Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти (Норми Положення затвердженого рішенням 9 сесії селищної ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 313 втратили чинність у частині конкурсного відбору керівників закладів загальної середньої освіти

Дата: 08.09.2021 16:53
Кількість переглядів: 647

                                                                                                               Додаток 1

                                                                                                               до рішення сесії 8 скликання

                                                                                                               Новогуйвинської ради  

                                                                                                               Житомирського району

                                                                                                               Житомирської області

                                                                                                               від  24.06.2021 р. № 313

 

Положення

про конкурс на посаду керівника закладу освіти

   Новогуйвинської селищної ради

Житомирського району Житомирської

 

 1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника закладу освіти Новогуйвинської селищної ради (далі – Положення).
 2. Положення розповсюджується на заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, заклади позашкільної освіти (у т. ч. міжшкільні навчально-виробничі комбінати, культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні заклади освіти) та інші заклади освіти, установи, які належать до комунальної власності  Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (далі – заклади освіти), засновником яких є Новогуйвинська селищна  рада  Житомирського району Житомирської області (далі - Засновник).
 3. Керівник закладу освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до законодавства та цього Положення.
 4. Призначення керівника закладу освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору на контрактній основі  строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу освіти вперше - строком на два роки.

         Призначення здійснюється шляхом видання розпорядчого документа про призначення та укладення контракту селищним головою (особою, що здійснює його повноваження).

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу освіти відповідно до Закону.

 1. Кандидатів на посаду керівника закладу освіти (далі – кандидат, кандидати) визначає конкурсна комісія на заміщення вакантної посади керівника закладу освіти (далі – конкурсна комісія) за результатами відкритого та публічного конкурсного відбору на зайняття цієї посади.
 2.  Конкурс складається з таких етапів:
 1. прийняття рішення про проведення конкурсу та формування і затвердження складу конкурсної комісії;
 2. оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 3. прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
 4.  перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
 5. допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 6. ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
 7.  проведення конкурсного відбору;
 8.  визначення переможця конкурсу;
 9. оприлюднення результатів конкурсу.
 1. Рішення про проведення конкурсу приймає виконавчий комітет Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (далі – виконавчий комітет) за поданням керівника (або особи, що його заміщає (заміняє)) Уповноваженого органу управління за наявності наступних підстав:
 • створення нового закладу освіти селищної ради;
 • наявності вакантної посади керівника закладу освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу освіти;
 • не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору (контракту), укладеного з керівником відповідного закладу освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

Проєкти рішення виконавчого комітету та оголошення про проведення конкурсного відбору готуються Уповноваженим органом управління відповідного закладу освіти у разі наявності підстав, визначених у цьому пункті Положення.

 1. Для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу дошкільної освіти, керівника закладу позашкільної освіти для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

            Особа може подати інші документи, що підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

           Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та диплому про освіту пред’являються кандидатами при поданні документів.

Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

           Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 1. Для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти для участі в конкурсі подаються такі документи:
 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

                       Особа може подати інші документи, що підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

           Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та диплому про освіту пред’являються кандидатами при поданні документів.

Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

           Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 1.  Не може бути призначена на посаду керівника закладу освіти, особа яка:
 • за рішенням суду визнана недієздатною або частково дієздатною;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • з інших підстав, згідно з якими  не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу освіти відповідно до Закону.
 1.  Рішення виконавчого комітету та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Новогуйвинської селищної ради, відповідного Уповноваженого органу управління (в разі наявності такого веб-сайту) та закладу освіти (в разі наявності такого веб-сайту) не пізніше як упродовж п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про проведення конкурсу, але не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору, а також може публікуватися у засобах масової інформації.

Оголошення про проведення конкурсу повинно містити:

 1.  найменування і місцезнаходження закладу освіти;
 2.  найменування посади та умови оплати праці;
 3.  кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»;
 4.  вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;
 5.   дата, місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
 6.  прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

 1. Організацію та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу освіти, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Уповноважений орган управління відповідного закладу освіти.
 2. Для проведення конкурсного відбору селищний голова (або особа, що виконує його повноваження) своїм розпорядженням затверджує персональний склад конкурсної комісії (далі - комісія).

          Проект розпорядження про затвердження персонального складу конкурсної комісії готує Уповноважений орган управління відповідного закладу освіти.

 1. Персональний склад комісії затверджується з рівною кількістю представників від Новогуйвинської селищної ради (депутати селищної ради включаються до складу комісії не більше однієї особи від однієї фракції чи групи), від територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці); від інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної профспілкової організації та інших громадських формувань у сфері освіти, а також експертів, фахівців у сфері відповідної освіти тощо).

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Організацію роботи щодо формування складу конкурсної комісії здійснює Уповноважений орган управління відповідного закладу освіти.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 6 до 15 осіб.

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

 • визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 •  має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 • відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

     Перелік кандидатур від селищної ради, що мають входити до складу конкурсної комісії, визначається у розпорядженні селищного голови (або особи, що здійснює його повноваження) при формуванні складу комісії.

 1. Особи, які претендують на членство у конкурсній комісії подають наступні документи:
 • заяву про включення до складу відповідної конкурсної комісії, у якій в обов’язковому порядку вказується: повне прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)), ким і коли видано паспорт, адреси зареєстрованого (згідно з паспортними даними) та фактичного місця проживання, дата та місце народження, контактні номери телефонів, інформацію про здійснення нею іншої діяльності особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, із зазначенням місця роботи та посади;
 • інформація про наявність/відсутність судимості або про накладення/відсутність протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • підписане повідомлення про те, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» особа не є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів, та про ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції» щодо обов’язковості подання членом конкурсної комісії декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування;
 • клопотання органу подання про включення конкретних осіб до складу відповідної конкурсної комісії; для представників громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної профспілкової організації та інших громадських формувань, крім вказаних вище документів, подається клопотання органу подання про включення конкретних осіб до складу відповідної конкурсної комісії; до клопотання додається копія реєстраційного документа відповідного громадського об’єднання; - для експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти, крім вказаних вище документів, подається завірена копія документа, що підтверджує статус експерта, фахівця тощо.
 1.  Представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до законів України (крім іноземцівнерезидентів, які входять до складу таких комісій), зобов’язані подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація) за формою, що визначається НАЗК, та у строки, встановлені законодавством.
 2. Орган, що забезпечує формування складу конкурсної комісії, після завершення формування складу відповідної конкурсної комісії, разом із завізованим відповідним чином проектом розпорядження щодо створення такої конкурсної комісії, подає селищному голові (особі, що виконує повноваження селищного голови) за підписом керівника Уповноваженого органу управління відповідного закладу освіти, наступну інформацію про кожного члена такої конкурсної комісії: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), ким і коли видано паспорт, адреси зареєстрованого (згідно з паспортними даними) та фактичного місця проживання суб’єкта декларування, дата та місце народження, контактні номери телефонів.
 3. Конкурсна комісія та її члени припиняють свою діяльність на наступний робочий день після визначення переможця конкурсу або визнання конкурсу таким, що не відбувся.
 4.  Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

 • брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
 • заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених законодавством, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.
 1.  Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
 1.  перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 2. приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 3. оприлюднює на веб-сайтах засновника,  Уповноваженого органу управління та закладу освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).
 1. До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:
 1.  не можуть обіймати посаду керівника закладу освіти відповідно до Закону;
 2. подали не всі документи, визначені Законом, для участі в конкурсі;
 3. подали документи після завершення строку їх подання.
 1.  Організація та забезпечення ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу покладається на Уповноважений орган управління відповідного закладу освіти. Таке ознайомлення відбувається не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
 2. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
 1.  перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та відповідно дошкільної, позашкільної освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» (для кандидатів на посаду керівника закладу дошкільної освіти), «Про позашкільну освіту» (для кандидатів на посаду керівника позашкільного закладу освіти) та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти та відповідно дошкільної і позашкільної освіти;
 2.  перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
 3.  публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Переліки питань для перевірки знання законодавства у сфері дошкільної та позашкільної освіти затверджуються Уповноваженим органом управління відповідного закладу освіти.

 1. Форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються цим Положенням та оприлюднюються на веб-сайті Новогуйвинської селищної ради та Уповноваженого органу управління відповідного закладу освіти (у разі наявності веб-сайту) (Додатки 2, 3).

Засновник  забезпечує відеофіксацію та (за можливості) відеотранляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті та веб-сайті Уповноваженого органу управління відповідного закладу освіти (за наявності веб-сайту) впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 1. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Засновника та веб-сайті Уповноваженого органу управління відповідного закладу освіти (за наявності веб-сайту).

            Кожен кандидат може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до органу, що призначає керівника закладу освіти, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня оприлюднення результатів конкурсного відбору на веб-сайті засновника.

           Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу освіти відповідно до Закону.

 1. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

           жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс відповідно до цього Положення.

 1. На підставі висновку та заперечень (за наявності) конкурсної комісії, протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу селищний голова (особа, що виконує його повноваження) призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Проекти розпорядження про призначення та контракту готує Уповноважений орган управління відповідного закладу освіти.

 1. Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу освіти відповідно до закону.
 2. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на веб-сайті Новогуйвинської селищної ради, Уповноваженого органу управління (у разі наявності веб-сайту),  закладу освіти (в разі наявності такого веб-сайту), а також публікується в засобах масової інформації.
 3. Організацію та проведення конкурсного відбору, а також роботу конкурсної комісії та методичне забезпечення проведення конкурсного відбору здійснює Уповноважений орган управління відповідного закладу освіти.

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

Ситуаційні завдання

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь