A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Новогуйвинська громада
Житомирська область, Житомирський район

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Новогуйвинської селищної ради "Про затвердження Типової угоди про соціальне економічне партнерство"

Дата: 17.06.2021 08:51
Кількість переглядів: 131

Аналіз регуляторного впливу

до регуляторного акту

 

 

Назва регуляторного акту: рішення виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради «Про затвердження Типової угоди про соціальне економічне партнерство».

 

Регуляторний орган: Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області

 

Розробник документа: відділ правового забезпечення, договірної та претензійно-позовної роботи Управління правового, кадрового забезпечення, мобілізаційної роботи та цивільного захисту

 

 

 

І. Визначення проблеми

 

Регуляторний акт приймається в зв’язку із необхідністю регулювання відносин, що виникають у діяльності Новогуйвинської селищної ради  та суб’єктів господарювання в громаді.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

 

Групи (підгрупи)

 

 

так

 

ні

Громадяни

+

-

Органи місцевого самоврядування

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

-

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Проект регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у першому розділі аналізу регуляторного впливу.

Основні цілі: об’єднання зусиль Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області і суб’єктів господарювання для поліпшення життя та розвитку Новогуйвинської територіальної громади, підвищення якості життя мешканців шляхом успішного соціального, економічного та культурного розвитку громади, для досягнення стабільного соціального і економічного розвитку території громади, створення сприятливих умов, забезпечення спільного впливу на регуляторні, фінансово-економічні і суспільно-політичні процеси в громаді.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних

способів досягнення цілей

 

Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на загальнообов’язковості (імперативності) рішень Новогуйвинської селищної ради для виконання на території громади, що передбачено статтею 144 Конституції України та статтею 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішення проблеми, зазначеної у розділі І цього Аналізу можливе лише шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради «Про затвердження Типової угоди про соціальне економічне партнерство».

Інші альтернативні способи (механізми) досягнення мети не передбачені чинним законодавством.   

Визначені у пункті ІІ цього Аналізу цілі не можуть бути досягнуті за допомогою ринкових механізмів, оскільки останні не мають імперативного характеру та базуються на принципах диспозитивності.

 

  1. Визначення альтернативних способів

 

 

Види альтернативи

 

 

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не забезпечує досягнення цілей

 

Альтернатива 2

Відповідає потребам у вирішенні проблеми

Встановлює прозоре, зрозуміле та просте регулювання

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересі органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

 

 

Вигоди

 

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої цілі

 

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта забезпечить вирішення проблеми, визначеної у першому розділі аналізу

 

Опублікування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації

 

Оцінка впливу на сферу інтересі громади 

 

Вид альтернативи

 

 

Вигоди

 

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта забезпечить додаткові надходження до селищного бюджету

 

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересі суб’єктів господарювання 

 

Вид альтернативи

 

 

Вигоди

 

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта забезпечить стимулювання розвитку суб’єктів господарювання, що працюють на території громади

 

Реалізація суб’єктами господарювання свого права фінансування взаємовигідних соціальних проектів, ініційованих селищною радою, майнової, організаційної та інших видів участі на суму, визначену договором за гектар, що обробляється в межах Новогуйвинської територіальної громади

 

 

ІУ. Вибір найбільш оптимального альтернативного

способу досягнення цілей

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблем)

 

 

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Неврегульованість питання.

Проблеми продовжують існувати

 

Альтернатива 2

4

Забезпечує вирішення проблемних питань в достатньому обсязі

Оптимальний варіант збалансування інтересів органу місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання

 

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблем)

 

 

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

Визначена проблема залишається не виріше-ною

 

Відсутні

Переваги обраної альтернативи відсутні

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту забезпе-чить вирішен-ня проблеми у повному обсязі

 

Опублікування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації

Причини для відмови відсутні

Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом урахування інтересів всіх основних груп, на які проблема справляє вплив

 

 

У. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання

визначеної проблеми

 

          Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акту, визначає, що основними напрямками реалізації удосконалення регулювання відносин Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області і суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Новогуйвинської територіальної громади, є досягнення мети запропонованого регулювання.   

          Новогуйвинській селищній раді, а також суб’єктам господарювання, для реалізації вимог проекту рішення не потрібно буде забезпечувати жодних нових чи відмінних від існуючих процесів у порівнянні з існуючими.

          Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного рішення всіма учасниками правовідносин у сфері соціального, економічного та культурного розвитку громади.

Для впровадження регуляторного акту, що аналізується, необхідно здійснити організаційні заходи відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також інші заходи, спрямовані на забезпечення раціонально-ефективного фінансування взаємовигідних соціальних проектів, ініційованих селищною радою, майнової, організаційної та інших видів участі, інформування суб’єктів господарювання тощо.

Достатній рівень інформованості суб’єктів господарювання буде забезпечений за рахунок розміщення повідомлення про оприлюднення даного проекту рішення на сайті Новогуйвинської селищної ради за посиланням https://novoguyvynske-miskrada.gov.ua

 

 

УІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акту

залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої

влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні

особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

          Оцінка можливості впровадження регуляторного акту та виконання його вимог суб’єктами господарювання є високою.

          Прийняття зазначеного регулярного акту врегулює правові відносини, що виникають у процесі фінансування соціальних проектів, ініційованих селищною радою.

Для впровадження вимог даного регуляторного акту Новогуйвинській селищній раді не потрібно додаткових витрат із селищного бюджету. Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акту з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

У зв’язку з тим, що визначити питому вагу суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акту у загальній кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання даного рішення виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради, немає можливості, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва) не проводився.

Результати прийняття регуляторного акту оцінені за допомогою методу вигод та витрат.

 

 

Сфера впливу

 

 

Вигоди

 

Витрати 

Орган місцевого самоврядування

 

Забезпечення вирішення проблемних питань в достатньому обсязі без перевантаження селищного бюджету

 

Витрати на оприлюднення регуляторного акту

Суб’єкт підприємницької діяльності

 

Реалізація суб’єктами господарювання свого права фінансування взаємовигідних соціальних проектів, ініційованих селищною радою, майнової, організаційної та інших видів участі на суму, визначену договором за гектар, що обробляється в межах Новогуйвинської територіальної громади

 

Відсутні

Громадяни

 

Поліпшення життя та розвитку Новогуйвинської територіальної громади, підвищення якості життя мешканців громади

 

Відсутні

 

УІІ. Обґрунтування запропонованого строку

дії регуляторного акту

 

          Регуляторний акт набере чинності з моменту прийняття рішення виконавчим комітетом Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області.

Запропонований проект регуляторного акту запроваджується на довгостроковий термін дії або до прийняття нових нормативних актів.

У разі потреби, регуляторний акт може бути переглянутий за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт, або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту, а також внаслідок змін у чинному законодавстві.

Реалізація регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із селищного бюджету.

 

УІІІ. Визначення показників результативності дії

регуляторного акту

 

Ефективність регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Новогуйвинської селищної ради «Про затвердження Типової угоди про соціальне економічне партнерство» визначатиметься за наступними показниками:

  • кількість укладених угод про соціальне економічне партнерство;
  • рівні умови для всіх суб’єктів господарювання Новогуйвинської територіальної громади.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

 

Відносно даного регуляторного акту повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності, зокрема базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акту використовуються включно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

 Відповідні відстеження будуть проводитися шляхом аналізу статистичних даних.

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього

підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту

 

          У зв’язку з відсутністю інформації про кількість суб’єктів господарювання, що перебуває у сфері регулювання даного регуляторного акту, немає можливості визначати витрати на одного суб’єкта господарювання, які виникають внаслідок дії вказаного регуляторного акту.

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого

і середнього підприємництва

 

          Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області, при введені в дію запропонованого проекту регуляторного акту, не понесуть додаткових витрат коштів селищного бюджету, а також додаткових витрат на контроль за його виконанням.

          У зв’язку з відсутністю інформації про кількість суб’єктів господарювання, що перебуває у сфері регулювання даного регуляторного акту, немає можливості визначити вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регуляторного акту.

 

 

 

Начальник Управління                                                      Світлана ДМИТРЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь