Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

Про створення Опікунської ради при виконавчому комітеті Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області та затвердження Положення про Опікунську раду

Дата: 21.01.2021 15:21
Кількість переглядів: 2885

Фото без опису
                                                         

                                                         У К Р А Ї Н А                                  П Р О Е К Т    

    НОВОГУЙВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

           РІШЕННЯ № _____

 

від  «__» _________ 2021 р.

 

Про створення Опікунської ради при виконавчому

комітеті  Новогуйвинської селищної ради

Житомирського району  Житомирської області

та затвердження Положення про Опікунську раду

 

З метою забезпечення соціально-правового захисту дітей, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, відповідно до Правил опіки та піклування, затверджених спільним Наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, статті 56 Цивільного Кодексу України, керуючись статтями 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Створити Опікунську раду при виконавчому комітеті Новогуйвинської селищної  ради Житомирського району Житомирської області та затвердити її персональний склад (додається).
 2. Затвердити Положення про Опікунську раду при виконавчому комітеті Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (додається).
 3. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчих комітетів Новогуйвинської селищної та Сінгурівської, Руднє-Городищенської, Глибочанської, Троянівської, Головенківської, Озерянківської, Вертокиївської сільських рад попереднього скликання щодо створення опікунських рад при виконавчих комітетах цих рад та Положень про них.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.М.Стаха.

 

 

Селищний голова                                                                    Сергій КРУТІЙ

 

         

 

                     

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Новогуйвинської селищної ради

Житомирського району 

Житомирської області

від ___ __________ 2021р. №___

 

 

Положення про Опікунську раду

при виконавчому комітеті Новогуйвинської селищної ради

Житомирського району Житомирської області

 

 1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області (далі - Опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом селищної ради.
 2.  Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним та Цивільним кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 3. Діяльність Опікунської ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості  приниження честі і гідності громадян, в т.ч. неповнолітніх, які потребують допомоги щодо забезпечення їхніх прав та законних інтересів.
 4.  Завданням Опікунської ради є:
 • надання допомоги виконавчому комітету селищної ради у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту дітей, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;
 • забезпечення особистих, житлових, майнових прав та інтересів дітей, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;
 • сприяння забезпеченню реалізації прав дітей, людей з інвалідністю, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.
 1. Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань забезпечує вирішення питань щодо:
 • розгляду повідомлень фізичних, юридичних осіб про громадян, які потребують опіки чи піклування;
 • встановлення опіки над повнолітніми особами, у разі визнання їх судом недієздатними (обмежено дієздатними);
 • встановлення опіки над майном у передбачених законом випадках;
 • розгляду звернень щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) обов'язків щодо підопічних;
 • розгляду скарг на дії опікунів (піклувальників);
 • припинення опіки чи піклування та звільнення опікуна (піклувальника) від повноважень;
 • надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина, повнолітня недієздатна особа та осіба, дієздатність якої обмежена, повнолітня особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;
 • участі у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав дітей, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена,повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки;
 • надання до судупозовів, заяв, клопотань щодо захисту прав дітей (осіб);
 • розглядає інші питання, віднесені законодавством до компетенції органів опіки та піклування.
 1. Опікунська рада має право:
 • одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності;
 • подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, людей з інвалідністю, одиноких людей похилого віку, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки;
 • залучати до розв'язання актуальних проблем дітей, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки благодійні, громадські організації, суб'єктів підприємницької діяльності (за згодою).
 1. Опікунська рада готує проекти рішень виконавчого комітету з питань, що відносяться до її компетенції.
 2. Опікунську раду очолює заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків та є головою Опікунської ради.

Голова Опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови Опікунської ради виконує його функції.

Голова Опікунської ради:

 • скликає і координує роботу Опікунської ради;
 • проводить засідання, підписує протоколи засідань;
 • визначає функції секретаря, інших членів Опікунської ради;
 • веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Опікунської ради;
 • представляє Опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень.

       Опікунська рада має право делегувати повноваження членам Опікунської ради, секретарю Опікунської ради на виконання представницьких обов’язків згідно з чинним законодавством.

 

 

Секретар Опікунської ради:

 • готує матеріали, необхідні для проведення засідань Опікунської ради;
 • веде діловодство, оформляє протоколи засідань Опікунської ради;
 • веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Опікунської ради;
 • готує звіти про роботу Опікунської ради;
 • готує витяги з протоколів засідань Опікунської ради, довідки  та інші документи з питань, що розглядались;
 • готує проєкти рішень на розгляд виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради з питань роботи Опікунської ради та прийнятих опікунською радою рішень;
 • інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи опікунської ради;
 • виконує інші доручення голови опікунської ради.
 1. Основною організаційною формою діяльності Опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.
 2. Засідання Опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутня більша половина від загальної кількості її членів.
 3. До участі у засіданнях Опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної людини.
 4.  Опікунська рада у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.
 5. Рішення Опікунської ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів Опікунської ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Опікунської ради.
 6. Окрема думка члена Опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення Опікунської ради.
 7. Голова Опікунської ради, його заступник, секретар та члени Опікунської ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
 8. Голова, його заступник, секретар та члени Опікунської ради зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
 9.  Організаційне забезпечення діяльності Опікунської ради здійснюють відділ соціального захисту та охорони здоров’я та служба у справах дітей селищної ради відповідно до повноважень.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь