Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

№ 878 Про спостережні ради комунальних підприємств охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради  

Дата: 24.12.2021 14:59
Кількість переглядів: 344

Фото без опису

У К Р А Ї Н А

     НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

            РІШЕННЯ № 878                

  (дев’ятнадцята сесія восьмого скликання)

 

від «17» грудня 2021 року

Про спостережні ради комунальних

підприємств охорони здоров’я

Новогуйвинської селищної ради                                                                         

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», враховуючи  висновки та рекомендації  спільного засідання постійних комісій  селищної ради з питань   житлово-комунального господарства, містобудування, благоустрою, комунальної власності та  інвестиційної діяльності, з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності та з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення від 15.12.2021р., селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Порядок утворення спостережних рад комунальних підприємств охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області  (додаток 1).

 

2. Затвердити Положення про спостережні ради комунальних підприємств охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (додаток 2).

 

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ соціального захисту та охорони здоров’я селищної ради та постійні комісії селищної ради з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення, з питань законності, правопорядку, запобігання корупції, регламенту та депутатської діяльності.

 

 

Секретар селищної ради                                                  Олександр ЛОВИНЮК

 

Додаток 1

до рішення 19 сесії

Новогуйвинської селищної ради

Житомирського району Житомирської області

восьмого скликання

від 17.12.2021 № 878

 

 

П О Р Я Д О К

 

утворення спостережних рад комунальних підприємств охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради

Житомирського району  Житомирської області

 

 1. Порядок утворення спостережних рад комунальних підприємств охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (далі – Порядок) визначає механізм утворення спостережних рад комунальних підприємств охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області, як наглядових органів таких комунальних підприємств.

 

 1. Спостережні ради утворюється за рішенням Новогуйвинської селищної ради  Житомирського району Житомирської області  (далі – Новогуйвинська селищна рада) у кожному комунальному підприємстві охорони здоров’я селищної ради.

 

 1. Спостережна рада утворюється у кількості 5 осіб.

 

 1. Спостережна рада, що утворюється при комунальному підприємстві охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради, складається з:
 • одного представника Новогуйвинської селищної ради або представника відділу соціального захисту та охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради;
 • тьох депутатів Новогуйвинської селищної ради (за згодою);
 • представника громадськості з числа фахівців/науковців у галузі «Охорона здоров’я», який має досвід роботи у цій сфері та/або науковий ступінь в медичній галузі (далі – представника громадськості), або громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організації, що здійснює професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції (за згодою).

 

 1. Спостережна рада діє на засадах добровільності, відкритості та прозорості. Усі витрати, пов’язані з організацією засідань спостережної ради, здійснюються за рахунок комунального підприємства охорони здоров’я.

 

 1. Строк повноважень спостережної ради – три роки.

 

 

 1. Член спостережної ради повинен відповідати таким вимогам:
 • бездоганна ділова репутація;
 • відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень спостережною радою, зокрема відсутність трудових відносин із комунальним підприємством охорони здоров’я;
 • наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері охорони здоров’я, зокрема захисту прав пацієнтів;
 • відсутність непогашеної судимості.

 

 1. Члени спостережної ради, як наглядового органу,  відповідно до вимог статті 65 Господарського кодексу України належать до посадових осіб юридичних осіб публічного права.

 

 1. Новогуйвинська селищна рада повідомляє про намір утворити спостережну раду на своєму офіційному веб-сайті.

           Про намір утворити спостережну раду Новогуйвинська селищна рада письмово повідомляє керівника комунального підприємства охорони здоров’я.

Організаційний супровід щодо створення спостережної ради та підготовку відповідних  документів з цих питань здійснює відділ соціального захисту та охорони здоров’я селищної ради.

 

 1. Депутати Новогуйвинської селищної ради (за згодою), представники громадськості, громадських об’єднань протягом 10 робочих днів з дати розміщення інформації на офіційному веб-сайті Новогуйвинської селищної ради надсилають Новогуйвинській селищній раді пропозиції щодо включення своїх представників до складу спостережної ради.

          Надані пропозиції направляються для опрацювання до відділу соціального захисту та охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради, який узагальнює їх і надає інформацію про ці пропозиції заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.

Представники громадськості надають до Новогуйвинської селищної ради:

 • особисту заяву із зазначенням згоди на обробку персональних даних;
 • відповідним чином завірені копії документів, що підтверджують науковий ступінь в медичній галузі та/або досвід роботи у сфері охорони здоров’я, та копію паспорта і ідентифікаційного номера;
 • рекомендаційний лист з місця роботи для кандидата;
 • довідку про відсутність непогашеної судимості;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства.

 

Громадські об’єднання надають до Новогуйвинської селищної ради:

 • лист у довільній формі за підписом керівника громадського об’єднання, організації, із зазначенням кандидата, який рекомендується до складу спостережної ради, та інформації про нього;
 • витяг із протоколу засідання загальних зборів громадського об’єднання, організації щодо обрання та рекомендацію кандидата до складу спостережної ради;
 • витяг із протоколу засідання загальних зборів про членство цього кандидата у громадському об’єднанні, організації;
 • витяг (інформацію) із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та реєстру громадських об’єднань про реєстрацію;
 • копію статуту громадського об’єднання, організації, яким підтверджується їх діяльність, основною метою якої є захист прав у сфері охорони здоров’я, здійснення професійного самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції;
 • довідку про відсутність непогашеної судимості запропонованого кандидата;
 • згоду кандидата на обробку персональних даних;
 • кандидатом подається декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства.

 

Спірні питання, що виникають під час подачі та розгляду документів, вирішуються постійною комісією селищної ради з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 1.  Відбір представника громадськості або громадського об’єднання до складу Спостережної ради здійснюється за результатами голосування на пленарному засіданні ради (кандидатури ставляться на голосування у порядку їх надходжень).

Представники громадськості або громадських об’єднань до голосування не допускаються у разі:

 • неподання ними необхідних документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку;
 • невідповідності вимогам до кандидатів, зазначеним у пунктах 4 та 7 цього Порядку.

Якщо від громадськості, громадських об’єднань запропоновано одного кандидата, голосування не проводиться, запропонований кандидат включається до складу спостережної ради.

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я селищної ради перевіряє відповідність кандидатів до складу Спостережної ради вимогам, зазначеним у пунктах 7 та 10 цього Порядку та надає пропозиції на розгляд постійній комісії селищної ради з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення для підготовки відповідного проекту рішення на розгляд селищної ради. Висновки і рекомендації постійної комісії оформлюються протоколом, копія якого та проект рішення надсилаються заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу обов’язків.

12. Новогуйвинська селищна рада на пленарному засіданні приймає рішення про утворення спостережної ради та затвердження її персонального складу.

 

13. Зміни до складу спостережної ради вносяться шляхом прийняття Новогуйвинською селищною радою відповідного рішення. У міжсесійний період зміни до складу спостережної ради можуть бути внесені розпорядженням Новогуйвинського селищного голови. Це розпорядження підлягає затвердженню на сесії селищної ради.

 

 

Секретар селищної ради                                                  Олександр ЛОВИНЮК

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення 19 сесії

Новогуйвинської селищної ради

Житомирського району Житомирської області

восьмого скликання

від 17.12.2021 № 878

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про спостережні ради комунальних підприємств охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради Житомирського району

Житомирської області

 

 

1. Загальна частина

 

         1.1.Положення про спостережні ради комунальних підприємств охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (далі – Положення), визначає мету діяльності, права та обов’язки спостережної ради, організацію її роботи.

 

         1.2. Спостережна рада комунального підприємства охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (далі – спостережна рада) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, статутом комунального підприємства охорони здоров’я та цим Положенням.

 

         1.3. Основними принципами діяльності спостережної ради є:

 • колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;
 • прозорість діяльності;
 • неупередженість і рівноправність членів спостережної ради;
 • незалежність.

 

2. Мета діяльності, права та обов’язки

 

          2.1. Метою діяльності спостережної ради є сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

 

          2.2. Спостережна рада:

 • затверджує свій план роботи;
 • розглядає питання щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення комунальним підприємством охорони здоров’я;
 • розглядає питання щодо дотримання комунальним підприємством охорони здоров’я прав та забезпечення безпеки пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, у тому числі питання стосовно належного розгляду скарг пацієнтів (їх законних представників, членів сім’ї та родичів) та реагування комунального підприємства охорони здоров’я на такі скарги;
 • розглядає та погоджує план розвитку комунального підприємства охорони здоров’я (річний, перспективний);
 • розглядає питання щодо результатів фінансово-господарської діяльності комунального підприємства охорони здоров’я, у т. ч. обсягів планових/фактичних видатків;
 • вносить керівнику комунального підприємства охорони здоров’я пропозиції з питань діяльності комунального підприємства охорони здоров’я, поліпшення якості забезпечення населення медичним обслуговуванням, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури комунального підприємства охорони здоров’я;
 • подає пропозиції керівнику комунального підприємства охорони здоров’я щодо оптимізації організаційної структури такого підприємства за напрямами його діяльності;
 • розглядає інші питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства охорони здоров’я (у т.ч. оренди, спільної діяльності, проведення різного виду будівельних робіт тощо), здійсненням медичного обслуговування, дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів;
 • інформує Новогуйвинську селищну раду про недоліки у діяльності комунального підприємства охорони здоров’я, випадки недодержання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення;
 • подає пропозиції Новогуйвинській селищній раді та керівнику комунального підприємства охорони здоров’я стосовно вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у відповідному комунальному підприємстві охорони здоров’я;
 • надає пропозиції Новогуйвинській селищній раді щодо застосування дисциплінарного стягнення або звільнення керівника комунального підприємства охорони здоров’я у випадку порушення ним вимог законодавства та вимог контракту, невжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у відповідному комунальному підприємстві охорони здоров’я;
 • ураховуючи вимоги законодавства щодо інформації з обмеженим доступом, висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації, на зборах, конференціях тощо, оприлюднює результати своєї роботи на офіційних веб-сайтах комунального підприємства охорони здоров’я (за наявності) і Новогуйвинської селищної ради, розміщує інформацію про діяльність спостережної ради на інформаційних стендах у комунальному підприємстві охорони здоров’я в доступних для пацієнтів місцях.

 

            2.3. Спостережна рада має право:

 • на отримання доступу її членів згідно з вимогами законодавства до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови спостережної ради на ім’я керівника комунального підприємства охорони здоров’я, а у випадках, передбачених законодавством, негайно;
 • залучати експертів до проведення аналізу окремих питань діяльності комунального підприємства охорони здоров’я з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.

 

3. Склад спостережної ради

 

                3.1. До складу спостережної ради входять голова, заступник голови, секретар і члени спостережної ради, які виконують свої обов’язки на громадських засадах і безоплатно.

 

            3.2. Члени спостережної ради на першому її засіданні обирають зі свого складу простою більшістю голосів голову спостережної ради та заступника голови спостережної ради, а також за пропозицією голови – секретаря спостережної ради.

 

           3.3. Строк повноважень спостережної ради становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом спостережної ради більше двох строків підряд.

 

     3.4. Членство у спостережній раді може припинятися у разі:

 • систематичної (більше трьох разів підряд) відсутності без поважних причин члена спостережної ради на її засіданнях;
 • надходження мотивованого повідомлення, копії протоколу засідання загальних зборів від органу/організації, від якого/якої було делеговано члена спостережної ради, за підписом керівника про відкликання свого представника та припинення його членства у спостережній раді;
 • надходження мотивованого листа від організації, що давала рекомендаційний лист, за підписом керівника;
 • розголошення відомостей, що становлять лікарську таємницю, персональних даних та іншої інформації з обмеженим доступом, розголошення якої заборонено законодавством, які стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків членів спостережної ради;
 • доведеної вини члена спостережної ради у перешкоджанні діяльності комунального підприємства охорони здоров’я, здійсненню медичного обслуговування населення;
 • скасування державної реєстрації громадського об’єднання/ організації, представника якого/якої обрано до складу спостережної ради;
 • неможливості члена спостережної ради брати участь у роботі спостережної ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена спостережної ради недієздатним або обмежено дієздатним;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена спостережної ради;
 • виникнення у члена спостережної ради конфлікту інтересів, який не може бути врегульовано іншим шляхом;
 • порушення членом спостережної ради антикорупційного законодавства, зокрема неподання та/або невчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 • подання членом спостережної ради відповідної заяви;
 • смерті члена спостережної ради.

 

          3.5. У разі припинення представником громадськості або громадського об’єднання членства у спостережній раді його місце може зайняти наступний за черговістю кандидат до складу спостережної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення голосування.

 

Рішення про включення нового члена до складу спостережної ради затверджується Новогуйвинською селищною радою. У разі настання такого випадку в міжсесійний період зміни до складу спостережної ради вносяться розпорядженням Новогуйвинського селищного голови з подальшим його затвердженням на сесії селищної ради.

 

4. Організація роботи спостережної ради

 

            4.1. Спостережну раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.

 

            4.2. Голова спостережної ради:

 • організовує діяльність спостережної ради;
 • визначає функціональні обов’язки заступника голови, секретаря і членів спостережної ради;
 • скликає і веде засідання спостережної ради, виносить на розгляд спостережної ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує рішення спостережної ради;
 • підписує листи та інші документи спостережної ради;
 • представляє спостережну раду у взаємовідносинах з Новогуйвинською селищною радою, іншими органами місцевого самоврядування,  органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями;
 • здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності спостережної ради в межах її повноважень.

 

          4.3. Секретар спостережної ради:

 • готує проект плану роботи спостережної ради з урахуванням пропозицій її членів;
 • забезпечує подання членам спостережної ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до планового засідання відповідних інформаційних матеріалів;
 • забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;
 • веде і зберігає протоколи засідань спостережної ради та іншу документацію;
 • веде облік присутності членів спостережної ради на її засіданнях;
 • забезпечує інформування громадськості про діяльність спостережної ради;
 • здійснює інші повноваження і виконує доручення голови спостережної ради, пов’язані з організацією її діяльності.

 

           4.4. Члени спостережної ради мають право:

 • брати участь у засіданнях спостережної ради;
 • ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях спостережної ради шляхом внесення їх до порядку денного;
 • брати участь у розгляді питань спостережною радою та подавати пропозиції до проектів її рішень.

 

           4.5. Члени спостережної ради не мають права перешкоджати діяльності комунального підприємства охорони здоров’я, здійсненню медичного обслуговування населення.

 

           4.6. Члени спостережної ради не мають права розголошувати відомості, що становлять лікарську таємницю, персональні дані та іншу інформацію з обмеженим доступом, розголошення якої заборонено законодавством, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків членів спостережної ради.

 

Члени спостережної ради підписують зобов’язання щодо нерозголошення такої інформації (у довільній формі).

 

Неправомірне розголошення відповідної інформації є підставою для виключення члена зі складу спостережної ради.

 

          4.7. Спостережна рада провадить свою діяльність за планами роботи, які формуються на підставі пропозицій її членів.

 

         4.8. Засідання спостережної ради скликає та проводить її голова, у разі його відсутності – заступник голови.

 

          4.9. Засідання спостережної ради проводяться при потребі, але не рідше ніж один раз на квартал, і вважаються правомочними, якщо на них присутні дві третини її членів.

 

         4.10. Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови спостережної ради, селищної ради, селищного голови або однієї третини членів спостережної ради.

 

Вимога про скликання позачергового засідання спостережної ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення.

 

          4.11. Засідання спостережної ради проводяться у відкритому або закритому режимі.

 

Якщо на засіданні спостережної ради розглядаються питання, пов’язані з інформацією з обмеженим доступом, за рішенням спостережної ради засідання проводяться у закритому режимі.

 

         4.12. Рішення спостережної ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

 

    У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови спостережної ради.

 

         4.13. Член спостережної ради бере участь у засіданні особисто й не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член спостережної ради під час голосування має один голос.

 

         4.14. Розгляд питань, що виносяться на засідання спостережної ради, і прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.

 

Протокол підписується головуючим та секретарем спостережної ради і надсилається всім членам спостережної ради.

 

Члени спостережної ради можуть письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу та є його невід’ємною частиною.

 

          4.15. Рішення спостережної ради направляються керівнику комунального підприємства охорони здоров’я для розгляду та вжиття відповідних заходів та відділу соціального захисту та охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради, який доводить їх до відома Новогуйвинського селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу обов’язків.

Рішення спостережної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Новогуйвинської селищної ради та/або офіційному веб-сайті комунального підприємства охорони здоров’я (за наявності) з урахуванням вимог законодавства стосовно інформації з обмеженим доступом, що не може бути розголошена.

 

          4.16. Спостережна рада подає річний звіт про свою роботу Новогуйвинській селищній раді.

Звіт опрацьовується відділом соціального захисту та охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради і постійною комісією селищної ради з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Висновки і рекомендації комісії оформлюються протоколом, копія якого надається селищному голові та заступникові селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків, та для розгляду на пленарному засіданні селищної ради.

Підготовку документів на розгляд постійної комісії та селищної ради та організаційний супровід їх розгляду здійснює відділ соціального захисту та охорони здоров’я селищної ради.

У разі визнання діяльності спостережної ради незадовільною Новогуйвинська селищна рада приймає обґрунтоване рішення про формування нового складу спостережної ради згідно з Порядком утворення спостережних рад комунальних підприємств охорони здоров’я Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області.

Члени спостережної ради, діяльність якої визнано незадовільною, не можуть входити до наступного складу спостережної ради.

 

 

Секретар селищної ради                                                  Олександр ЛОВИНЮК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь