Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

№ 602 Про   затвердження    Положення   про Новогуйвинську  селищну  субланку  Житомирської районної  ланки територіальної підсистеми  єдиної  державної системи  цивільного захисту Житомирської області

Дата: 27.10.2022 11:39
Кількість переглядів: 290

Фото без опису

УК Р А Ї Н А

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

 

РІШЕННЯ № 602

 

 

від «20 » жовтня  2022 року                                                                                    

 

Про   затвердження    Положення   про

Новогуйвинську  селищну  субланку                                                                              

Житомирської районної  ланки

територіальної підсистеми  єдиної  державної

системи  цивільного захисту Житомирської області

 

         З метою реалізації заходів цивільного захисту, визначення складу органів

управління та сил цивільного захисту, планування їх діяльності щодо ефективного захисту населення і територій у разі загрози виникнення або при виникненні надзвичайних ситуацій, порядку виконання завдань з організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту, відповідно до пунктів 3 та 4 статті 10 Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту (постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11), Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту», керуючись статтею 36-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

 

ВИРІШИВ:

          1.Затвердити Положення про Новогуйвинську селищну  субланку  Житомирської районної  ланки територіальної підсистеми  єдиної  державної системи  цивільного захисту Житомирської області, що додається.

          2. Виконавчому комітету, виконавчим органам Новогуйвинської селищної  ради, комісіям з питань техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, евакуації при виконавчому комітеті селищної ради особам, відповідальним за організацію та здійснення заходів з питань цивільного захисту у громаді, забезпечити реалізацію Положення, затвердженого цим рішенням.

         3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом повноважень.

 

Секретар ради                                                               Олександр ЛОВИНЮК

                                                  

ПОГОДЖЕНО                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу оборонної роботи                       рішенням виконавчого комітету

та цивільного захисту, охорони праці                      Новогуйвинської селищної ради

Житомирської районної державної                         Житомирського району

адміністрації                                                              Житомирської області

                          Олександр БОЛОБАН                     восьмого скликання

«_____» _______________ 2022 року                     від 20.10.2022р. № 602    

                                                                         

 

ПОЛОЖЕННЯ

   про  Новогуйвинську селищну  субланку  Житомирської районної  ланки територіальної підсистеми  єдиної  державної системи  цивільного захисту Житомирської області

 

1. Загальна частина

         1.1.  Положення   про  Новогуйвинську  селищну  субланку  Житомирської районної  ланки територіальної підсистеми  єдиної  державної системи  цивільного захисту Житомирської області (далі – Новогуйвинська селищна субланка) регулює питання здійснення заходів цивільного захисту в селищній територіальній громаді, визначає склад органів управління та сил цивільного захисту, планування діяльності субланки, порядок виконання нею завдань та організації взаємодії.

         1.2. Основною метою створення і функціонування Новогуйвинської селищної субланки  Житомирської районної  ланки територіальної підсистеми  єдиної  державної системи  цивільного захисту Житомирської області  є здійснення заходів щодо захисту населення  селищної  територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

1.3. Новогуйвинська селищна субланка  Житомирської районної  ланки територіальної підсистеми  єдиної  державної системи  цивільного захисту Житомирської області виконує завдання, які визначені Кодексом цивільного захисту України, Законом України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту», Положенням про єдину державну систему цивільного захисту, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11, та цим Положенням.

 

2. Керівництво та загальна структура

Новогуйвинської  селищної субланки

2.1. Керівництво Новогуйвинською  селищною субланкою  здійснює голова селищної територіальної громади.

2.2. Новогуйвинська селищна субланка  створюється з метою здійснення заходів щодо захисту населення і території селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

2.3. Новогуйвинська селищна субланка  має два рівні: місцевий та об’єктовий.

2

3. Органи управління та сили цивільного захисту

3.1. У складі Новогуйвинської селищної субланки  функціонують постійно діючі органи управління цивільного захисту, координаційні органи, сили цивільного захисту Новогуйвинської селищної субланки  і функціональних підсистем.

3.2. Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, є:

 на місцевому рівні – виконавчий комітет селищної ради, відповідальний з питань цивільного захисту, підрозділ 11 ДПРЧ 1ДПРЗ ДСНС України у Житомирської області;

на об’єктовому рівні – органи управління (керівники) підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) відповідно до чинного законодавства.

3.3. Координаційними органами є:

на місцевому рівні – комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій селищної ради;

на об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Діяльність зазначених комісій проводиться відповідно до положень про них. Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації на місцевому та об’єктовому рівні, у разі потреби, створюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, діяльність яких проводиться відповідно до Положень про такі комісії.

3.4. Для забезпечення діяльності у режимі повсякденного функціонування органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій функціонують:

1) на місцевому рівні: чергові селищної ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення);

2) на об’єктовому рівні – чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення).

3.5. Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення цивільного захисту та виконання функцій, передбачених на особливий період, відповідно до статті 72 Кодексу цивільного захисту України використовується державна система пунктів управління.

3.6. До складу сил цивільного захисту Новогуйвинської селищної субланки  входять:    

підрозділи оперативно - рятувальної служби;

комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно - рятувальні служби підприємств, установ та організацій;

об’єктові та територіальні формування цивільного захисту ;

територіальні та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

11 ДПРЧ 1 ДПРЗ головного управління ДСНС України;

3

добровільні формування цивільного захисту (у разі Їх створення)

 

4. Режими функціонування

4.1. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, на території селищної територіальної громади встановлюється один із таких режимів функціонування Новогуйвинської селищної субланки :

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

4.2. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій Новогуйвинська селищна субланка  функціонує в режимі повсякденного функціонування.

4.3. Підставами для тимчасового введення в межах територіальної громади для Новогуйвинської селищної субланки  режиму підвищеної готовності є :

- загроза виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня;

- загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

4.4. Підставами для тимчасового введення для Новогуйвинської селищної субланки  режиму надзвичайної ситуації є загроза виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями (постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

4.5. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації вводиться розпорядженням голови громади. У період дії надзвичайного стану в разі його введення Новогуйвинська селищна субланка  функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану” та іншими нормативно-правовими актами України.

 В особливий період Новогуйвинська селищна субланка  функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а також іншими нормативно-правовими актами України.

4.6. Основними завданнями, що виконуються Новогуйвинською  селищною субланкою є:

1) у режимі повсякденного функціонування:

забезпечення спостереження та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;

4

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

здійснення цілодобового чергування 11ДПРЧ 1 ДПРЗ головного управління ДСНС України;

розроблення і виконання цільових програм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення;

підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

 

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

 

3) у режимі надзвичайної ситуації:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

 

4) у режимі надзвичайного стану - виконання завдань відповідно до Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”.

 

5) Додатковими завданнями у відбудовний період є:

проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;

ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;

вжиття заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;

визначення населених пунктів громади, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій;

залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.

4.7. З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях єдина державна система цивільного захисту переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду в повному обсязі або у межах відповідних регіонів.

4.8.Підготовка Новогуйвинської селищної субланки до виконання завдань цивільного захисту в умовах особливого періоду здійснюється завчасно у мирний час.

4.9.Переведення Новогуйвинської селищної субланки, як складової єдиної державної системи цивільного захисту у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

 

 

5

 

5. Планування діяльності Новогуйвинської селищної субланки

5.1. Для організації діяльності Новогуйвинської селищної субланки  розпорядженням голови затверджується план основних заходів цивільного захисту на рік.

5.2. Для організації діяльності Новогуйвинської селищної субланки розробляються відповідні плани основних заходів цивільного захисту на відповідний рік.

5.3. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій селищною радою, суб’єктами господарювання із чисельністю працюючого персоналу більш як 50 осіб розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації.

5.4. Функціонування Новогуйвинської селищної субланки та заходи цивільного захисту в особливий період здійснюються відповідно до планів цивільного захисту на особливий період.

5.5. Заходи щодо забезпечення функціонування сил цивільного захисту під час цільової мобілізації здійснюються відповідно до плану проведення цільової мобілізації та Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” з урахуванням особливостей, визначених Кодексом цивільного захисту України.

5.6. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.

5.7. З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту функціональних під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами та силами відпрацьовуються плани такої взаємодії.

5.8.Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності Новогуйвинської селищної субланки  здійснюється підрозділом територіального органу ДСНС України у Житомирській  області, відділом оборонної роботи та цивільного захисту, охорони праці Житомирської районної державної адміністрації.

 

6. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій

6.1. З метою забезпечення здійснення заходів у Новогуйвинській селищній субланці  щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводиться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій.

 

 

7. Оповіщення та інформування про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

7.1. Організація оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

                                                     

 

 

6

7.2. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у своєчасному доведенні відповідної інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання, що належать до єдиної державної системи цивільного захисту, та населення і забезпечується шляхом здійснення заходів, визначених у статті 30 Кодексу цивільного захисту України.

7.3. Органи управління цивільного захисту Новогуйвинської селищної субланки  здійснюють збір, підготовку, зберігання, оброблення, аналіз, передачу інформації з питань цивільного захисту та зобов’язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.

7.4.Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.

7.5.Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС.

 

8. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків

8.1. Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення сил і засобів цивільного захисту Новогуйвинської селищної субланки  та функціональних підсистем ЄДСЦЗ створена комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. У разі потреби розпорядженням голови громади утворюється спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.2. Для безпосередньої організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та керівництва залученими органами управління, силами і службами підприємств, організацій, установ територіальної громади призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

8.3. Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій призначається заступник селищного голови, а у разі невідкладних дій – керівник суб’єкту господарювання.

8.4. До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного захисту або оперативної групи, який прибув до зони надзвичайної ситуації першим.

8.5. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.6. У разі виникнення надзвичайних ситуацій рятувальні підрозділи територіального органу ДСНС України у Житомирській області надають допомогу в забезпеченні роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

8.7. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації,

 

7

планами локалізації і ліквідації наслідків аварії на об’єктах підвищеної небезпеки, а також планами залучення сил та засобів на гасіння пожеж.

8.8. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання (добровільні формування цивільного захисту) за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.9. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб за рахунок суб’єктів господарювання селищної територіальної громади, які їх створюють.

 

 

9. Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту

9.1. З метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації у Новогуйвинській селищній субланці організовується взаємодія з питань:

 визначення органів управління, склад та кількість сил і засобів цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

9.2. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується на місцевому та об’єктовому рівні – між виконавчими органами селищної ради,  силами цивільного захисту,  а також суб’єктами господарювання.

9.3. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту  на  небезпечні  події  та  надзвичайні ситуації  з оперативно - черговою

службою обласної державної адміністрації, оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами органів всіх рівнів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення), оперативно-координаційним центром територіального органу ДСНС України у Житомирській області організовується обмін інформацією про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

9.4. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків організовується через

8

спеціально призначені оперативні групи або представників, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються керівником Новогуйвинської селищної субланки та відповідними  виконавчими органами ради, відділом оборонної роботи та цивільного захисту, охорони праці Житомирської районної державної адміністрації.

 

10. Забезпечення фінансування  Новогуйвинської селищної субланки

10.1. Забезпечення фінансування Новогуйвинської селищної субланки  здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

10.2. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

Керуючий справами                                                Тамара ПОДОРОЖНА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь