Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

№ 678 Про схвалення проєкту Програми сприяння розвитку Центру обслуговування  платників податків Житомирської Державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Житомирській області на 2023 рік

Дата: 17.02.2023 10:45
Кількість переглядів: 98

Фото без опису

       У К Р А Ї Н А

     НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

            РІШЕННЯ №678

 

«16» лютого 2023р.                                                   смт Новогуйвинське

 

 

Про схвалення проєкту Програми сприяння розвитку

Центру обслуговування  платників податків

Житомирської Державної податкової інспекції

Головного управління ДПС у Житомирській області

на 2023 рік

 

            З метою забезпечення якісного надання адміністративних послуг, поліпшення обслуговування платників податків, створення комфортних умов для платників податків, повноти обліку платників місцевих податків і зборів,  прозорості нарахування та своєчасності сплати коштів до бюджету громади, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, виконавчий комітет

         

ВИРІШИВ:

 

 1.  Схвалити проєкт Програми сприяння розвитку Центру обслуговування  платників податків Житомирської Державної податкової інспекції  Головного управління ДПС у Житомирській області  на 2023 рік (додається).

 

 1. Подати проєкт Програми сприяння розвитку Центру обслуговування  платників податків Житомирської Державної податкової інспекції  Головного управління ДПС у Житомирській області  на 2023 рік, що додається, на розгляд та затвердження сесії селищної ради.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Секретар селищної ради                                                     Олександр ЛОВИНЮК

 

 

                                                                                                                                  СХВАЛЕНО

                                                                                            Рішенням виконкому

                                                                                            Новогуйвинської селищної ради

                                                                                            Житомирського району

                                                                                            Житомирської області

                                                                                            восьмого скликання

                                                                                            від 16.02.2023 р. № 678

 

П Р О Г Р А М А

сприяння розвитку

Центру обслуговування  платників податків

Житомирської Державної податкової інспекції

Головного управління ДПС у Житомирській області

на 2023 рік

 

 1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Житомирська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Житомирській області

2.

Підстава для розроблення

Надання фіннасової підтримки Сприяння податковій службі у належному забезпеченні обслуговування жителів територіальної громади

3.

Розробник Програми

Житомирська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Житомирській області

5.

Відповідальні виконавці Програми

Головне управління ДПС у Житомирській області

Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області

Управління фінансів Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області

6.

Учасники Програми

Житомирська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Житомирській області

Головне управління ДПС у Житомирській області

Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області

Управління фінансів Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області

7.

Термін реалізації Програми

2023 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Новогуйвинської селищної територіальної громади

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми

 88,5 тис. грн.

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

        Податки є основою добробуту держави і суспільства. Саме податкова культура є загальною проєкцією культури у соціально-економічній сфері та представляє соціальний інститут податкової системи і важелі її розвитку. Оподаткування значною мірою залежить від рівня податкової культури, яка багато в чому зумовлює формування податкової поведінки всіх його учасників.

 

        Не достатнє володіння платниками податків  інформацією про податкові зміни та вимоги до сплати податків і зборів, низька інформованість щодо змін у податковому законодавстві негативно впливають на своєчасне та в повному обсязі надходження коштів до бюджету та призводить до низької податкової культури.

 

        Центр обслуговування платників Житомирської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Житомирській області (далі ЦОП) створений з метою забезпечення виконання органами ДПС України вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та надання послуг платникам податків відповідно до стандартів якості обслуговування.

 

        Діяльність ЦОП визначена вимогами наказу ДПС України від 30.09.2020 №537 «Про затвердження документів, які регламентують діяльність ЦОП».

 

        ЦОП - постійно діючий робочий орган Головного управління ДПС, в якому надаються послуги посадовими особами структурними підрозділами Житомирської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Житомирській області (далі Житомирська ДПІ), відповідальними згідно з функціональними обов’язками за надання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг, прийняття звітності, вхідної кореспонденції.

       ЦОП створений з метою забезпечення зручних та доступних умов для отримання послуг і сервісів громадянами, самозайнятими та юридичними особами.

 

Фото без опису

 

 

         Основні принципи роботи ЦОП:

 • орієнтація на платника податків та неупередженість;
 • ввічливість та доброзичливість;
 • надання повної та достовірної інформації громадянам та платникам податків;
 • надання послуг у максимально стислі строки (не більш 10 хв. на одне стандартизоване питання).

 

        ЦОП надає 79 адміністративних послуг визначених Законом України «Про адміністративні послуги».

       Найбільш запитуваними є:

       видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

       видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;

       надання витягу з реєстру платників єдиного податку;

       реєстрація платника єдиного податку;

       реєстрація РРО/ПРРО.

 

       В цілому, наявна матеріально-технічна база та кадровий потенціал Головного управління ДПС у Житомирській області дозволяє забезпечити в ЦОП належний сервіс та якісне надання адміністративних послуг платникам податків. Однак, залишається проблемним питання технічного забезпечення діяльності ЦОП та облаштування його додатковими технічними засобами, комп’ютерною та іншою оргтехнікою для реалізації наведених завдань у повному обсязі.

 

       Враховуючи, що податкова система України проходить етап трансформації та вдосконалення тих процесів, які вдалося впровадити раніше, важливим завданням для місцевих органів влади та податкової служби є своєчасне доведення до суспільства нюансів реформ і безпосередньо змін у податковому законодавстві. Тобто, підвищення рівня добровільності виконання податкових зобов'язань, розуміння сплати податків як соціальної необхідності безпосередньо залежить від обсягів охоплення та якості інформування населення загалом.

 

        Важливим кроком на цьому шляху є вдосконалення роботи щодо якісного надання адміністративних послуг, поліпшення обслуговування платників податків, забезпечення створення комфортних умов для платників податків, а також враховуючи потреби щодо облаштування створеного центру обслуговування платників першочерговим завданням стоїть питання тісної співпраці податкових органів та органів місцевого самоврядування в поліпшенні умов секторів очікування Центру обслуговування платників та організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків, для підвищення рівня добровільного виконання платником своїх зобов’язань та збільшення надходжень до місцевого бюджету.

 

        Для виконання поставлених перед податковою службою завдань, зокрема, щодо облаштування центру обслуговування платників, яке потребує додаткового фінансування, розроблена Програма сприяння розвитку Центру обслуговування  платників податків  Житомирської Державної податкової інспекції  Головного управління ДПС у Житомирській області  на 2023 рік.

 

 1. Визначення мети Програми

 

        ЦОП сприяє формуванню клієнтоорієнтовної системи адміністрування податків та підвищенню рівня їх добровільної сплати до бюджету, і як результат - це забезпечення повноти і своєчасності надходження податків і зборів до державного та місцевого бюджетів та економічна стабільність регіону і держави в цілому.

        Питання ефективності та якості обслуговування платників податків - це один з основних пріоритетів діяльності органів податкової служби України, який визначає принципово новий - партнерський рівень відносин з суб’єктами господарювання.

 

        Програма становить комплекс взаємопов’язаних окремих завдань, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури в ЦОП, орієнтованої на платника податків.

 

        В цьому контексті, основними стратегічними напрямами в роботі ЦОП є:

 • оптимізація процесів надання послуг платникам у напрямку розширення дистанційного обслуговування, мінімізації особистих звернень платників;
 • спрощення процедур надання послуг;
 • розширення переліку on-line сервісів і т.д.

 

        Зазначене вище визначає принципово новий -  партнерський рівень відносин з суб‘єктами господарювання.

          Прийняття програми дозволить вирішити наступні питання:

 • забезпечення платників податків якісними та своєчасними адміністративними послугами, відповідно до критеріїв якості надання послуг в ЦОП;
 • створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків;   
 • скорочення часу, який витрачає платник на отримання послуги;
 • забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз’яснень);
 • забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань;
 • поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань.

 

 1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

        Згідно з цією Програмою у 2023 році передбачається провести модернізацію комп’ютерної техніки.

        Інструментом виконання Програми є сприяння селищною радою в облаштуванні сервісного центру обслуговування платників податків Житомирської Державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Житомирській області.

        Центри обслуговування платників створюються з метою забезпечення виконання органами державної податкової служби основних стратегічних цілей та організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків.

        ЦОП повинен забезпечити підвищення рівня надання податкових адміністративних та інформаційних послуг платникам податків, а саме:

 • створення комфортних умов платникам податків;
 • розширення переліку додаткових послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань;
 • поліпшення якості надання адміністративних послуг;
 • спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу і вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, у перспективі отримання послуг без відвідування органів Державної податкової служби;
 • інформування суб'єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг,
 • впровадження електронних сервісів ДПС;
 • підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників податків;
 • надання адміністративних послуг та консультацій у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень;
 • приймання податкової та іншої звітності;
 • формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДПС.

         Відповідно до цілей основними завданнями ЦОП є:

          створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків;

          забезпечення платників податків якісними та своєчасними податковими послугами (введення критеріїв якості надання послуг ЦОП);

          забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз’яснень);

         забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань;

         поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань.

 

         Досягнення мети та завдань Програми зумовлене матеріально-технічним забезпеченням екстериторіальності обслуговування клієнтів, а також створенням технічних можливостей для розвитку їх дистанційного обслуговування.

 

        Для того, щоб не створювати незручностей для платників та якісно проводити адміністрування податків, зборів та єдиного внеску потрібно придбати сучасну комп’ютерну техніку. Оновлення комп’ютерної техніки дасть змогу більш якісно, швидко, своєчасно надавати послуги по наданню адміністративних послуг. Необхідно покращити матеріально – технічну базу ЦОП і в інших сферах, а саме: встановлення кнопки виклику модератора для осіб з обмеженими можливостями, придбання світильників аварійного освітлення з акумуляторами, заміна скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій, виготовлення та монтаж вивіски «Центр обслуговування платників», з використанням елементів фірмового стилю ДПС.    

 

         Крім того, проведення поточного ремонту вхідної групи ЦОП Житомирської ДПІ надасть можливість збереження теплопостачання, що створить більш належні умови для відвідувачів ЦОП.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

         Виконання Програми дасть змогу:

         покращити рівень та прискорити процес обслуговування громадян в ЦОП;

         забезпечити системність процесу оподаткування, збільшення та стабільного забезпечення доходної частини місцевого бюджету у затверджених обсягах за рахунок модернізації роботи ЦОП;

         впровадити сучасні інформаційні технології з метою підвищення рівня інформаційної культури та загального освітнього рівня населення;

        забезпечити подання звітності в електронному вигляді у повному обсязі;

        покращити оперативний контроль за сплатою податків;

        підвищити ефективність запобігання порушенням законодавства у сфері оподаткування;

        створити умови для партнерських взаємовідносин Головного управління ДПС у Житомирській області та платників податків;

        підвищити оперативність та якість надання адміністративних та інформаційних послуг;

        усунути корупційні ризики через мінімізацію безпосереднього спілкування інспекторів з платниками податків.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

        Для виконання поставлених перед органами ДПС завдань, зокрема, щодо функціонування ЦОП для організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків, направлення електронної звітності контролюючим органам, фондам загальнообов'язкового державного страхування, відповідним органам державної влади через мережу Інтернет, в зв’язку із перспективою розширення мережі ЦОП та здійснення заходів зі створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Житомирської ДШ, необхідне додаткове фінансування.

        Загальний обсяг фінансування Програми становить 88,5 тис. грн. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Новогуйвинської селищної територіальної громади.

 

 1. Заходи з реалізації Програми

 

Назва заходу

Виконавці

Обсяг фінансування тис. грн.

Очікуваний результат

Забезпечення технічними пристроями, комп’ютерною і копіювальною технікою, встановлення та підключення до мережі органів ДПС, у т.ч. персональні комп’ютери, БФП, принтери

ГУ ДПС у Житомирській області

 

40,00

Збільшення надходжень податків та платежів до місцевого бюджету.

 

Підвищення обізнаності платників податків

Придбання поштових марок та конвертів для вручення податкових повідомлень-рішень для забезпечення надходжень до територіальної громади по нерухомому майну, відмінному від земельного податку, та земельному податку по фізичних особах, що знаходяться на території громади

ГУ ДПС у Житомирській області

30,00

Заміна вивіски – «Центр обслуговування платників» з використанням елементів фірмового стилю ДПС для візуального оформлення

ГУ ДПС у Житомирській області

18,5

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь