        вживає оперативних заходів на території громади для локалізації та ліквідації спалахів інфекційних, інвазійних хвороб тварин;

       координує діяльність підприємств, установ і організацій, розташованих на території громади, з питань проведення протиепізоотичних заходів;

       рекомендує здійснення заходів щодо організації захисту населення від зоонозів;

        інформує територіальний орган Держпродспоживслужби про спалахи інфекційних, інвазійних хвороб і масові отруєння сільськогосподарських та диких тварин, а також про вжиті заходи до їх ліквідації;

      розглядає матеріали щодо причин і наслідків виникнення та ліквідації спалахів інфекційних, інвазійних хвороб і масових отруєнь сільськогосподарських та диких тварин, визначення винних у цьому осіб та про результати цього розгляду інформує керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, розташованих на території громади;

       вивчає питання про вилучення з обігу та подальше використання небезпечної продукції тваринного походження, яка може викликати інфекційні захворювання і масові отруєння людей та/або тварин у процесі її переробки, реалізації або споживання, та надає рекомендації стосовно подальшого поводження із зазначеною продукцією;

       запроваджує карантинні заходи (карантинні обмеження) або карантин тварин у місці виникнення і розповсюдження інфекційних, інвазійних хвороб тварин;

        заслуховує керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, розташованих на території громади, про вжиті заходи до профілактики та ліквідації інфекційних, інвазійних хвороб тварин;

        оперативно залучає працівників відповідних структурних підрозділів територіальних органів Держпродспоживслужби та установ, підприємств і організацій, що їй підпорядковані, ліцензованих закладів ветеринарної медицини, що входять до системи компетентного органу, інших ліцензованих закладів ветеринарної медицини, ліцензованих спеціалістів ветеринарної медицини, працівників підприємств, установ і організацій до проведення протиепізоотичних заходів, а також визначає відповідальних осіб;

       оперативно залучає у встановленому порядку для надання допомоги у запровадженні та здійсненні заходів щодо локалізації та ліквідації особливо небезпечної хвороби, включеної до списку Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, та військовослужбовців;

      розглядає пропозиції територіального органу Держпродспоживслужби або його структурного підрозділу відповідної адміністративно-територіальної одиниці щодо визначення межі неблагополучного пункту (спалаху хвороби), зони захисту, у разі потреби - зони спостереження і буферної зони. Протягом перших 24 годин після прийняття рішення Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів України про запровадження карантину забезпечує інформування про це осіб, які перебувають на території карантинної зони, та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування суміжних громад, розміщує у засобах масової інформації повідомлення про межі неблагополучного пункту (спалаху хвороби), зони захисту, у разі потреби - зони спостереження і буферної зони, про застосовані в кожній із цих зон карантинні заходи (карантинні обмеження) та очікуваний строк їх дії;

      взаємодіє з комісіями інших адміністративно-територіальних одиниць під час ліквідації спалахів хвороб.

 1. Комісія має право:

       одержувати від органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності інформацію та матеріали, що необхідні для з'ясування епізоотичної ситуації, ветеринарно-санітарного стану підприємств, установ і організацій та вжиття невідкладних заходів до запобігання розповсюдженню та ліквідації інфекційних, інвазійних хвороб тварин;

       проводити на підприємствах, в установах і організаціях інспектування та/або спостереження, відбір зразків, лабораторні дослідження (випробування) та інші ветеринарно-санітарні заходи, передбачені Законом України «Про ветеринарну медицину», та приймати обов'язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень;

        вирішувати питання про забій і умертвіння тварин відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» у разі виявлення інфекційних, інвазійних хвороб тварин, а також про вилучення з обігу, знезараження, переробку або інше використання продуктів і сировини тваринного та рослинного походження, визнаних не придатними для використання;

        забороняти або обмежувати переміщення в межах та/або за межі неблагополучного пункту, зони захисту, у разі потреби - зони спостереження та буферної зони у разі підозри щодо наявності хвороби тварин, що підлягає повідомленню, та під час карантину тварин будь-яких тварин, кормів, продуктів тваринного та рослинного походження, інших товарів, засобів догляду за тваринами, супутніх об’єктів та гною, а також забороняти експорт з України свійських наземних тварин, призначених для забою, відповідно до планів ліквідації хвороб тварин, що підлягають повідомленню;

        забороняти експлуатацію підприємств з переробки та зберігання продуктів тваринного походження у разі виявлення на таких підприємствах інфекційних, інвазійних хвороб тварин або незадовільного ветеринарно-санітарного стану;

       надавати рекомендації щодо заборони або обмеження у разі виявлення інфекційних, інвазійних хвороб проведення полювання на певні види диких тварин;

        приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи на підприємствах під час карантинних заходів (карантинних обмежень) або карантину в населених пунктах з метою запобігання розповсюдженню інфекційних, інвазійних хвороб тварин;

      ініціювати відповідно до законодавства звільнення з роботи, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено занесення збудників інфекції на територію України, виникнення спалахів інфекційних, інвазійних хвороб і масових отруєнь тварин;

       приймати рішення щодо відшкодування майнової шкоди (збитків), заподіяної фізичним та юридичним особам внаслідок запровадження карантинних заходів (карантинних обмежень) або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики карантинних хвороб тварин;

       залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, розташованих на території громади (за погодженням з їх керівниками).

 1. Комісія утворюється у складі голови, його заступників, секретаря та членів комісії.

        Головою комісії є керівник органу, який її утворив.

       Заступниками голови комісії є один із заступників керівника органу, який її утворив, та керівник відповідного територіального органу Держпродспоживслужби або державний ветеринарний інспектор відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 1. До складу комісії входять представники відповідних структурних підрозділів територіальних органів Держпродспоживслужби, ДСНС, структурних підрозділів держадміністрацій, правоохоронних органів, виконавчих органів селищної ради у межах громади.

       Члени комісії, які беруть участь у ліквідації спалахів хвороб тварин, забезпечуються необхідними засобами для локалізації та ліквідації таких спалахів, включаючи засоби ветеринарної медицини, ветеринарні препарати, засоби зв’язку, спеціалізовані транспортні засоби ветеринарної медицини та інші транспортні засоби, проїзні документи на всі види транспорту та розміщення в готелі під час виконання посадових обов’язків. Витрати на засоби, необхідні для локалізації та ліквідації спалахів хвороб тварин, відшкодовуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, що виділяються на проведення ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних заходів.

       Спеціалістам ветеринарної медицини, що входять до складу комісії, надаються повноваження державних ветеринарних інспекторів протягом всього періоду їх діяльності як членів комісій.

 1. Голова комісії:

       затверджує персональний склад комісії, обирає її секретаря;

       керує роботою комісії;

      визначає дату, час і місце проведення засідання комісії;

        веде засідання комісії;

      затверджує щорічний план роботи комісії;

       вносить зміни до персонального складу комісії;

        здійснює контроль за виконанням прийнятих комісією рішень.

        У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови.

 

 

 1. Роботу з підготовки засідань комісії виконує її секретар.
 2. Пропозиції до розгляду питань на засіданні комісії вносять голова та члени комісії.
 3. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більш як половина її членів.

        На засідання комісії запрошуються залежно від характеру питань, що розглядаються, керівники або представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, районів, підприємств, установ і організацій, наукові працівники та громадяни.

         Голова комісії може прийняти рішення про проведення засідання комісії у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена комісії в такому режимі у засіданні комісії.

 1. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

         Член комісії, який не підтримує прийняте рішення, може у письмовій формі викласти окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

         Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними особами та юридичними особами незалежно від форми власності громади.

 1. Комісія проводить засідання не менше двох разів на рік. У разі виникнення підозри щодо спалаху хвороби тварин, що підлягає повідомленню, засідання комісії проводиться за поданням головного державного ветеринарного інспектора протягом 48 годин після прийняття розпорядження про застосування карантинних заходів (карантинних обмежень).

        Засідання комісії оформляється протоколом, зміст якого або його частина доводиться до відома заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та засобів масової інформації.

        Протокол підписується головою та секретарем комісії.

 1. Робочим органом комісії є територіальний орган Держпродспоживслужби або його структурний підрозділ відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 2. Комісія провадить свою діяльність у взаємодії із відповідними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на регіональному, місцевому та об’єктовому рівні.

 

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      Рішення ____ сесії

                                                                       Новогуйвинської селищної ради

                                                                       Житомирського району

                                                                       Житомирської області

                                                                       восьмого скликання

                                                                       від              2023 р. №

 

Склад Місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії

на території Новогуйвинської селищної територіальної громади

 

Голова комісії:

 • секретар Новогуйвинської селищної ради

 

Заступники голови комісії:

 • заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради
 • начальник  Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області

 

Секретар комісії:

 • заступник начальника — начальник відділу  безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління  Держпродспоживслужби в Житомирській області

 

Члени комісії:

 • представник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області;
 • представник Житомирського відділу Житомирської обласної лікарні ветеринарної медицини;
 • представник Головного Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області (за згодою) ;
 • представник Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області;
 • представник відділу земельних ресурсів та екології Новогуйвинської селищної ради;
 • представник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та комунальної власності;
 • представник комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новогуйвинської селищної ради;
 • представник служби цивільного захисту Новогуйвинської селищної ради
 • представник комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Новогуйвинської селищної ради;
 • старости за територіальною приналежністю старостинських округів.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь