Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

№156 Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Новогуйвинської селищної ради та Положення про неї

Дата: 26.05.2021 12:10
Кількість переглядів: 1199

Фото без опису

УКРАЇНА

НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И  К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т

РІШЕННЯ №156

 

 

 від   «20» травня 2021 року                                                                                                                 

Про затвердження складу комісії

з питань захисту прав дитини

при виконавчому комітеті Новогуйвинської

селищної ради та Положення про неї

 

 

З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання і всебічний розвиток, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 24.09.08 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», від 01.06.2020 №586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» виконавчий комітет селищної ради

 

ВИРІШИВ:

               

1. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Новогуйвинської селищної ради згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Новогуйвинської селищної ради згідно з  додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Новогуйвинського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Василя Стаха.

 

 

 

Перший заступник

селищного  голови                                                                       Олег ПАНЬКІВ

 

 

 

 

                         Додаток 1

                                                                                до рішення виконавчого комітету

                                                                                Новогуйвинської селищної ради

                                                                                від  20.05.2021р.  №156

 

Склад

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті

Новогуйвинської селищної ради

 

Стах

Василь Миколайович

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради,

 голова комісії

 

Подорожна

Тамара Леонідівна

керуючий справами селищної ради,

заступник голови комісії

 

Семенова

Олександра Ігорівна

головний спеціаліст служби  у справах дітей селищної ради,

секретар комісії

 

Члени комісії:

Парфентієва

Тетяна Миколаївна

 

Близнюк

Алла Михайлівна

 

Руцька

Лариса Андріївна

-

 

 

-

 

 

-

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

начальник служби у справах дітей селищної ради

 

начальник відділу соціального захисту та охорони здоровя селищної ради

 

Сташенко

Григорій Федорович

 

Мудренок

Надія Михайлівна

 

Горбенко

Геннадій  Валентинович

 

Волошина

Ірина Петрівна

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

начальник відділу освіти селищної ради

 

 

заступник директора КУ «Центр надання соціальних послуг»  селищної ради

 

директор КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги»  селищної ради

 

начальник відділу управління персоналом Управління правового, кадрового забезпечення, мобілізаційної роботи та цивільного захисту селищної ради

Заєць

Ігор Миколайович

депутат селищної ради

 

 

Старости

 

-

 

за територіальною приналежністю

 

(За згодою)

 -

 

Представник уповноваженого підрозділу органів Національної поліції за територіальною приналежністю

       

 

Керуючий справами                                                            Тамара ПОДОРОЖНА

 

                                                                                

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Новогуйвинської

селищної ради

від 20.05.2021р.  №156

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини

при виконавчому комітеті Новогуйвинської селищної ради

 

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі – комісія) є органом, що утворюється виконавчим комітетом Новогуйвинської селищної ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про освіту”, “Про соціальні послуги”, „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про неї.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема: служби у справах дітей селищної ради, структурних підрозділів Новогуйвинської селищної ради з питань: освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції ;

2) затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, членами міждисциплінарної команди із числа органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей, структурних підрозділів з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції, контролює виконання уповноваженими суб’єктами заходів цього плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та коригування;

3) розглядає питання щодо:

подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників та виконання покладених на них обов’язків;

стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

4) розглядає підготовлені уповноваженими суб’єктами матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій батьки не виконують батьківських обов’язків (існує ризик відібрання дитини чи дитину  вже  відібрано  у  батьків  без  позбавлення їх батьківських прав),  сім’ї,

дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків, сім’ї, в якій вчинено домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо доцільності:

обов’язкового надання соціальних послуг особам, які не виконують батьківських обов’язків, вчинили домашнє насильство чи жорстоке поводження з дитиною;

направлення (у разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;

5) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, за заявою батьків із визначенням строку її перебування в закладі;

6) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

     Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

 

5. Комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати  пропозиції  щодо  вжиття  заходів  до  посадових  осіб  у  разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради.

Голова комісії має заступника, який виконує обов'язки голови комісії в разі його відсутності.

7. До складу комісії на громадських засадах входять представники виконавчих  органів селищної ради з питань: освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей селищної ради, а також працівник служби у справах дітей селищної ради, який виконує обов’язки секретаря комісії.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попереджені письмово.

На засідання можуть бути запрошені представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

 

9. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей селищної ради. 

 

Керуючий справами                                                                          Тамара ПОДОРОЖНА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь