Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Новогуйвинської селищної ради "Про затвердження "Правил благоустрою, дотримання чистоти та громадського порядку на території Новогуйвинської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області"

Дата: 07.07.2021 15:30
Кількість переглядів: 701

Аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу розроблено відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi?, Методики проведення аналiзу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2004р. № 308 зі змінами від 16.12.2015 № 1151.

          Назва регуляторного акта: "Правила благоустрою, дотримання чистоти та громадського порядку на території Новогуйвинської селищної ради, Житомирського району, Житомирської області".

Регуляторний орган: виконавчий комітет Новогуйвинської селищної ради.

Розробник документа: відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та комунальної власності, відділ земельних ресурсів та екології Новогуйвинської селищної ради

Вiдповiдальна особа: перший заступник селищного голови Паньків Олег Богданович. Контактний телефон: (0412) 48-59-55 Адреса: Житомирська область, Житомирський район, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 5, виконавчий комітет Новогуйвинської селищної ради Житомирського району, Житомирської області

          Зміст проекту рішення

          На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. та з метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою сіл, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, Новогуйвинська селищна рада виносить на розгляд проект рішення виконкому "Про Правила благоустрою, дотримання чистоти та громадського порядку на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району, Житомирської області"

          Поштова та електронна адреса розробника проекту:

          Поштова адреса: вулиця Дружби Народів, 5, смт. Новогуйвинське, Житомирського району, Житомирської області, тел. (0412) 48-59-55 email: novoguivinsk-rada@ukr.net

          Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

          Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу будуть розміщені на веб-сайті Новогуйвинської селищної ради novoguivinsk-rada@ukr.net, не пізніше п’яти робочих днів з дня оголошення про оприлюднення.

          Зауваження і пропозиції від фізичних осіб приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу поштою або в електронній формі на вищевказані адреси.

1. Опис проблеми

          Благоустрій-це візитна картка кожного населеного пункту. Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення та чистота села–оцінка як місцевої влади, так і громадського впливу. Це показник рівня участі територіальної громади Новогуйвинської селищної ради у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території.

На сьогоднішній день Правила благоустрою, дотримання чистоти, громадського порядку на території Новогуйвинської селищної ради не розроблені. За цей проміжок часу зазнала істотних змін і вдосконалення нормативна база у сфері благоустрою.

Враховуючи вищевикладене та те, що на сьогоднішній день, немає відповідного нормативного акту, що відповідає вимогам вищезгаданих нормативно-правових актів, а тому не може об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу, регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою, повною мірою забезпечувати охорону прав і законних інтересів жителів громади, фізичних та юридичних осіб.

Регулювання викликане необхідністю розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, його санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів; організації належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою території Новогуйвинської селищної ради.

Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування і, на кінець, немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна б апелювати з тим, щоб захистити свої права і відстояти власні інтереси.

Неможливість розв’язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, пов’язана із тим, що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв’язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема ст.34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту–це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об’єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

Даний регуляторний акт розроблений з метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою населених пунктів  Новогуйвинської селищної ради, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Згідно з ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.26 Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплено право органів місцевого самоврядування затверджувати правила благоустрою.

 

 

2. Визначення цілей регулювання

-

 

-

 

 

 

-

 

-

встановлення чітких вимог до організації роботи підприємств, установ та організацій, приватних підприємців, жителів села при виконанні робіт та заходів з благоустрою;

створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату ради, зниження рівня шуму, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона; створення умов для реалізації свої прав суб’єктами у сфері благоустрою села;

утримання в належному стані населених пунктів, наведення чистоти та порядку, ліквідація сміттєзвалищ.

3. Альтернативи

 Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

1)

Здіздійснення контролю за санітарним станом селищної ради, зеленими нанасадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі  санітарних норм та інших правил по утриманню населених пунктів, а також Кодексу про адміністративні правопорушення України.

      Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному санітарно-технічному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень. Чинні норми певним чином застаріли та не дають змоги суб’єктам господарювання, територіальній громаді смт. Новогуйвинське, Озерне, Гуйва, сіл Вертокиївка, Вишневе, Волиця, Гай, Глибочок, Головенка, Городище, Двірець, Залізня, Іванківці, Крути, Озерянка, Павленківка, Пряжів, Роздольне, Рудня-Городище, Ріжки, Сінгури, Соснівка, Ставецьке, Троянів та окремим мешканцям ради використовувати свої права в галузі благоустрою.

      Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі - КУпАП) передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій та недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку населених пунктів. Однак, вказаною статтею КУпАП не конкретизовано види порушень благоустрою.

2)

Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання території сільської ради у належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження об’єктів та елементів благоустрою ради, оскільки такі дії можуть вчинятися виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є неефективним.

3)

Постійне приведення території сільської ради у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об’єктів та елементів благоустрою, території ради за рахунок сільського бюджету.

    Вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до збереження об’єктів та елементів благоустрою. При цьому сільський бюджет не може забезпечити фінансування робіт з їх відновлення. 

     Таким чином, спосіб досягнення цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах благоустрою території та утримання територій смт. Новогуйвинське, Озерне, Гуйва, сіл Вертокиївка, Вишневе, Волиця, Гай, Глибочок, Головенка, Городище, Двірець, Залізня, Іванківці, Крути, Озерянка, Павленківка, Пряжів, Роздольне, Рудня-Городище, Ріжки, Сінгури, Соснівка, Ставецьке, Троянів є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту. 

     Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей є формування прозорих вимог щодо проведення на території ради єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади, захисту довкілля.

4. Механізм та заходи досягнення цілі

          Проектом Правил детально визначені основні права та обов’язки, вимоги щодо встановлення порядку комплексного виконання робіт з благоустрою та озеленення, санітарного очищення території, створення сприятливого для життєдіяльності довкілля; 

Визначено:

1)

2)

3)

4)

5) 6)

сферу дії Правил та учасників правовідносин в цій сфері;

права та обов’язки у сфері благоустрою території Новогуйвинської селищної ради;

порядок здійснення благоустрою та утримання території;

вимоги до утримання елементів благоустрою;

контроль у сфері благоустрою території;

відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил.

5. Визначення очікуваних результатів внаслідок прийняття регуляторного акту

          Впровадження нового регуляторного акту забезпечить покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно-епідеміологічного стану населеного пункту.

Вигоди та втрати від регулювання, яке запроваджується:

Група впливу

Вигоди

Втрати

Суб’єкти підприємницької діяльності

Покращення стану благоустрою населених пунктів, якості життя

Витрати на благоустрій прибудинкових та закріплених територій та сплату адмін-штрафів в разі притягнення до адміністративної відпо-відальності

Місцева влада

Покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно - епіде-міологічного стану населеного пункту, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

Процедура розгляду проекту регуляторного акту

Населення

Покращення естетичного вигляду села, ліквідація сміттєзвалищ, забезпечення чистоти та порядку

Витрати на сплату адмін. штрафів власниками домо-володінь в разі притягнення їх  до адміністративної від-повідальності за порушення Правил

6. Строк дії

          Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов'язковим до застосування на території Новогуйвинської селищної ради, термін дії якого довгостроковий (до прийняття нових нормативно-правових актів). У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, у нього вноситимуться зміни та корегування. Ризик зовнішніх чинників відсутній, так як впровадження рішення Новогуйвинської селищної ради "Про Правила благоустрою, дотримання чистоти та громадського порядку на території Новогуйвинської селищної ради Житомирського району, Житомирської області" відповідає чинному законодавству.

7. Показники результативності

          Результативність рішення буде відстежуватись виконавчим комітетом сільської ради за допомогою порівняння числових показників:

 

1) стан благоустрою, озеленення населеного пункту;

2) кількості порушень Правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП;

3) кількість скарг від мешканців ради щодо виконання заходів з благоустрою.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь