Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення Новогуйвинської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік»

Дата: 21.05.2021 15:09
Кількість переглядів: 1013

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Новогуйвинської селищної ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки, на території

Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік»

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Новогуйвинської селищної ради  «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік» підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, (зі змінами та доповненнями) та Податкового кодексу України (зі змінами і доповненнями).

 

 

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання:

 

Реформування країни неможливе без ефективного розвитку громади, яке потребує відповідного  фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевого бюджету. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акту, дуже важлива для громади.

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів в межах своїх повноважень.

Рішення про встановлення  податку на майно є нормативно-правовим актом, копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків, але не пізніше 15 липня та офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлювальних місцевих податків, в тому числі податку на майно або змін до них (плановий період).  В іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, тобто в цьому випадку – за нульовою  ставкою.

 

Місцеві податки та збори, в  тому числі податок на майно зараховуються в повному обсязі до бюджету Новогуйвинської селищної територіальної громади (далі бюджет ТГ) є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади.

Отже, з метою правового  регулювання господарських  і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування  та  суб’єктами господарювання,  недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік». Вказаний податок встановлюється Податковим кодексом України та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування.

          

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік» податок  буде справлятися за мінімальними ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету ТГ. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні місцеві програми та життєво важливі напрямки розвитку громади:

- оплата харчування пільгових категорій дітей закладів загальної середньої освіти;

- утримання закладів дошкільної освіти (енергоносії, харчування тощо);

- підвіз дітей до місць навчання та виховання;

- благоустрій території громади;

- підтримка розвитку вторинної медичної допомоги;

- підтримка розвитку первинної медико-санітарної допомоги;

- інші заходи.

 

Аналіз втрат до  бюджету ТГ

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки яке вводиться в дію з 01.01.2022 року

У разі не прийняття рішення про місцеві податки

Відхи-лення, тис. грн.

 

Ставка

%

Очікуваний обсяг надходжень тис. грн.

Ставка % (мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень тис. грн.

1

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0,2 - 1,5

830,3

 

0

 

 

0

 

830,3

 

 

РАЗОМ (втрати до бюджету)

 

Х

Х

Х

830,3

 

Підтвердження важливості проблеми:

 У разі відсутності регулювання, не сплачується податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки суб’єктами господарювання.

Важливість проблеми при затвердженні податку на нерухоме майно, відмінного від  земельної ділянки полягає в необхідності наповнення бюджету ТГ та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем та покращення благоустрою громади.

Враховуючи вищевикладене, управлінням фінансів Новогуйвинської селищної ради розробляється проєкт рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік»,  який буде оприлюднений через мережу Інтернет на офіційному вебсайті селищної ради.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

         Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та  до 25 липня не оприлюднила рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік» на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового  кодексу України із застосуванням їх мінімальних ставок, тобто в цьому випадку – за нульовою  ставкою.

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- здійснити планування та прогнозування надходжень від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету ТГ;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб бюджету ТГ;

- здійснення прогнозування витрат на сплату податку на майно фізичними та юридичними особами, які відносяться до платників цього податку;

- встановити пільги щодо сплати податку на майно;

- забезпечити додаткові надходження до бюджету ТГ з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до бюджету ТГ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення  селищної ради у відповідність до норм та вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України.

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати  рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету ТГ в можливих обсягах.

Очікуванні втрати бюджету ТГ в результаті неприйняття рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік» і  складатимуть: 830,3 тис. грн, що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше).

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення податку на майно на території Новогуйвинської територіальної громади Житомирського району, Житомирської області

Прийняття цього рішення:

1. Забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та відповідне наповнення бюджету ТГ.

2. Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.

3. До  бюджету ТГ надійде 830,3 тис. грн, що дозволить профінансувати комунальні заклади дошкільної освіти, благоустрій та соціальні програми.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

За рахунок прийняття максимальних ставок податку на  не нерухоме майно відмінне від земельної ділянки,  до бюджету ТГ додатково надійде  3001,9 тис. грн.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків громади.

В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини бюджету ТГ, але у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі спати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату і, як наслідок, масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги серед населення

     

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

 1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.
 2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету ТГ у сумі  830,3 тис. грн.
 3. Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.
 4. Вдосконалить відносини між селищною радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання/ фізичними особами пов’язаних зі справлянням податків.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та проведенням відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

Альтернатива 3

Максимальні надходження коштів до бюджету ТГ у сумі 3832,2  тис. грн. (додатково 3001,0 тис. грн.)

 1. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток громади.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та проведенням відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними (нульовими) ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Очікувані втрати бюджету ТГ у сумі 830,3 тис. грн.

Відсутні

Альтернатива 2

 1. Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для групи платників, категорії чи класифікації будівель та споруд.
 2. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.
 3. Вдосконалить відносини між селищною радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення. Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за запропонованими ставками в сумі 830,3 тис. грн.

Альтернатива 3

Вирішення значної кількості соціальних проблем територіальної громади за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету ТГ

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення. Надмірне податкове навантаження внаслідок встановлення максимальних ставок податків та зборів, призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.

Сплата податку на нерухоме майно за максимальними ставками – 3832,2  тис. грн. (додатково 3001,0 тис. грн.)

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

5

96

96

101

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

4,95%

95,05%

95,05%

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Несплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відсутня можливість  збільшення видатків для фінансування важливих програм ТГ, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 2

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за обґрунтованими ставками.     Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між селищною радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками. Затрати часу, необхідні для вивчення рішень за обґрунтованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведена у  додатках 1.2 цього АРВ.

 

Альтернатива 3

Відсутні

Затрати часу, необхідні для вивчення рішень.

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території громади, зменшення кількості робочих місць.

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей   

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 – цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, в даному випадку це нульова ставка, що не сприятиме наповненню бюджету ТГ в можливих обсягах.

Очікуванні втрати бюджету ТГ в результаті неприйняття рішення «Про встановлення податку на майно, на території Новогуйвинської селищної територіальної громади складатимуть – 830,3 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального та економічного значення територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше)

Альтернатива 2

3 – цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення  забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння податку на майно, відмінного від земельної ділянки та відповідне наповнення бюджету ТГ.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету ТГ надійде 830,3 тис. грн., що дозволить профінансувати   комунальні заклади дошкільної освіти, благоустрій та соціальні програми.

Таким чином, прийняття вказаного рішення призведе до балансу інтересів громади і платників податків.

Альтернатива 3

2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини  бюджету ТГ, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект, в результаті якого відбуватиметься зменшення надходжень до місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

                     

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава: Надходження додаткових коштів до бюджету ТГ; спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток ТГ. Громадяни:

Сплата податків  за обґрунтованими ставками –             830,3 тис. грн.. Встановлення пільг по сплаті податку для групи платників, категорії чи класифікації будівель та споруд.

 Суб’єкти господарювання: Сплата податків  за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для групи платників, категорії чи класифікації будівель та споруд.

 

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням.

 

 

 

 

Громадяни:

Сплата податків  за встановленими ставками.

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання: Витрати: сплата податку  за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведена у додатках 1,2 до цього АРВ.

Наповнення  бюджету ТГ, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Держава: Максимальні надходження коштів до бюджету ТГ. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток.

Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету ТГ.

Суб’єкти господарювання: Відсутні.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ.

 

 

Громадяни: Надмірне податкове навантаження.

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання: Витрати: надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території громади.

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні.

Громадяни:

Несплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Суб’єкти господарювання: Несплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

Держава:

Відсутні.

Громадяни:

Відсутні.

 

 

 

Суб’єкти господарювання: Відсутні.

Зменшення надходжень до  бюджету ТГ, підвищення соціальної напруги внаслідок погіршення якості життя членів громади.

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення  «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік» будуть досягнуті майже у повній мірі. До бюджету ТГ надійдуть додаткові кошти від сплати податку на майно відмінного від земельної ділянки, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняття вказаного рішення призведе до балансу інтересів громади і платників податку.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • інших законів (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету ТГ. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • інших законів (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу внаслідок не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься за мінімальними ставками, тобто нульовими, що спричинить втрати доходної частини бюджету ТГ і відповідно невиконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • інших законів (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

          

         Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Новогуйвинської селищної   ради Житомирського району, Житомирської області.

                                                                                        

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілей, проведення аналізу поточної ситуації на території Новогуйвинської селищної територіальної громади, аналітичних показників Житомирської ДПІ Житомирського управління ГУ ДФС у Житомирській області, інформації управління фінансів Новогуйвинської селищної ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого податку на майно, відмінного від земельної ділянки.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення Новогуйвинської селищної ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новогуйвинської селищної ради на 2022 рік» та акту регуляторного впливу (надалі АРВ) до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії селищної ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Витрати на одного  суб’єкта  господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту та тест малого  додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

Термін дії запропонованого регуляторного акту починається з 01.01.2022 та встановлюється на невизначений період встановлення податків та зборів. 

 

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення податку на майно, відмінного від земельної ділянки, яке діятиме з 01.01.2022, такі податки справляються, виходячи з норм цього Податкового кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коєфіцієнтів.

Враховуючи норми Податкового кодексу України, орган місцевого самоврядування може не визначати термін його дії (абзац другий пп.12.3.3 п.12.3 ст.12).

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

Основними показниками результативності акту є:

- створення фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акту, не обмежується.

п/н

Назва показника

Надходження

2021 (план тис. грн)

2022 Очікуваний обсяг надходжень у разі прийняття рішення (тис. грн)

1

Разом надходжень до селищного бюджету, в тому числі:

973,9

830,3

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

973,9

830,3

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб – платників місцевих податків і зборів, на яких поширюватиметься дія акта (одиниць)

101

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.

2

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту, гривень

830,3

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %

Оприлюднені повідомлення, проєкт рішення, АРВ:

- на офіційному вебсайті Новогуйвинської селищної ради.

Високий

 

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом  Новогуйвинської селищної  ради.

 

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні:

- аналітичні показники Житомирської ДПІ Житомирського управління ГУ ДФС у Житомирській області;

- інформація управління фінансів Новогуйвинської селищної ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці до закінчення строку дії регуляторного акту.

 

Начальник управління фінансів

Новогуйвинської селищної ради                                 Олена МЕЛЬНИК

 

                                                                                                                     Додаток 1

                                                                          до аналізу регуляторного впливу

 

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

62310,0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

6500/160год *2 год=81,25

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

6500/160год *25год=1015,63

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

20,0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

63426,88

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

2

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

126348,52

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

 (за рік)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

0

0

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) (грн.)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

62310,0

       

                       

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) (грн)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік (грн)

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

81,25

0

81,25


* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) (грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік (грн.)

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

1015,63

-

1015,63

 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати без-
посередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

0

0

 

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий) (грн.)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

20,00

 

 

         

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

0

 

 

 

Начальник управління фінансів

Новогуйвинської селищної ради                                        Олена МЕЛЬНИК   

 

 

 

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період  з 01.02.2021 по 02.03.2021.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій

Основні результати консультацій (опис)

1

 

 

 

Робочі наради та зустрічі з суб’єктами господарювання (опитування 11.02.2021)

11

Планується обговорення встановлення    запропонованих  розмірів ставок податку на майно відмінного від земельної ділянки які діятимуть з 01.01.2022

2

 

 

Вид консультації:

у телефонному та усному режимі  (з 25.02.2021 по 26.02.2021)

5

Отримано інформацію від представників  малого  підприємництва про  обговорення запропонованих ставок податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки на           які діятимуть з 01.01.2022

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро-  та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 79 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 97,53 (відсотків).

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 5 років

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи ОМС

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

17767,73

 

-

24833,75

6

Разом, гривень

 Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

17767,73

0

24833,75

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

79

8

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик «разом» х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 х рядок 7) (гривень)

1403650,67

0

1961866,25

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1994,0 годин

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2021 році становить 6000,00 грн. та у погодинному розмірі 36,11 грн. (ст. 8 Закону України від 15.12.2020 № 1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1,5год*36,11 грн = 54,16

0

288,13

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

2 год*36,11 грн = 72,22

0

    384,21

11

Процедури офіційного звітування

1 год*36,11

грн =36,11

0

192,10

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

162,49

Х

864,44

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

79

16

Сумарно, гривень

12836,71

Х

68290,76

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1403650,67

1961866,25

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

12836,71

68290,76

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1416487,38

2030157,01

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1416487,38

2030157,01

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

На основі аналізу статистичних даних, що наданні фінансовим управлінням Новогуйвинської селищної ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

 

 

 

Начальник управління фінансів

Новогуйвинської селищної ради                                      Олена МЕЛЬНИК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь