Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

№ 881 Про делегування Комунальному підприємству «Благоустрій громади» селищної ради повноважень на виконання окремих заходів бюджетної програми

Дата: 24.12.2021 15:05
Кількість переглядів: 1753

Фото без опису

                                             У К Р А Ї Н А                                         

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

       РІШЕННЯ № 881

(дев’ятнадцята сесія восьмого скликання)

 

від «17»  грудня 2021 року

 

 

Про делегування Комунальному підприємству

«Благоустрій громади» селищної ради

повноважень на виконання окремих заходів

бюджетної програми

 

 

           Керуючись ст. ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп.9 п.1 ст.1, п.8 ч.1 ст. 4,  ч.6 ст.22, п.21 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України, пунктом 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2002 № 228, з метою забезпечення утримання на належному рівні та здійснення обслуговування об’єктів і елементів благоустрою на території населених пунктів Новогуйвинської територіальної громади, враховуючи  висновки та рекомендації  спільного засідання постійних комісій  селищної ради з питань   житлово-комунального господарства, містобудування, благоустрою, комунальної власності та  інвестиційної діяльності, з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності та з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення від 15.12.2021р., селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1.  Делегувати  Комунальному підприємству «Благоустрій громади» Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (код за ЄДРПОУ 44596356) повноваження на виконання бюджетної програми «Програма благоустрою населених пунктів Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки», затвердженої рішення 9 сесії Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області 8 скликання від 24.06.2021р. №305 (зі змінами та доповненнями).

 

 1.  Визначити Комунальне підприємство «Благоустрій громади» Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області одержувачем бюджетних коштів на виконання бюджетної програми «Програма благоустрою населених пунктів Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки».

 

 1. Затвердити Порядок використання коштів на виконання окремих заходів бюджетної програми «Програма благоустрою населених пунктів Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки» згідно з додатком 1.

 

 1. Затвердити Договір про надання поточного трансферту з бюджету Новогуйвинської селищної територіальної громади одержувачу бюджетних коштів згідно з додатком 2.

 

 1. Затвердити форми Звіту про використання бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів та Звіту про виконані роботи (надані послуги) згідно з додатком 3.

 

 1. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та комунальної власності селищної ради.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови В.СОРОКУ.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                    Олександр ЛОВИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                              Додаток 1

                                                                                              до рішення 19 сесії

                                                                                              Новогуйвинської селищної ради

                                                                                              Житомирського району

                                                                                              Житомирської області                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                              від 17.12.2021 № 881

 

 П О Р Я Д О К

використання коштів на виконання окремих заходів бюджетної програми «Програма благоустрою населених пунктів Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки»

 

І. Загальні положення

 

 1. Цей Порядок використання коштів на виконання окремих заходів бюджетної програми «Програма благоустрою населених пунктів Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки» (далі – Порядок) визначає механізм використання бюджетних коштів одержувачами коштів для виконання окремих заходів бюджетної програми «Програма благоустрою населених пунктів Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки» (далі – Програма).
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області.
 3. Одержувачем бюджетних коштів для виконання окремих заходів бюджетної програми «Програма благоустрою населених пунктів Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки» є Комунальне підприємство «Благоустрій громади» Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (код за ЄДРПОУ 44596356) (далі – Одержувач бюджетних коштів та/або підприємство).
 4. Метою цього Порядку є:

          забезпечення прозорої та ефективної процедури використання бюджетних коштів;

          сприяння розвитку благоустрою та створення умов, сприятливих для життєдіяльності територіальної громади;

           реалізація заходів Програми.

 1. Перелік заходів Програми, на виконання яких уповноважено одержувача бюджетних коштів, наведено у додатку до цього Порядку.

 

ІІ. Вимоги щодо використання бюджетних коштів

 

 1. Фінансування заходів Програми проводиться в межах сум, передбачених бюджетом на відповідний рік, з урахуванням поданих Одержувачем бюджетних коштів  розрахунків.
 2. Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти відповідно до вимог бюджетного законодавства на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань.
 3. План використання бюджетних коштів складається відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2002 № 228 (зі змінами та доповненнями) та затверджується з урахуванням вимог Наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовує в процесі виконання бюджету» (зі змінами та доповненнями).
 4. Відкриття рахунків, реєстрація та облік зобов’язань та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюється відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (зі змінами та доповненнями).
 5. Закупівля товарів, робіт і послуг, в тому числі їх попередня оплата, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

 

ІІІ. Напрямки використання бюджетних коштів

 

 1. Одержувачу бюджетних коштів надаються поточні трансферти на безповоротній основі за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для забезпечення їх статутних завдань, а саме вжиття заходів щодо належного утримання об’єктів та елементів благоустрою, які належать до комунальної власності селищної ради та знаходяться на балансі Одержувача бюджетних коштів.
 2. Кошти, що надаються Одержувачу бюджетних коштів, спрямовуються на виконання заходів Програми згідно з додатком до цього Порядку.
 3. Розподіл коштів за напрямами, зазначеними у додатку до цього Порядку, здійснюється Одержувачем бюджетних коштів відповідно до погодженого розпорядником коштів плану використання бюджетних коштів.
 4. Бюджетні кошти, що виділяються на виконання заходів Програми, використовуються Одержувачем бюджетних коштів на:

          заробітну плату працівникам підприємства, включаючи надбавки, доплати, премії, матеріальну допомогу та інші виплати;

          нарахування на заробітну плату;

          придбання предметів, інструментів, матеріалів, запчастин, інвентарю, пально-мастильних матеріалів, канцелярських товарів тощо;

          придбання спеціального одягу;

          оплату інших послуг (крім комунальних);

          оплата послуг (крім комунальних) сторонніх підприємств, організацій, у разі неможливості самостійно утримувати об`єкти, елементи благоустрою;

          оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

          поточний ремонт основних засобів та інвентарю;

          сплату податків та зборів, інших обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

IV. Звітність про використання бюджетних коштів

та контроль за їх витрачанням

 

 1.  Керівник Одержувача бюджетних коштів надає на погодження до головного розпорядника бюджетних коштів перспективні щомісячні плани виконання заходів Програми. Щомісячні плани надаються до початку місяця, не пізніше 25-го числа попереднього місяця. Плани повинні бути складені з урахуванням помісячного плану асигнувань.
 2. Одержувач бюджетних коштів, по мірі виконання заходів, але не пізніше 5-го числа наступного місяця, надає на погодження головному розпоряднику бюджетних коштів акти виконаних робіт. Одночасно з актами виконаних робіт подається інформація щодо обсягу витрат на виконання заходів, у вигляді звіту про фактичні витрати, за підписом керівника та головного бухгалтера Одержувача бюджетних коштів.
 3. Юридичні і фінансові зобов’язання, які пов’язані із виконанням заходів, Одержувач бюджетних коштів реєструє в органі Державного казначейства.
 4. Головний розпорядник бюджетних коштів, на підставі отриманих від Одержувача бюджетних коштів заявок на фінансування, проводить розподіл коштів на рахунки Одержувача бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства.
 5. Одержувач бюджтених коштів несе повну відповідальність:

          за виконання заходів Програми;

          за ефективне, раціональне та цільове використання бюджетних коштів згідно з чинним законодавством;

          за своєчасне надання головному розпоряднику бюджетних коштів перспективних помісячних планів виконання заходів, актів виконаних робіт, звітів про фактичні витрати.

 1.  Складання та подання фінансової звітності до органів Державного казначейства та головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється Одержувачем бюджетних коштів у відповідності до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (зі змінами та доповненнями).
 2. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                       Олександр ЛОВИНЮК

 

 

 

 

                                                                                              Додаток

                                                                                              до Порядку використання коштів

                                                                                              на виконання окремих заходів

                                                                                              бюджетної програми «Програма

                                                                                              благоустрою населених пунктів

                                                                                              Новогуйвинської селищної ради

                                                                                              Житомирського району

                                                                                              Житомирської області  на 2021-2021 роки

 

 

З А Х О Д И

бюджетної програми «Програма благоустрою населених пунктів Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки», на виконання яких уповноважено

Комунальне підприємство «Благоустрій громади»

Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області

на 2022 рік

 

з/п

КПКВК

Назва заходу

Сума коштів,

Грн

 

 1.  

0116020

Утримання та розвиток автомобільних доріг місцевого значення та дорожньої інфраструктури:

207 400,00

1.1.

0116020

очистка від снігу в зимовий період

109 000,00

1.2.

0116020

прибирання і утримання автобусних зупинок

34 000,00

1.3.

0116020

косіння трави на узбіччях

5000,00

1.4.

0116020

обрізання гілок дерев та чагарників на узбіччях

15 000,00

1.5.

0116020

придбання піщано-сольових сумішей для посипання доріг в зимовий період

19 000,00

1.6.

0116020

придбання пально-мастильних матеріалів

25 400,00

1.7.

0116020

поточний ремонт дорожнього покриття на дорогах місцевого значення

 

 

 1.  

0116020

Організація благоустрою населених пунктів, у т. ч. придбання інвентарю для проведення робіт із благоустрою

 

107 900,00

3.

0116020

Придбання предметів, інструментів, матеріалів, обладнання, інвентарю та послуг з їх обслуговування:

142 700,00

3.1.

0116020

придбання бензопил, мотокіс бензинових, снігозбірних машин, інших інструментів та обладнання для прибирання снігу

35 000,00

3.2.

0116020

придбання запасних частин до транспортних засобів

 

 

34 000,00

3.3.

0116020

оплата послуг з ремонту та обслуговування транспортних засобів, інструментів, обладнання, встановлення обладнання

20 000,00

3.4.

0116020

придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки

49 600,00

3.5.

0116020

придбання канцтоварів

7100,00

3.6

0116020

придбання трактора універсального

1800 000,00

 

 

 

Секретар селищної ради                                                      Олександр ЛОВИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 2

                                                                                              до рішення 19 сесії

                                                                                              Новогуйвинської селищної ради

                                                                                              Житомирського району

                                                                                              Житомирської області                                                                                                                                           від 17.12.2021 № 881

 

ДОГОВІР № ___

про надання поточного трансферту з бюджету

Новогуйвинської селищної територіальної громади

одержувачу бюджетних коштів

 

смт Новогуйвинське                                                         «___»____________20    р.

 

Головний розпорядник бюджетних коштів Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області, в особі секретаря селищної ради ЛОВИНЮКА Олександра Геннадійовича, що діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Головний розпорядник бюджетних коштів), з однієї сторони, і Одержувач бюджетних коштів Комунальне підприємство «Благоустрій громади» Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області, виконавець заходів  бюджетної програми «Програма благоустрою населених пунктів Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки», в особі директора ГЛІНЧЕВСЬКОГО Віталія Олександровича, що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням селищної ради від 02.11.2021р. № 694 (далі – Одержувач бюджетних коштів), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір про наведене нижче.

 

 1. Предмет договору

 

 1. Предметом договору є надання поточних трансфертів з бюджету Новогуйвинської селищної територіальної громади (далі – селищний бюджет) Одержувачу бюджетних коштів на виконання заходів бюджетної програми «Програма благоустрою населених пунктів Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки» (далі Програма), які надаються за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».
 2. Загальна сума бюджетних призначень на плановий 20____рік становить ________________ гривень (______________________________  грн. 00 коп.).
 3. Головний розпорядник бюджетних коштів надає право Одержувачу бюджетних коштів здійснювати витрати для забезпечення виконання заходів Програми в межах затвердженого обсягу бюджетних призначень згідно з помісячним розписом видатків селищного бюджету 20____рік.
 4. Невід’ємними частинами цього договору є перелік заходів Програми, які одержувач бюджетних коштів зобов’язується виконати (затверджуються Головним розпорядником бюджетних коштів в додатку до договору) та розрахунок планових витрат на 20__ рік для забезпечення виконання заходів Програми (визначається головним Розпорядником бюджетних коштів в додатку до договору).

 

 1. Порядок та строки проведення розрахунків

 

 1. Фінансування видатків Головним розпорядником бюджетних коштів на виконання заходів Програми здійснюється відповідно до помісячного розпису видатків селищного бюджету шляхом перерахування коштів на рахунок Одержувача бюджетних коштів, відкритий в органах казначейства України на підставі оформлених в установленому порядку підтвердних документів

 

 1. Обов’язки сторін

 

 1. Головний розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний:
 • розглядати, перевіряти та вносити зміни в надані підприємством калькуляції (кошторисні розрахунки) собівартості робіт, плани використання бюджетних коштів, Звіт про використання бюджетних коштів та Звіт про виконані роботи (надані послуги);
 • здійснювати своєчасно та в повному обсязі виплати згідно з умовами цього договору та відповідно до помісячного розпису видатків селищного бюджету в межах затверджених бюджетних призначень при надходженні фінансування із селищного бюджету;
 • забезпечити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, за достовірністю наданих Звітів про використання бюджетних коштів та виконаних робіт (наданих послуг).
 1. Одержувач бюджетних коштів зобов’язаний:
 • забезпечити цільове використання коштів та якісне виконання заходів Програми згідно з переліком заходів та розрахунку планових витрат на умовах, передбачених цим договором, з дотриманням вимог чинного законодавства України та актів органів місцевого самоврядування;
 • за вимогою Головного розпорядника бюджетних коштів надавати йому оперативну інформацію про виконання заходів Програми;
 • надавати Головному розпоряднику бюджетних коштів підтверджуючі документи, Звіти про використання бюджетних коштів та Звіти про виконані роботи (надані послуги) за встановленою формою і у термін, визначені Головним розпорядником бюджетних коштів;
 • сприяти здійсненню представниками Головного розпорядника бюджетних коштів контролю за виконанням умов цього договору;
 • здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів в установленому законодавством порядку;
 • здійснювати відкриття рахунків, реєстрацію, облік зобов’язань та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, у порядку, встановленому казначейством України;
 • забезпечувати оприлюднення публічної інформації у відповідності до вимог Законів України «Про відкритість використання публічних коштів», «Про доступ до публічної інформації» та інших законодавчих актів та актів органів місцевого самоврядування;
 • виконувати інші вимоги законодавства України та актів органів місцевого самоврядування.

 

 1. Відповідальність сторін за невиконання умов договору

 

 1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання за цим договором вважається невиконання або неналежне виконання умов договору.
 2. Одержувач бюджетних коштів несе відповідальність за складання планів використання бюджетних коштів, замовленні коштів на оплату видатків у Головного розпорядника бюджетних коштів, достовірність поданої інформації у Звітах про використання бюджетних коштів.
 3. Спори, що випливають з цього договору, розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

 

 1. Строк дії договору

 

 1. Цей договір діє з «____»__________ 20__ року до 31 грудня 20____ року, умови договору поширюються на відносини, які виникли з 01.01.20___ року відповідно  до статті  631  Цивільного кодексу  України,  і діють до 31 грудня 20 ___ року.

 

 1. Інші умови

 

 1. Зміни або розірвання до цього договору вносяться за взаємною згодою Сторін. Додаткові договори та додатки до цього договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, коли їх викладено у письмовій формі та підписано сторонами.
 2. Правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регулюються відповідно до закону.

 

 1. Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Головний розпорядник

бюджетних коштів

_____________________                                                            

_____________________

_____________________

__________ ___________

      (підпис)            (ПІБ)

 

 

Секретар селищної ради                                                      

 

Одержувач бюджетних

коштів

____________________

____________________

____________________

__________ ___________

      (підпис)            (ПІБ)

 

 

                    Олександр ЛОВИНЮК

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  Додаток 3

                                                                                                                                                                                                  до рішення 19 сесії

                                                                                                                                                            Новогуйвинської селищної ради

                Житомирського району               

                                                                                                                          Житомирської області                                                                                                                                            від 17.12.2021  № 881

 

Форми

Звіту про використання бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів

та Звіту про виконані роботи (надані послуги)

_______________________________________

(Одержувач бюджетних коштів)

 

ЗВІТ

про використання бюджетних коштів Одержувачем бюджетних коштів

за бюджетною програмою «Програма благоустрою населених пунктів Новогуйвинської селищної ради

Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки»

за  період з_______________________по_________________________

 

з/п

Найменування витрат

Передбачено планом використання бюджетних коштів,

грн

Отримано коштів на розрахунковий рахунок,

грн

Проведено касові видатки одержувачем бюджетних коштів,

грн

Залишок коштів на рахунку,

грн. (3-4)

1.

заробітна плата

 

 

 

 

2.

нарахування на оплату праці

 

 

 

 

3.

оплата послуг (крім комунальних) стороннім підприємствам, організаціям

 

 

 

 

4.

сплата податків та інших обов`язкових платежів до бюджету

 

 

 

 

5.

придбання пально-мастильних матеріалів

 

 

 

 

6.

придбання запчастин

 

 

 

 

 

7.

придбання предметів, інвентарю та інших витратних матеріалів (розшифрувати):

 

 

 

 

7.1

 

 

 

 

 

7.2

 

 

 

 

 

7.3

 

 

 

 

 

8.

 Інші витрати

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

   

 

     

 

Директор

 

 

 

 

   

 

(підпис)

 

(Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

   

 

(підпис)

 

(Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                        Секретар селищної ради                                                                                   Олександр ЛОВИНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

(Одержувач бюджетних коштів)

 

ЗВІТ

про виконані роботи (надані послуги) Одержувачем бюджетних коштів за бюджетною програмою

«Програма благоустрою населених пунктів Новогуйвинської селищної ради

Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки»

 

за  період з_______________________по_________________________

 

 

з/п

Найменування робіт (послуг)

Од. виміру

Кількість

Вартість виконаних робіт

(наданих послуг),

грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

 

РАЗОМ

 

   

 

 

   

 

     

 

 

Директор

 

 

 

 

   

 

(підпис)

 

(Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

   

 

(підпис)

 

(Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                         

Секретар селищної ради                                                                      Олександр ЛОВИНЮК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь