Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

№ 679 Про схвалення проєкту Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Озерне» та Новогуйвинського ВЖРЕКП Новогуйвинської селищної ради та здійснення внесків до статутного капіталу  на 2023-2024 роки»

Дата: 17.02.2023 10:49
Кількість переглядів: 135

Фото без опису

У К Р А Ї Н А

     НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

  РІШЕННЯ № 679

 

«16»лютого 2023 р.                                                          смт Новогуйвинське

 

Про схвалення проєкту Програми «Фінансова

підтримка комунального підприємства

«Озерне» та Новогуйвинського ВЖРЕКП

Новогуйвинської селищної ради та

здійснення внесків до статутного капіталу

 на 2023-2024 роки»

 

Керуючись ст.27, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для забезпечення виконання статутних завдань комунальних підприємств, стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективного використання майна, що належить до комунальної власності Новогуйвинської селищної ради, оновлення виробничих потужностей, технічної бази, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

1.Схвалити проєкт Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Озерне» та Новогуйвинського ВЖРЕКП Новогуйвинської селищної ради та здійснення внесків до статутного капіталу на 2023-2024 роки» (додається).

2.Подати проєкт Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Озерне» та Новогуйвинського ВЖРЕКП Новогуйвинської селищної ради та здійснення внесків до статутного капіталу на 2023-2024 роки» на розгляд та затвердження сесії селищної ради.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Секретар селищної ради                                              Олександр ЛОВИНЮК

 

 

                          СХВАЛЕНО

                          Рішенням виконкому

                                                                       Новогуйвинської селищної ради

                                                                       Житомирського району

                                                                       Житомирської області

                                                                       восьмого скликання

                                                                       від 16.02.2023 р. № 679

ПРОГРАМА

«Фінансова підтримка комунального підприємства «Озерне» та Новогуйвинського ВЖРЕКП Новогуйвинської селищної  ради та здійснення внесків до статутного капіталу на 2023-2024 роки»

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування необхідності їх розв’язання

          Програма «Фінансова підтримка комунального підприємства «Озерне»  та Новогуйвинського ВЖРЕКП Новогуйвинської селищної  ради та  здійснення внесків до статутного капіталу на 2023-2024 роки» (далі Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

         Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності Новогуйвинської селищної ради, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

        КП «Озерне» та Новогуйвинське ВЖРЕКП, є стратегічно важливими підприємствами для Новогуйвинської громади,  які забезпечують населені пункти, що увійшли до складу Новогуйвинської територіальної громади централізованим водопостачанням та іншими послугами в галузі житлово–комунального господарства Фінансовий стан комунальних підприємств є незадовільним через податкове навантаження та невелику кількість абонентів. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та водночас роблять їх непідйомними для споживачів.

         Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги  наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами,  зростають тарифи на енергоносії,  витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат підприємств призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств. 

 

 1. Мета Програми

          Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств «Озерне» та Новогуйвинського ВЖРЕКП, що діють на території Новогуйвинської селищної ради відповідно до функціонального призначення щодо надання мешканцям населених пунктів Новогуйвинської селищної ради послуг в галузі житлово–комунального господарства.

Кошти спрямовуються:

- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- на покращення якості послуг;

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;

- на оплату податків та зборів, крім коштів на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені, за спожиті енергоносії, у т. ч. різниці в тарифах;

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу;

- заходи з благоустрою громади.

 1. Основні завдання Програми

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;

- покращення якості послуг;

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємства та його підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу.

 1. Обґрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми

Фінансова підтримка комунальних підприємств «Озерне» та Новогуйвинського ВЖРЕКП здійснюється шляхом перерахування на рахунки підприємств, відкриті в органах Казначейства або банку, або як внесок до його статутного капіталу з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок селищного бюджету.

 1. Заходи

Спрямовуються на:

-  зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- передоплата за енергоносії на опалювальний період;

-  модернізацію котла та котельного обладнання;

-за оплату податків та зборів, крім коштів на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені, за спожиті енергоносії, у т. ч. різниці в тарифах(у разі відсутності державної компенсації різниці в тарифах);

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- придбання спеціальної техніки, вантажно-пасажирського авто, засобів, устаткування та спецодягу;

- погашення заборгованості за природний газ та його розподіл, водопостачання та водовідведення у т. ч. різниці в тарифах (у разі відсутності державної компенсації різниці в тарифах);

- придбання оргтехніки, програмного забезпечення;

- виготовлення проектно-кошторисної документації;

- реконструкцію водостанції, очисних споруд;

- ремонт будівлі котельні;

- заходи з благоустрою громади.

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету Новогуйвинської селищної ради та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. В обсягах фінансування Програми враховані кошти на відшкодування різниці в тарифах (у разі відсутності державної компенсації різниці в тарифах).Фінансування Програми здійснюється у межах фінансових можливостей бюджету Новогуйвинської селищної територіальної громади. Внески з селищного бюджету до статутного капіталу комунальних підприємств, що діють на території Новогуйвинської селищної ради, здійснюються відповідно «Порядку здійснення внесків з селищного бюджету  до статутного капіталу комунального  підприємства, що діє  на території Новогуйвинської селищної ради,  їх надання та використання» (додаток).

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- безперебійну роботу комунальних підприємств відповідно до  функціональних призначень;

- збільшення обсягів та надання якісних послуг в галузі житлово – комунального господарства та благоустрою селищ, сіл за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- автотранспортне забезпечення  комунальних підприємств, можливість придбання  спецтехніки, необхідного устаткування, обладнання, спецодягу;

- уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати;

- покращення якості питної води та санітарного благополуччя населення.

 

 1. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів.

 

П А С П О Р Т

Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Озерне»  та Новогуйвинського ВЖРЕКП Новогуйвинської селищної  ради та здійснення внесків до статутного капіталу на 2023-2024 роки»

 

 

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Виконавчий комітет Новогуйвинської селищної ради

2

Підстава для прийняття Програми

Стаття 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3

Розробники Програми

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та комунальної власності Новогуйвинської селищної ради

4

Співрозробники Програми

Комунальне підприємство «Озерне»  та Новогуйвинське ВЖРЕКП

5

Відповідальний виконавець

Відділ бухгалтерського обліку Новогуйвинської селищної ради

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет  Новогуйвинської селищної ради,  комунальне підприємство «Озерне»  та Новогуйвинське ВЖРЕКП

7

Термін реалізації

2023-2024 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Селищний бюджет Новогуйвинської селищної ради

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

25640,134 тис. грн.

 

 

2023р. -16222,334 тис.грн.

2024р. – 9417,00 тис. грн.

10

Коштів бюджету Новогуйвинської територіальної громади

25640,134тис. грн.

11

Коштів інших джерел

-

 

План фінансування

 

Комунальне підприємство

Термін  виконання

Сума (тис.грн.)

Фінансова підтримка КП «Озерне» та здійснення внесків до його статутного капіталу

2023р.

2024р.

 

8683,334

3422,800

Фінансова підтримка Новогуйвинського ВЖРЕКП та здійснення внесків до його статутного капіталу

2023р.

2024р.

 

7539,00

5995,00

Всього:

25640,134

в тому числі:

2023р.

2024р.

16222,334

9417,00

 

 

Додаток

Порядок

здійснення внесків з селищного бюджету  до статутного капіталу комунального  підприємства, що діє  на території Новогуйвинської селищної ради,  їх надання та використання

 1. Цей Порядок визначає механізм здійснення внесків з селищного бюджету  до статутного капіталу комунальних підприємств, що діють на території Новогуйвинської селищної ради, їх надання та використання, у вигляді фінансової підтримки у рамках Програми «Фінансова підтримка  комунального підприємства «Озерне»  та Новогуйвинського ВЖРЕКП Новогуйвинської селищної ради та здійснення внесків до статутного капіталу на 2023-2024 роки.
 2. Фінансова підтримка комунального підприємства «Озерне»  та Новогуйвинського ВЖРЕКП Новогуйвинської селищної ради надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.
 3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам для забезпечення належної реалізації статутного завдання, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, своєчасної виплати заробітної плати, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню в галузі житлово – комунального господарства та благоустрою населених пунктів,  з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населення Новогуйвинської ТГ і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, відповідно до затверджених селищною радою програм.
 4. Фінансова підтримка комунального підприємства «Озерне»  та Новогуйвинського ВЖРЕКП Новогуйвинської селищної ради здійснюється засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених рішенням селищної ради про селищний бюджет на відповідний рік  та за цією Програмою, в межах надходжень до селищного бюджету.

Фінансова підтримка селищного бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства, використовується шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку. На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів селищного бюджету у вигляді внесків до статутного капіталу комунального підприємства.

 1. Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, оформлює клопотання на головного розпорядника коштів селищного бюджету з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками.
 2. Закупівля автомобільного транспорту, спецтехніки, необхідного устаткування, обладнання, товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальними підприємствами здійснюється у визначеному законодавством порядку.
 3. Фінансова підтримка може виділятися на покриття  витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми та напрямкам діяльності комунального підприємства, що зазначені у статуті, у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.
 4. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету витрати комунального підприємства:

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та не відповідають меті і завданням Програми.

 1. Критеріями визначення отримувача для надання фінансової підтримки є наявність:

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки;

- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік;

- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/ тарифів на надання послуг.

 1. Після включення комунальних підприємств «Озерне»  та Новогуйвинського ВЖРЕКП до мережі головного розпорядника коштів селищного бюджету як одержувача бюджетних коштів та  погодження в установленому порядку плану використання бюджетних коштів, фінансова підтримка буде надаватися з загального фонду селищного бюджету.  Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань буде здійснюватися органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.
 2. Контроль за цільовим використанням отриманих бюджетних коштів забезпечує начальник комунального підприємства. Про напрямки використання одержаної фінансової підтримки начальник підприємства щокварталу звітує на пленарних засіданнях ради або за потребою головного розпорядника. Щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним, підприємство надає головному розпоряднику коштів селищного бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою до нього.
 3. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 4. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» начальник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.
 5. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Секретар ради                                                             Олександр ЛОВИНЮК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь