Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

№06-ОД Про створення Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, затвердження Положення про неї

Дата: 19.01.2022 10:57
Кількість переглядів: 376

Фото без опису

 

У К Р А Ї Н А

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Новогуйвинського селищного голови

 

від «19» січня 2022 р.                                                          № 6-ОД

 

 

Про створення Координаційної ради

з питань запобігання та протидії

домашньому насильству, насильству

за ознакою статі та торгівлі людьми,

затвердження Положення про неї

 

             З метою запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, керуючись Конституцією України, статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 6 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», для забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми на місцевому рівні:

 

 1. ВИЗНАЧИТИ:

 

  1. Сороку Віталія Анатолійовича – заступника Новогуйвинського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідальною особою з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми на території населених пунктів Новогуйвинської селищної ради;
  2. Волошину Ірину Петрівну – заступника начальника Управління – начальника відділу управління персоналом Управління правового, кадрового забезпечення, мобілізаційної роботи та цивільного захисту Новогуйвинської селищної ради, відповідальною особою за координацію заходів реагування на факти вчинення домашнього насильства;
  3. Опанасенко Олену Юріївну – завідувача відділення соціальної роботи КУ «Центр надання соціальних послуг» Новогуйвинської селищної ради, відповідальною особою за прийом звернень про вчинення домашнього насильства.
 1. Визначити Комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» (Загорудько Регіна Віталіївна) та Службу у справах дітей Новогуйвинської селищної ради (Близнюк Алла Михайлівна) структурними підрозділами, які проводять роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам.
 2. Створити Координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми на території населених пунктів Новогуйвинської селищної ради (далі – Координаційна рада) та затвердити її персональний склад (додаток 1).
 3. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми (додаток 2).
 4.  Вважати таким, що втратило чинність розпорядження Новогуйвинського селищного голови від 06 серпня 2021 року № 110-ОД « Про створення Координаційної ради з питань  запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, затвердження Положення про неї».                                                                            

6.   Контроль за виконанням цього розпорядження  залишаю за собою.

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                       Олександр ЛОВИНЮК

                                                                                        Додаток 1

                                                                                       до розпорядження Новогуйвинського

                                                                                       селищного голови від 19.01.22 №06-ОД

                   

СКЛАД

Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми на території населених пунктів Новогуйвинської селищної ради

 

Сорока Віталій Анатолійович

 

 

 

Парфентієва Тетяна Миколаївна

 

 

 

Мудренок Надія Михайлівна

 • заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова Координаційної ради
 • заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови Координаційної ради
 • заступник директора КУ «Центр надання соціальних послуг» Новогуйвинської селищної ради, секретар Координаційної ради

Члени Координаційної ради:

 

Близнюк Алла Михайлівна

 

 

 

- завідувач відділення соціальної роботи КУ «Центр надання соціальних послуг»  Новогуйвинської селищної ради

 

Волошина Ірина Петрівна

 

- заступник начальника Управління – начальник відділу управління персоналом Управління провового, кадрового забезпечення, мобілізаційної роботи та цивільного захисту Новогуйвинської селищної ради

 

Токарська Олеся Анатоліївна               - заступник начальника Відділу освіти

                                                                 Новогуйвинської селищної ради

 

Мічуріна Ольга Юріївна                        - заступник начальника відділу  

                                                                 соціального захисту та охорони                                                                                 

                                                                 здоровя Новогуйвинської селищної  ради                                                                     

 

Данко Богдан Олександрович               - заступник директора КНП «Центр

                                                                  первинної медико-санітарної допомоги»

                                                                  Новогуйвинської селищної ради

                                                                    

Дільничний офіцер поліції  за територіальною приналежністю.

 

 

                                                                                                                Додаток 2

                                                                                             до розпорядження Новогуйвинського

                                                                                        селищного голови від 19.01.22_№06-ОД

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми (далі – Положення)

 

 1. Координаційна рада з питань запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, узгодженості заходів у цій сфері, підвищення їх ефективності, координації проведення інформаційно-просвітницьких заходів.
 2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України та цим Положенням.
 3. До складу Ради входять представники виконавчого органу Новогуйвинської селищної ради, установ та громадських організацій.
 4. Основними завданнями Ради є:
  1.  сприяння здійсненню ефективної державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;
  2. розгляд питань, які потребують міжгалузевої співпраці щодо впровадження державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, зокрема ідентифікації осіб, які постраждали від насилля в сім’ї, надання їм допомоги;
  3. інформування громадськості про стан реалізації державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;
  4. формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед дітей, усвідомлення насильства як порушення прав людини.
 5.  Рада відповідно до покладених на неї завдань:

5.1   розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ та громадських організацій щодо запобігання насильству в сім’ї, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;

  1.  готує пропозиції щодо вдосконалення діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми.

6. Рада має право:

  1. у разі потреби надавати селищному голові пропозиції щодо створення робочих груп із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) з метою ефективної реалізації державної політиким із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;
  2.   одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
  3.    запрошувати на засідання Ради представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, до компетенції яких входить вирішення питань із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

7. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби.

     8.  Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови.

          9. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 1. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватись посадові особи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

     11. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

      12. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень або доручень селищного голови, проекти яких вносить КУ «Центр надання соціальних послуг» Новогуйвинської селищної ради.

 1.  Організаційно – технічне забезпечення роботи Ради здійснює КУ «Центр надання соціальних послуг» Новогуйвинської селищної ради.

 

 

Керуючий справами                                                              Тамара ПОДОРОЖНА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь